Een Joods leven leeft men niet alleen; voor een traditionele of religieuze levensstijl volgens de orthodoxe regels en gewoonten zijn religieuze faciliteiten nodig. De Joodse Gemeente Amsterdam zet zich in deze faciliteiten te bieden en te behouden. Voor het kasjroet is het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap verantwoordelijk. Met de aanleg van de eroev om Amsterdam en Amstelveen is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan. De Joodse Gemeente biedt haar leden mikwaot aan, een functionerend Beth Din en de mogelijkheid om mezoezot en tefilin te laten nakijken door sofeer Motti Rosenzweig.

Beet Din

De rabbinale rechtbank van de Joodse Gemeente Amsterdam, het Beet Din, komt bijeen op verzoek, voor het uitspreken van een scheiding (get), het examineren van proselieten die willen toetreden tot het jodendom (gioer) en het doen van uitspraken in geschillen tussen gemeenteleden. Ook worden beslissingen genomen over halachische, Joods-wettelijke kwesties. Aan het bijeenroepen van het Beet Din zijn kosten verbonden. 

Eroev

Op sjabbat geldt een draagverbod. Dit betekent dat men paraplu’s, tassen en kinderwagens thuis moet laten. Dit verbod kan worden opgeheven in een ommuurde stad, of in een gebied dat symbolisch is ommuurd door een andersoortige afscheiding. Zo’n symbolische muur heet een eroevof sjabbatgrens.
Amsterdam bezat voor de oorlog een eroev, maar door allerlei planologische ontwikkelingen was deze niet langer geldig. De Joodse Gemeente Amsterdam merkte dat er behoefte bestond aan een afgebakend gebied waarin het mogelijk was te dragen op sjabbat, of bijvoorbeeld een kinderwagen te gebruiken.
In 2008 werd een nieuwe, uitgebreide eroev ingesteld en met een p’sak din, een rechterlijke uitspraak van het Beet Din, bekrachtigd. Deze grens omsluit een groter gebied dan de oude eroev: een groot deel van Amsterdam, het gehele grondgebied van Amstelveen en het gebied ten zuiden van Amstelveen tot aan de Oude Wetering in het dorp Oude Wetering. De eroev wordt gevormd door waterwegen. Hij maakt een cirkel van het IJ via de Nieuwe Herengracht, de Amstel, de Drecht, de Oude Wetering, de Ringvaart, de Westeinderplassen, de Ringvaart, het Nieuwe Meer, de Schinkel, de Kostverlorenvaart, de Kattensloot, de Singelgracht en het Westerkanaal, dat uitkomt in de Oude Houthaven, een onderdeel van het IJ. Binnen dit gebied, dat een groot recreatiegebied omvat en zelfs de provinciegrens overschrijdt, is dragen vrijelijk toegestaan. 

Een kaartje met de eroev is te vinden op de startpagina van deze site.
De eroev is geen statisch gegeven. Er kan door omstandigheden een symbolische bres in de symbolische muur ontstaan, wanneer de stroming van het water wordt belet of er anderszins een wijziging optreedt. Daarom wordt de eroev wekelijks nagelopen. Op de startpagina van deze site ziet u wekelijks een mededeling over de staat van de eroev.

Kasjroet

In Amsterdam draagt rabbijn Eliëzer Wolff tot dusver de eindverantwoordelijkheid voor het kasjroet. De Joodse Gemeente Amsterdam en het Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap hebben hiernaast in Amsterdam en omgeving circa 25 toezichthouders of masjgichiem in dienst, die op de locaties actief zijn waar volgens de normen van het kasjroet wordt gekookt, dan wel waar etenswaren worden geproduceerd of verkocht. 

Het NIK geeft jaarlijks een kasjroetlijst uit met producten uit binnen- en buitenland die aan de kasjroetregels voldoen. De lijst bevat ook vele artikelen zonder specifiek certificaat die aan de regels voldoen. Deze kasjroetlijst wordt samengesteld op basis van onderzoek.

Mikwe

De Joodse Gemeente Amsterdam heeft de beschikking over twee mikwaot (mikwes) ofwel rituele baden. Er is een mikwe beschikbaar voor personen in de synagoge Amstelveen aan de Max Havelaarlaan 345. Dit mikwe is in de zomer van 2016 geopend en voldoet aan de strengste religieuze eisen. Hiernaast is veel aandacht besteed aan de vormgeving en het comfort voor de gebruikers. Dames en heren gebruiken de baden op verschillende tijdstippen.
Hiernaast beschikt de Joodse Gemeente over een kelim-mikwe, dat bedoeld is om voorwerpen te touwelen, de onderdompeling van kookgerei en serviesgoed in het kader van het kasjroet. Dit is mogelijk voor voorwerpen van metaal, glas en keramiek. Het kelim-mikwe vindt u in het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam. U kunt het best contact opnemen met het bureau van de Joodse Gemeente om een afspraak te maken.

Sjeimes

In het jodendom worden vellen en bladen met Joods-religieuze tekst en religeuze voorwerpen niet weggegooid, zeker niet wanneer de Godsnaam staat vermeld. Er wordt juist zorgvuldig mee omgegaan. Versleten boeken en in onbruik geraakt papier met Joodse teksten zoals pagina’s uit de Tora, Misjna, gebedenboeken, Hagadot Pesach en dergelijke heten sjeimes. . U kunt deze deponeren in de hiervoor bestemde sjeimesbak; in elke sjoel staat er een. De inhoud wordt om de zoveel tijd volgens de voorschriften bijeengebracht en respectvol begraven op de begraafplaats in Muiderberg.

Tefilien, Mezoezot

U kunt uw mezoezot (deurkokers) en tefilien (gebedsriemen) laten controleren en desgewenst laten herstellen door de sofeer van de Joodse Gemeente, Motti Rosenzweig. Hij is een gecertificeerd schrijver van gewijde teksten. U kunt de heer Rosenzweig hiervoor rechtstreeks benaderen, of via het rabbinaat

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen