Het bestuur van de Joodse Gemeente Amsterdam bestaat momenteel uit 5 personen. De bestuursleden zijn benoemd door de Raad van Toezicht van de Joodse Gemeente voor een periode van vier jaar. De bestuursleden hebben de verschillende portefeuilles onderling verdeeld. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Ook legt het bestuur verantwoording af, door middel van de jaarrekening (rekening en verantwoording). Het bestuur vergadert gemiddeld een keer per drie weken. Bestuursvergaderingen zijn niet openbaar.

U kunt contact opnemen met het bestuur via info@nihs.nl

Wie zijn de bestuursleden van de NIHS?

Sidney Bialystock

(, 2023)

Voorzitter

Meer informatie
Micha Moses

(, 2023)

Vicevoorzitter

Meer informatie
Jehoeda Schächter

(, 2023)

Penningmeester

Meer informatie
Jigal Markuszower

(, 2023)

2e Penningmeester

Meer informatie
Naomi Elzas-Groenewoudt

(, 2023)

lid

Meer informatie