Aanvraag religieuze scheiding (get)Echtgenoot:
Echtgenote:
Opmerkingen:
 • Stukken die in dossier bijgevoegd dienen te worden (als gescande bijlage)
  (onvolledige dossiers worden niet geaccepteerd )
  Documenten
 • - kopie van de Ketoeba
 • - kopie paspoort / identiteitskaart Mevrouw
 • - kopie van trouwboekje of
 • - pasfoto Mevrouw
 • - uittreksel van de burgerlijke stand
 • - kopie paspoort / identiteitskaart Meneer
 • - kopie van de burgerlijke scheiding
 • - pasfoto Meneer
 • “Door ondertekening en/of afgifte van dit formulier bij de NIHS (daaronder begrepen het rabbinaat van de NIHS), verklaart u er uitdrukkelijk mee akkoord te gaan, dat het rabbinaat van de NIHS, daaronder begrepen zijn medewerkers, zo nodig en conform haar eigen afweging en oordeel, onderzoek doet naar de juistheid en compleetheid van de door u aangeleverde informatie en documenten voor het doel dat u in dit formulier beoogt te verwezenlijken. Dat houdt onder meer in, maar is niet beperkt tot onderzoek - in de meest ruime zin - naar uw joodszijn of joodse afkomst. De toestemming omvat tevens de mogelijkheid dat het rabbinaat andere rabbijnen of rabbinale instellingen in dat kader benadert en/of hen informatie over u verstrekt.” .
 •