Aanvraag religieuze scheiding (get)


T

Tussen het aanvragen van jullie get en de uiteindelijk datum van de get kan -in verband met de zorgvuldige voorbereiding- 4 tot 6 weken zitten. Bij het intake gesprek dat u jullie zullen hebben met iemand van het rabbinaat zal de datum worden medegedeeld. Als jullie willen voorkomen dat deze wachttijd nog langer wordt, lever dan ajb alle gevraagde documenten tijdig in.

Voorwaardelijk om jullie get aanvraag in gang te kunnen zetten:

- zijn jullie allebei halachisch Joods en is:

- jullie Civiele scheiding voltooid en

- jullie woonadres niet meer hetzelfde

De documenten die het rabbinaat nodig heeft om jullie aanvraag in behandeling te nemen zijn:
- kopie van de Ketoeba
- kopie paspoort / identiteitskaart van beide partners
- kopie van trouwboekje of uittreksel van de burgerlijke stand
- kopie van de burgerlijke scheiding

Met alle bovenstaande documenten kunnen jullie nu het formulier hieronder invullen en verzenden. Wanneer alles goed is ontvangen en gecontroleerd is, zal het rabbinaat contact met jullie opnemen om het vervolg van de procedure te bespreken.


Echtgenoot:
Echtgenote:
Opmerkingen:
 • Stukken die in dossier bijgevoegd dienen te worden (als gescande bijlage)
  (onvolledige dossiers worden niet geaccepteerd )
  Documenten
 • - kopie van de Ketoeba
 • - kopie paspoort / identiteitskaart Mevrouw
 • - kopie van trouwboekje of
 • - pasfoto Mevrouw
 • - uittreksel van de burgerlijke stand
 • - kopie paspoort / identiteitskaart Meneer
 • - kopie van de burgerlijke scheiding
 • - pasfoto Meneer
 • “Door ondertekening en/of afgifte van dit formulier bij de NIHS (daaronder begrepen het rabbinaat van de NIHS), verklaart u er uitdrukkelijk mee akkoord te gaan, dat het rabbinaat van de NIHS, daaronder begrepen zijn medewerkers, zo nodig en conform haar eigen afweging en oordeel, onderzoek doet naar de juistheid en compleetheid van de door u aangeleverde informatie en documenten voor het doel dat u in dit formulier beoogt te verwezenlijken. Dat houdt onder meer in, maar is niet beperkt tot onderzoek - in de meest ruime zin - naar uw joodszijn of joodse afkomst. De toestemming omvat tevens de mogelijkheid dat het rabbinaat andere rabbijnen of rabbinale instellingen in dat kader benadert en/of hen informatie over u verstrekt.” .
 •