Onderwijs

Rabbi Hillel zegt…….. Zeg niet “Als ik tijd heb zal ik wel leren” , misschien vind je geen tijd. (Pirkei Avot 2:5)

Toen Hillel geen schoolgeld kon betalen om te gaan leren, klom hij op het dak om zo de lessen door een open raam te kunnen volgen. Dit deed hij zelfs toen het sneeuwde. Hij liet hierdoor zien dat er geen obstakels bestaan als iemand echt wil leren. Laten we proberen deze les mee te nemen en ondanks bezigheden elders, zo goed Joods onderwijs te bieden.

 

Waarom Joods onderwijs bij de NIHS?

De jeugd is de toekomst. Als Joodse ouder is goed Joods onderwijs voor uw kind één van de belangrijkste zaken om aan uw kinderen mee te geven. Wij als Joodse Gemeente Amsterdam onderschrijven dat belang en bieden gedegen onderwijs, waarmee u uw kind een prachtige basis voor een Joods leven geeft.

Als Joodse Gemeente bieden wij onderwijs aan Joodse basisschoolleerlingen. Naast aandacht voor de feesten, gewoonten, symbolen en geschiedenis, is basiskennis van het Hebreeuws een belangrijk element van ons onderwijs. Ook kinderen die al op een Joodse dagschool zitten zijn welkom. Zij kunnen zich, in een aparte klas, verder verdiepen in wat ze al hebben geleerd.
 

Zondagochtend in de klas

Elke zondagochtend is er klassikaal* Joods onderwijs. Het lesprogramma – samengesteld op basis van de leeftijd van het kind – is erop gericht de leerlingen spelenderwijs basiskennis van het Jodendom te bieden. U kunt erop rekenen dat wij uw kind(eren) een authentieke Joodse ervaring zullen bieden, op een veilige en aangename manier.

Proefles

Om de sfeer te proeven en te ontdekken wat we precies doen, nodigen we uw kind(eren) uit om een proefles te komen volgen, U bent daarbij als ouder ook van harte welkom. De lessen vinden plaats op zondag ochtend van10:00 tot 12:00 uur; een goed moment om te komen kijken naar wat wij doen! Via een e-mail naar onderwijs@nihs.nl kunt u zich aanmelden voor een proefles.

 

Klas voor ouders

Voor de ouders van onze leerlingen bieden wij, bij voldoende animo, de mogelijkheid om op dezelfde locatie Joodse les voor volwassenen te volgen. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Nederlands Israëlitisch Seminarium, dat de lessen voor volwassenen zal verzorgen. De stof die wordt behandeld sluit aan bij wat de kinderen leren.

 

Aanmelden

U kunt uw kinderen (voorlopig) aanmelden via een e-mail naar onderwijs@nihs.nl

 

Rooster

volgt

 

Veel gestelde vragen

Klik hier voor veel gestelde vragen.

 

 

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen