“Onderwijs betekent een kind leren nieuwsgierig te zijn, zich af te vragen, na te denken, te informeren. Het kind dat vraagt, wordt onderdeel in het leerproces, een actieve ontvanger. Vragen is groeien” Rabbijn Jonathan Sacks

NIHS kids onderwijs
Als Joodse gemeente bieden wij onderwijs aan Joodse basisschoolleerlingen. We beginnen bescheiden, maar hebben de ambitie om uiteindelijk alle Joodse kinderen uit Amsterdam en omstreken de mogelijkheid te bieden Joods onderwijs te volgen. Daarnaast bieden we nu ook Joodse les voor peuters (die moeten wél zindelijk zijn) en voor de ouders van onze leerlingen.

Waarom Joods onderwijs bij de NIHS?

De Joodse Gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid dat ieder Joods kind in de regio Amsterdam de kans krijgt om basiskennis van het Jodendom te verwerven. Naast aandacht voor de feesten, gewoonten, symbolen en geschiedenis, is basiskennis van het Hebreeuws een belangrijk element van ons onderwijs.

Vanzelfsprekend is ook de manier waarop les wordt gegeven belangrijk. Daarom heeft de NIHS een onderwijscommissie ingesteld, die zowel op de inhoud als op de manier van lesgeven toeziet.

Proefles

Om de sfeer te proeven en te ontdekken wat we precies gaan doen, nodigen we u en uw kinderen uit om een proefles te komen volgen. U kunt zich daarvoor aanmelden via deze link. De eerste les van schooljaar 2020-2021 zal op 23 augustus plaatsvinden en is een goed moment om te komen kijken naar wat wij doen!

Zondagochtend in de klas

Elke zondagochtend is er klassikaal Joods onderwijs. Het lesprogramma, dat wordt samengesteld op basis van de leeftijd van het kind, is erop gericht de leerlingen spelenderwijs basiskennis van het

Jodendom te bieden zoals over de feesten, gewoonten, symbolen en geschiedenis. Daarnaast wordt er Hebreeuwse les gegeven.

Online Onderwijs (groep 6 t/m 8, én klas 1 t/m 3 van het v.o.)

In dit lesprogramma bieden wij uw kinderen de mogelijkheid om thuis, online, te leren over het Jodendom. Om de kinderen met meer plezier te laten leren, maken we gebruik van recente didactische en technologische ontwikkelingen. De lessen worden op twee niveaus gegeven. Naast de online lessen komen we ongeveer 5 keer bijeen om elkaar te leren kennen en met elkaar te leren. Klik hier voor meer informatie.

Klas voor ouders

Voor de ouders van onze leerlingen hebben wij iets speciaals. Op de zondagochtend waarop uw kind(eren) in de klas zit(ten), bieden wij u de mogelijkheid om op dezelfde locatie ook Joodse les aan voor volwassenen. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Nederlands Israëlitisch Seminarium dat de lessen zal verzorgen. Dit onderwijs zal aansluiten op wat de kinderen die dag leren.

Speciaal Onderwijs

Sommige kinderen hebben wat extra aandacht nodig. Voor deze kinderen bieden we speciale lessen aan, in kleine groepen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen! Wilt u meer informatie over ons speciaal onderwijs, stuur dan een e-mail naar onderwijs@nihs.nl. Vermeld daarin uw telefoonnummer, dan nemen wij contact met u op.

Aanmelden

U kunt uw kinderen aanmelden via deze link

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Kosten

De kosten voor het schooljaar 2020-2021 voor zowel het zondagonderwijs op locatie, het online Joods onderwijs én het speciaal onderwijs bedragen 275 euro. Voor een tweede kind betaalt u 255 euro, en voor het derde kind slechts 235 euro.

Meldt u uw kind(eren) vóór 1 augustus 2020 aan? Dan krijgt u 25 euro korting.

Bent u (nog) geen lid, dan betaalt u 375 euro voor het eerste kind, 355 euro voor het tweede kind en 335 euro voor het derde kind.

Bent u lid van de PIG? Dan betaalt u ook de leden prijs.

Veel gestelde vragen

Klik hier voor veel gestelde vragen

 

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen