Rabbijn Nathan Weinfeld
Rav en Posek te Rechowot


Bekendmaking m.b.t. de Eroew van Amsterdam
1. De eroew van Amsterdam is geheel onderzocht en in orde bevonden. Daardoor is het mogelijk op sjabbat te gedragen in het gebied wat binnen de eroew-grens valt.
De eroew omvat een gedeelte van Amsterdam, de gehele stad Amstelveen (benevens een aantal kleinere plaatsen) zoals aangegeven is op de eroew-kaart die is uitgegeven door het Rabbinaat van Amsterdam.
2. De mechitsot van de eroew worden gevormd door de oevers/kades van de rivieren, meren en kanalen die het gebied omspannen.
Omdat het gehele gebied omgeven is door water, wordt het niet beschouwd als resjoet harabiem (openbaar terrein), maar als een plek waarbinnen het volgens alle autoriteiten slechts miderabanan verboden is te dragen. Daarenboven zijn er reële mechitsot door de oevers/kades, op het grootste deel van alle vier windstreken van het door de eroew omspannen gebied. Hierdoor is het volgens de meeste autoriteiten geen resjoet harabiem.
3. De oevers/kades van de rivieren en kanalen die het eroew-gebied omringen, worden onderbroken door bruggen die over het water heen gaan en door tunnels die onder het water doorlopen.
Al deze bruggen en tunnels zijn onderzocht en in op juiste wijze in orde gemaakt, zodat de stad niet open is naar een plek waar niet gedragen mag worden.
Dit is op de volgende manier gebeurd:
1. Bruggen, die niet vast zijn maar worden opgehaald en geopend [ophaal- en draaibruggen], beschouwen wij als geen psoel voor de mechitsa.
2. Bij vaste bruggen zijn tsoerat-hapetach-constructies aangebracht om ze te sluiten. Er zijn er waar twee staanders (amoediem) zijn neergezet en een balk bovenlangs om een tsoerat hapetach te vormen, er zijn er waar paaltjes zijn neergezet onder electriciteitsdraden of onder de bovenbalk van een ANWB-Portaal [aan weerszijden van de bovenleidingsportalen van de spoorbaan], of dat men gebruik heeft gemaakt van een vaste mechitsa of electriciteitskastje e.d. die er onder staan. En er zijn plaatsen waar men aam de zijkanten van de brug een delatot hare-oejot lina-eel heeft aangebracht.
3. De tunnels zijn toegestaan door een tsoerat hapetach en delatot hare-oejot lin’ol of door het halachische concept van pi tikra joreed wesoteem.
4. Het ontwerp van deze eroew zorgt ervoor dat deze heel betrouwbaar is uit oogpunt van kasjroet, want er bestaat bijna geen angst voor veranderingen of schade aan de bruggen, tunnels of wegen.
Desondanks dient de eroew iedere erev-sjabbat te worden onderzocht om te kijken of de tsoerot hapetach in orde zijn en om te checken of er iets is veranderd of toegevoegd aan de bruggen en of de delatot hare-oejot lin’ol op hun plaats zijn.
1 Waar de Nederlandse tekst mocht afwijken van de Hebreeuwse, is de Hebreeuwse tekst bindend.
Eén maal per jaar dienen de delatot hare-oejot lin’ol te worden gecheckt door ze te openen over de breedte van de brug en ook de precieze stand van de paaltjes die tot tsoerat hapetach dienen.
5. De huur van het gebied van de burgemeester en het “gemeenschappelijk brood” zijn door het Rabbinaat (van Amsterdam) tot stand gebracht en door mij niet onderzocht.
6. Als de rivier of kanaal ook maar op één plaats zodanig bevroren is dat men op het ijs kan lopen, kan er niet meer gedragen worden.
7. Er zijn veel vragen en diepgaande en gecompliceerde halachische aspecten in relatie tot deze eroew en haar bruggen. De sefekot zijn uitgelegd in ‘De eroew sjabbat kodesj van Amsterdam’, waarin voor iedere vraag de verschillende kanten om toe te staan of te verbieden staan beschreven.
Hagaon hagadol Rabbi Osjer Weiss, de Av Beth Din van Darke Hora-a heeft m.b.t. al deze vragen geoordeeld dat deze eroew in orde is.
8. M.b.t. deze eroew zijn er een heleboel halachische aspecten, waarbij men deze kan toestaan omdat het zaken betreft die alleen verboden zijn miderabanan. Desondanks zijn er een aantal zaken waar een meningsverschil over bestaat en er zijn autoriteiten zijn die deze zaken verbieden. Zo omspant de eroew een gebied met velden voor gewas, welke voor veel autoriteiten aanleiding zijn om het dragen te verbieden in een dergelijke eroew.
Daarom kan men zich verlaten op deze eroew. Maar iemand die niet draagt verdient respect en dient hierop te worden gecomplimenteerd.
Deze brief is geldig tot kislev 5780
Aldus door mij getekend in Rechowot
9 tammoez 5779
Nathan Weinfeld
Rav en Posek te Rechowot

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen