Waardering? Respect?

Vorige week zijn uit de Tora de Tien Geboden en Sjema met tal van andere bekende mitswot voorgelezen. Je zou zeggen, dit zijn de belangrijke mitswot. Is het echter correct om dit zo te duiden?

Deze week lezen wij uit de Tora het deel Eekev, over diverse andere mitswot. Eekev betekent ook ‘hiel’. Dit om aan te duiden, dat ook de zgn. mitswot die ogenschijnlijk minder belangrijk zijn en als het ware met de voet of hiel betrapt kunnen worden, men hiervoor dient te waken.

Eekev verwijst tevens naar de periode vlak voor de komst van de masjiach, een tijdperk waarin het Joodse volk het moeilijk krijgt en het niet simpel is om mitswot te vervullen en zij dit desondanks doen.

Onze voorouders bezochten met enige regelmaat, de Beet Hamikdasj, de Tempel in Jeroesjalajim, met enige regelmaat, waardoor zij bij wijze van spreken een spirituele boost kregen, iets dat de beleving van hun religie zeker ten goede kwam. Het was toen een stuk eenvoudiger dan nu om je band met Hasjem, onze G’d, te versterken.

Sinds de verwoesting van de tweede Beet Hamikdasj, zo’n 1950 jaar geleden, kan ons volk niet profiteren van deze optimale spirituele energievoorziening. Sinds het Joodse volk de diaspora is ingegaan en ook voor het deel dat in Israel achter was gebleven, was het een stuk moeilijker geworden om de mitswot te volbrengen en dan spreken we nog niet eens over de waardering voor Hasjem, zijn Tora en mitswot. Het Joodse volk was begonnen aan een trieste en zware periode.

Daar waar het Joodse volk in de Beet Hamikdasj eenvoudig geïnspireerd raakte en zo ook liefde en ontzag ten opzichte van G’d, de Tora en mitswot ontstonden, ontbreken die in grote mate heden ten dage. Momenteel zien wij geen G’d en hebben wij een beperkt G’dsgevoel, identiek aan de bijna gevoelloze ‘hiel’.

Desalniettemin leven wij sindsdien onder de bijzondere en unieke omstandigheid dat hoewel wij niet voorzien worden van de spirituele boost middels de belevenissen in de Tempel in Jeroesjalajim, onze voorouders en wij ook toch in staat zijn gebleken om vele mitswot bijzonder fraai uit te voeren.

En dat is het waarmerk van onze onvervalste inzet voor het joodse leven, de toekomst voor ons en onze kinderen, heerlijk en super

Deze pagina delen