Onderwijs

“Onderwijs betekent een kind leren nieuwsgierig te zijn, zich af te vragen, na te denken, te informeren. Het kind dat vraagt, wordt onderdeel in het leerproces, een actieve ontvanger. Vragen is groeien.” Rabbijn Jonathan Sacks z”l

 

Waarom Joods onderwijs bij de NIHS?
De Joodse Gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid dat ieder Joods kind in de regio Amsterdam de kans krijgt om basiskennis van het Jodendom te verwerven.

 

Als Joodse Gemeente bieden wij onderwijs aan Joodse basisschoolleerlingen. Naast aandacht voor de feesten, gewoonten, symbolen en geschiedenis, is basiskennis van het Hebreeuws een belangrijk element van ons onderwijs. Ook kinderen die al op een Joodse dagschool zitten zijn welkom. Zij kunnen zich, in een aparte klas, verder verdiepen in wat ze al hebben geleerd.

Vanzelfsprekend is ook de manier waarop les wordt gegeven belangrijk. Daarom heeft de NIHS een onderwijscommissie ingesteld, die toezicht houdt op zowel de inhoud als de manier van lesgeven.

 

Zondagochtend in de klas

Elke zondagochtend is er klassikaal* Joods onderwijs. Het lesprogramma – samengesteld op basis van de leeftijd van het kind – is erop gericht de leerlingen spelenderwijs basiskennis van het Jodendom te bieden. U kunt erop rekenen dat wij uw kind(eren) een authentieke Joodse ervaring zullen bieden, op een veilige en aangename manier.

 

* Sinds de uitbraak van de corona-pandemie is het zondagonderwijs steeds aangepast aan de veranderende maatregelen. De gezondheid van de kinderen, ouders en docenten staat voorop. Zo zijn de lessen op locatie regelmatig vervangen door online lessen. We hopen dat we in het schooljaar 2021-2022 niet opnieuw met beperkende maatregelen zullen worden geconfronteerd. Mocht dat toch het geval zijn, dan kunt u erop vertrouwen dat we ook dan alles op alles zullen zetten om het Joods onderwijs ‘zo normaal mogelijk’  te laten verlopen.

 

Proefles

Om de sfeer te proeven en te ontdekken wat we precies doen, nodigen we uw kind(eren) uit om een proefles te komen volgen, U bent daarbij als ouder ook van harte welkom. De eerste les van het schooljaar 2021-2022 vindt plaats op zondag 29 augustus van 10:00 tot 12:00 uur; een goed moment om te komen kijken naar wat wij doen! Via een e-mail naar onderwijs@nihs.nl kunt u zich aanmelden voor een proefles.

 

Klas voor ouders

Voor de ouders van onze leerlingen bieden wij, bij voldoende animo, de mogelijkheid om op dezelfde locatie Joodse les voor volwassenen te volgen. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Nederlands Israëlitisch Seminarium, dat de lessen voor volwassenen zal verzorgen. De stof die wordt behandeld sluit aan bij wat de kinderen die dag leren.

 

Aanmelden

U kunt uw kinderen aanmelden via deze link

Rooster

Klik hier voor het rooster van 2021-2022

Veel gestelde vragen

Klik hier voor veel gestelde vragen.

 

 

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen