Geef! Nu meer dan ooit tevoren!ARZA Nederland
NL79INGB0002722358, o.v.v. Steun voor Israël
Of Arza Nederland, NL79INGB0002722358, o.v.v. Chayal Boded

Bij Leven en Welzijn

B’nai B’rith Loge Hilleel
en via deze link
NL90 ABNA 045 287 8845 o.v.v. Hineni-project óf Kibbutz Movement

CIDI

Elah Nederland

Israëlactie

JNF
NL39 INGB 0000020658 t.n.v. Stichting Joods Nationaal Fonds, omschrijving Noodactie Israel

Joods Maatschappelijk Werk
NL15INGB0000204420 ten name van Stichting JMW Bijdragen & Fondsen, Amsterdam. Onder vermelding: Donatie JMW

Maccabi Luchtbrug Initiatief
NL78 ABNA 0247925918 o.v.v. Luchtbrug for life

Maccabi World Union Emergency Campaign

Magen David Adom Nederland
NL09INGB0003 6494 83

StandWithUs Nederland

Stichting Gachelet
o.v.v. Israël noodactie, NL49 ABNA 0486 9063 10.

United Hatzalah

WIZO
NL29 INGB 0000 5356 17

 

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen