Gefeliciteerd! Een belangrijke levensgebeurtenis komt in beeld!

Het Jodendom kent een bijzondere mijlpaal in het leven van een opgroeiend kind: het bereiken van de Joodse meerderjarigheid. Een meisje wordt op 12-jarige leeftijd meerderjarig of bat mitswa, een jongen bereikt het moment van bar mitswa op zijn 13de verjaardag. Deze gebeurtenis wordt gevierd op een sjabbat die vlak bij de Joodse geboortedatum van het kind ligt.

De viering van de bar- of bat mitswa gaat gepaard met feestelijkheden, maar de ceremonie heeft ook een diepe spirituele en religieuze betekenis. Zowel jongens als meisjes werken in hun Joodse opvoeding toe naar de dag dat zij in het zicht van hun familie en de gemeenschap hun meerderjarigheid tonen en als Joodse volwassenen gaan participeren in sjoel.

In de Joodse Gemeente Amsterdam gelden voor jongens en meisjes andere tradities. Jongens reciteren in de synagoge op sjabbatochtend uit de Tora en laten zo zien dat zij in staat zijn hun volwassen religieuze plichten te vervullen. Meisjes er bijvoorbeeld voor kiezen op vrijdagavond thuis kaarsen aan te steken, of in de synagoge tijdens de kiddoesj op sjabbatochtend een korte lezing te houden over een religieuze tekst.

De sjoeldienst is het eindpunt van een leerproces dat enkele jaren in beslag neemt. Uw sjoelrabbijn adviseert graag over het voortraject en alle aspecten van de ceremonie zelf, de tradities, de feestelijkheden en alle praktische details. U kunt met uw sjoelrabbijn of met het Rabbinaat in Amsterdam overleggen over de leraar voor uw zoon of dochter, de passende synagoge en de rabbijn die uw kind begeleidt naar de grote dag.

Na afloop van de sjoeldienst is het natuurlijk tijd voor feest! Ook over alle mogelijkheden op het gebied van zaalhuur en catering informeert de Joodse Gemeente u graag. U kunt hierover contact opnemen met Dhr. C. Abram

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen