Huwelijk doorgeven


Om continue te beschikken over een volledige en juiste database hebben we uw hulp hard nodig. Daarom vragen we u vriendelijk om wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden aan ons door te geven. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.


Personalia
Huwelijk gegevens
  • Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens ten behoeve van de doeleinden van de NIHS zoals omschreven in het privacy beleid.
  •