Sjoel Beth Shalom is een sjoel om trots op te zijn! Waarom? Hoezo? Bekijkt u hieronder “onze 10 geboden”:

  1. Wij hebben op sjabbat zeer goed bezochte middag-, avond- en ochtenddiensten.
  2. Dit geldt ook voor alle Chagiem en Hoge Feestdagen.
  3. Wij houden - door het Rabbinaat gesanctioneerde uitvoering van de - sjoeldiensten, met formidabele inzet van diverse voorgangers, sprekers, leraren en gabbaiem.
  4. Onze bezoekers variëren van jong tot oud en zijn van allerlei pluimage, mannen en vrouwen, woonachtig in Beth Shalom zelf of in de omgeving.
  5. Bij ons geen onenigheid, geen politiek, geen eigen belangen.
  6. Onze kiddoesjiem zijn altijd gezellig, met een diversiteit aan koek en andere soorten van lekkernijen en worden vaak gesponsord.
  7. Een vaste ‘poule’ van dames verzorgt week in week uit de kiddoesjiem. In de winter zorgen zij er tevens voor dat de seoeda sjlisjiet klaar staat.
  8. Nieuwe bewoners en nieuwe gezichten in sjoel worden altijd hartelijk verwelkomd in sjoel en bij de kiddoesj.
  9. Wij organiseren door het jaar diverse maaltijden op sjabbat.
  10. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van het sjoelbestuur van sjoel Beth Shalom, waarvan de leden zorgen voor de organisatie, de basisvoorzieningen en het onderhoud van alle in sjoel gebruikte voorwerpen
bezoek de website

Praktische Informatie:

Adres:
Kastelenstraat 80
1083 DE Amsterdam

Contact:
jef@mador.nl Tel:020-646 26 02
maxvanpraag@online.nl Tel: 020 642 56 84 met antwoordapparaat

Bankrekeningnummer:
NL32ABNA0877902364
t.n.v. Sjoelcommissie Beth Shalom, Amsterdam.

Sjoeltijden:
Sjachariet 09.00 uur
Mincha 1 uur voor Nacht in de zomer
In de winter 1,25 uur voor Nacht in de winter met seoeda sjeliesjiet
Maariv met Nacht

Deze pagina delen