בס"ד
Op vrijdag 20 oktober begint Sjabbat Noach om 18:15 uur in Amsterdam. Einde Sjabbat 19:16 uur.Beste leden van de Joodse Gemeenschap,

De afgelopen week is voor ons allen een ‘roller coaster geweest qua emoties. We hebben vele indrukwekkende solidariteitsbijeenkomsten gezien van allerlei Joodse organisaties. Ook hebben we van buiten de Joodse gemeenschap vele steunbetuigingen mogen ontvangen zoals het tonen van de Israëlische vlag op het gemeentehuis van Amsterdam en Amstelveen. Dat is hartverwarmend! Ook onze eigen sjoelgemeenschappen hebben van alles georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Daar waar wij als Joodse Gemeente dit kunnen ondersteunen doen we dat! Graag willen wij jullie informeren over de recente gebeurtenissen in Israël en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen hier in Nederland. We begrijpen dat onze achterban bestaat uit verschillende doelgroepen, waaronder mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, ouders met kinderen en familie in Israël, en mensen in het leger.

Allereerst willen we benadrukken dat we ons bewust zijn van de zorgen en angsten die veel mensen op dit moment ervaren. Het is begrijpelijk dat de recente ontwikkelingen in Israël emoties teweegbrengen binnen onze gemeenschap.

Gelukkig hebben we van de burgemeester van Amsterdam en Amstelveen vernomen dat er momenteel geen concrete aanwijzingen zijn voor verhoogde dreiging in Nederland. Er is geen reden om het dreigingsniveau aan te passen volgens de bestaande schalen. Desalniettemin nemen we de veiligheid van onze gemeenschap uiterst serieus. We beseffen dat angst en dreiging twee verschillende aspecten zijn, maar we willen ervoor zorgen dat jullie je veilig voelen. De burgemeester heeft aangegeven dat zij er alles aan zal doen om ‘haar’ Joodse gemeenschap in Amsterdam (en Amstelveen) zich veilig te laten voelen. Binnenkort zullen we ook een bijeenkomst houden waarbij zij samen met de politie, koninklijke marechaussee en andere veiligheidsdiensten nader zullen toelichten hoe zij te werk gaan zonder natuurlijk in details te kunnen treden.

We willen jullie aanmoedigen om te leven volgens de belangrijke Joodse waarden van solidariteit en gemeenschapszin. Juist in moeilijke tijden is het van groot belang om elkaar te steunen en samen te komen als gemeenschap. Laten we solidariteit tonen met onze Joodse broeders en zusters in Israël.

Mocht je behoefte hebben aan steun, advies of informatie, dan staan wij als gemeenschap voor je klaar. Aarzel niet om contact op te nemen met de Joodse gemeente. We kunnen je verwijzen naar passende instanties of ondersteuning bieden waar nodig.

We willen jullie eraan herinneren dat we samen sterk staan en dat we ervoor moeten zorgen dat angst en dreiging ons niet verdelen, maar juist verenigen. Laten we met elkaar in gesprek blijven, begrip tonen voor elkaars zorgen en de hoop op vrede koesteren.

Met een warme groet,
Bestuur van de Joodse Gemeente Amsterdam
Uw voorzitter, Sidney Bialystock


RAV WOLFF - Niet alleen voor jezelf
In de parasja van deze week staat het verhaal van de zonvloed, de maboel. In de haftara wordt de maboel genoemd: het water van Noach. En de vraag is waarom de maboel aan Noach wordt toegeschreven. Het waren toch de gedragingen van de mensen uit zijn generatie die de zonvloed veroorzaakten? De Zohar Hakadosj antwoordt hierop als volgt: Noach was lang voor de maboel ervoor gewaarschuwd. Hij gebruikte de waarschuwing om voor zichzelf en zijn familie een veilig heenkomen te bouwen. De ark. Maar niet om voor zijn generatiegenoten op te komen door tefilla, door gebed.

Anderzijds zien we het gedrag van onze aartsvader Avraham. Ook hij wordt gewaarschuwd dat er iets staat te gebeuren. In zijn geval de vernietiging van Sedom. Maar hij denkt niet aan zichzelf. Hij argumenteert met Hasjeem en dawwent dagelijks tot Hem om Sedom te redden. Hij doet het al het mogelijke om Sedom te redden.

Noach wordt een tzaddiek genoemd. Een tzaddiek is iemand die perfect leeft in de ogen van Hasjeem. Nog andere eerbetonen van de kant van Hasjeem vallen hem ten deel, maar dan toch: Noach’s maboel.

Want, zo legt de Ketav Sofer (1815-1871) uit, Hasjeem verlangt van iedereen om zich in te spannen voor de ander. Om je zorgen te maken over alles wat er om je heen gebeurt. Dat is waarom we geschapen zijn: om de ander te helpen als hij dat nodig heeft. En ook al ben je een tzaddiek in alle andere opzichten en schiet je te kort in je houding tegenover de wereld, dan is het jouw maboel!

En dit geldt niet alleen voor de eenling. Het Joodse Volk heeft ook die taak om te zorgen voor de wereld en er een voorbeeld voor te zijn. Zo gaat het ook nu, in tijd van oorlog, waarvoor we dawwenen dat de sjalom snel komt.

Het Joodse Volk strijdt niet met de middelen en niet op de manier van de ander. Wat zij doen is zo immoreel dat wij ons nooit van diezelfde methodes zullen bedienen. Zodoende zijn we niet gelijk aan hun in een oorlog, wij hebben niet dezelfde “wapens”. Maar ook hierbij als we vechten voor het voortbestaan van ons volk moeten we een voorbeeld zijn voor wereld. Zodat het niet onze maboel wordt.

E. Wolff
Rav en Av Beth Dien
Ressort Amsterdam


PEN VAN RAV KATZ – DE DUIF
Deze week komt een opmerkelijk dier voor in de Tora. En dat is de duif uit de ark van Noach. Noach had ongeveer een jaar in de ark gezeten en wilde weten of het al droog was. Want pas als de aarde weer droog was kon hij en al die dieren die in die ark zaten weer naar buiten.
Eerst stuurde hij de raaf hiervoor weg. (lees niet rav 😊) Die bleef echter dichtbij de ark. Een week later probeerde hij het met de duif. De duif vloog wel weg. Maar kwam die keer niet terug met een teken van leven. De week daarop kwam de duif terug met een olijfblad. Er was leven op aarde. De derde week kwam ze niet meer terug, de duif had een veilig plekje gevonden buiten de ark. De aarde was weer bewoonbaar geworden. Het beeld van die duif met dat olijfblad is verworden tot een metafoor van vrede en vergiffenis. Dat komt omdat daar waar nieuw leven is, daar is ook nieuwe hoop en een nieuwe hopelijk mooiere horizon.
De crisis rond Gaza duurt voort. We volgen het nieuws. En dan vragen wij ons af: Is there no hope? Die is er wel. En de bron van die hoop is op een heel bijzondere plek. Eens was rabbi Jisraeel van Nag’ara de rabbijn van Gaza stad. Hij ligt daar ook begraven. Op vrijdagavond zingen wij aan tafel een door hem geschreven lied. Dat lied eindigt met de woorden (vrij vertaald): Hashem keer alstublieft terug naar Jeroesjalajim zodat we daar in die mooie stad weer voor u zullen kunnen zingen. Tijdens de donkerste momenten van onze relatie met Gaza denk ik aan die rabbi Jisraeel en heb ik het gevoel dat hij iedere vrijdagavond daar ergens vanuit Gaza stad dat lied met ons meezingt. Zo lang wij zijn lied blijven zingen is er hoop. En dan gezeten in het warme licht van de sjabbeskaarsen, aan dat schone tafelkleed, borrelt een andere gedachte in mij op. Eens zal de hele wereld met ons dat zelfde lied zingen. Zoals Jesja zegt: “want mijn huis zal zijn een huis van gebed voor alle volkeren.”
Die hoop wordt nu op dit moment werkelijkheid door onze daden en onze gebeden. Gelukkig zijn wij, Am Jisraeel, één in deze tijd, daar begint het mee. In deze nieuwsbrief ziet u heel veel dingen die u kunt doen. Alleen en/of met anderen. En vergeet niet iedere daad is een toon uit en van datzelfde lied waarover ik zojuist schreef.
Sjalom en Sjabbat sjalom
Rabbijn Shmuel Katz

EXTRA GEBED
Het rabbinaat verzoekt u zowel in sjoel als thuis na het ochtendgebed en het avondgebed -sjacharit en maariw-, psalm (mizmor) 121 en 130 uit te spreken gevolgd door het hieronder afgedrukte achenoe bn'ee jisraeel.
אַחֵינוּ כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל
הַנְּתוּנִים בַּצָּרָה וּבַשִּׁבְיָה
הָעוֹמְדִים בֵּין בַּיָּם וּבֵין בַּיַּבָּשָׁה
הַמָּקוֹם יְרַחֵם עֲלֵיהֶם
וְיוֹצִיאֵם מִצָּרָה לִרְוָחָה
וּמֵאֲפֵלָה לְאוֹרָה
וּמִשִּׁעְבּוּד לִגְאֻלָּה
הָשָׁתָא בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב
וְאִמְרוּ אָמֵן

Onze broeders, heel het huis Israël die zich in ellende en/of gevangenschap bevinden, die zich bevinden op zee of op het land, moge Hashem medelijden met hen hebben en hen vanuit die ellende brengen naar verademing, van duisternis naar licht, van onderdrukking naar verlossing, nu spoedig, binnen korte tijd en laten we Ameen zeggen.

Fonetisch: Achenoe kol beet jisraeel hanetoeniem batsara oewasjiwja ha-omdiem been bajam oe been bajabasja hamakom jeracheem. aleehem wejo-tsie-eem Mitsara lirwacha oemee-afeela le-ora oemisji-boed li-ge-oela, hashta ba-a-gala oewizman kariew wenomar ameen.

RABBINAAL/PASTORAAL SPREEKUUR
Voor een luisterend oor, een gesprek en/of het delen van uw zorgen: Rabbijn Shmuel Katz is er voor u.
U maakt uw afspraak via s.katz@nihs.nl

Voor een gesprek met Joods Maatschappelijk Werk (JMW) bel 088-165 2200.

SPECIALE APP met FIRST RESPONDERS
De oorlog in Israël heeft zijn weerslag op de gevoelens van veiligheid binnen de Joodse Gemeenschap. Om snel en effectief voor elkaar klaar te staan is -in nauwe samenwerking met BLEW- een speciale app gebouwd mét noodnummer gebouwd, gekoppeld aan iemands locatie.
Elke melding die binnenkomt via dit noodnummer wordt direct doorgestuurd naar 150 ‘First Responders’, ofwel vrijwilligers uit de Joodse Gemeenschap. Meldt u daarom vanuit heel Amsterdam aan, niet alleen als gebruiker, maar ook als First Responder (!), zodat we ook buiten Amstelveen en Buitenveldert op alle locaties binnen enkele minuten iemand ter plaatse kunnen hebben. Voor de duidelijkheid: het betreft hier niet de eerder opgerichte whatsappgroep, maar een app!

Leden kunnen zich hiervoor aanmelden en na screening(!) ontvangt u de noodzakelijke informatie en toelichting via een e-mail. Aanmelden doet u via dit beveiligde formulier.
Uw gegevens worden na het verificatieproces verwijderd en NIET opgeslagen.

BELANGRIJK: Bij elk acuut noodgeval belt u altijd eerst 112 !
Voor overige spoedeisende assistentie benadert u de groep FIRST RESPONDERS. Voor vragen: Amir Ben Joseph via 06-55000511 -ook via Whatsapp-. Laten wij onze krachten bundelen. AM ISRAEL CHAI!TZEDAKA – DONATIE INITIATIEVEN
Geef! Geef nu meer dan u ooit deed.

Maccabi Luchtbrug Initiatief
NL78 ABNA 0247925918 o.v.v. Luchtbrug for life

Israëlactie

CIDI

StandWithUs Nederland

Maccabi World Union Emergency Campaign

JNF NL 39INGB 00000020658t.n.v. Stichting Joods Nationaal Fonds, omschrijving Noodactie Israel

Bij Leven en Welzijn

WIZO
NL29 INGB 0000 5356 17

B’nai B’rith Loge Hilleel
en via deze link
NL90 ABNA 045 287 8845 o.v.v. Hineni-project óf Kibbutz Movement

Joods Maatschappelijk Werk
NL15INGB0000204420 ten name van Stichting JMW Bijdragen & Fondsen, Amsterdam. Onder vermelding: Donatie JMW

ARZA Nederland
NL79INGB0002722358, o.v.v. Steun voor Israël Of
Arza Nederland, NL79INGB0002722358, o.v.v. Chayal Boded

Magen David Adom Nederland
L09INGB0003 6494 83

ZAKA Israël via Rosalie Gomperts-Springer Stichting t.b.v. Zaka Israel, NL39ABNA0452217059

Stichting Gachelet
o.v.v. Israël noodactie, NL49 ABNA 0486 9063 10.

NIK DONEERT NOODSTEUN AAN ISRAEL
Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft 25.000 euro noodsteun gegeven aan diverse doelen in Israel om onmiddellijke hulp te geven aan Israel. NIK-voorzitter Jigal Markuszower: “Israel is getroffen door de grootste terreurdaad in haar 75-jarige bestaan en staat voor grote uitdagingen om haar bewoners te beschermen. Als Israel wordt getroffen worden wij allen getroffen.” Om uitdrukking te geven aan de eigen breedte van de organisatie heeft het NIK de gelden verdeeld over een aantal organisaties waaronder de Israel Actie, het Joods Nationaal Fonds, WIZO, ZAKA, Maccabi luchtbrug, en Magen David Adom. Ook is er geld overgemaakt aan het Hostages and missing families Forum. Het besluit om geld beschikbaar te stellen, namens alle Joodse Gemeenten, is op de kortst mogelijke termijn genomen door de Permanente Commissie in afstemming met de voorzitter van de Centrale Commissie.

ACTIVITEITEN JGA & BERICHTEN VAN ONZE SJOELGEMEENSCHAPPEN

AMOS i.s.m. Kehal Chassidiem en alle sjoelgemeenschappen
Kom aanstaande Motse Sjabbat naar de bijeenkomst in Amos om elkaar kracht en steun te geven in deze moeilijke tijden. Veel sjoelgemeenschappen sluiten zich hierbij aan en wij hopen dat alle leden zich aanmelden om aanwezig te zijn, zodat wij als Joodse gemeenschap elkaar en onze chajaliem daarmee een krachtig signaal kunnen geven.
Op dit moment is eenheid van alle sjoels en organisaties uitermate belangrijk. Deze avond wordt opgedragen aan iedereen die vecht -in de breedste zin- voor Israël en het Joodse volk, met een bijzondere focus op de lone soldiers van het IDF, waaronder veel met een Nederlandse achtergrond.
Aanmelden: www.amossjoel.nl/aanmelden


UITGESTELD Zondag 22 oktober: Bloemendal Concert.
Meer info volgt.

AANGEPAST Zondag 5 november: Lezing door Major Rami Sherman.
Meer info volgt.

-onder voorbehoud- 26 tot 30 november: mezoezot-, tefillincontrole


Motsee Sjabbat 2 december: Seret-Filmavond “Matchmaking”
Ticket kopen, klik hier

SJIOERIEM

Damessjioer in Sjoel Amstelveen
Om 17:00 uur komt Rabbijn Hans Groenewoudt spreken. Zorg dat je op tijd bent, zodat je niet voor een dichte sjoeldeur staat. Laat ons even weten of we op je komst mogen rekenen: damessjioeramstelveen@gmail.com

Daf yomi -via zoom-
Zondag tot en met vrijdag van 8:15 tot 9:15 uur; Z
ondag’s vanaf 9:20 uur
Meedoen kan via deze ZOOM-link.

Meeting ID: 913 541 3453 - Password: 646769
Telefonisch meedoen? Bel dan naar (+31) 020 794 6519.

Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL


MAZAL TOV!
Voor alle leden die een simcha (geboorte, bar- of bat mitswa, verloving, huwelijk, afstuderen, onderscheiding etc.) willen delen. Wil je geen vermelding in de nieuwsbrief, vergeet dan niet om toch de geboorte van je kind door te geven, zodat we je dochter/zoon wel kunnen inschrijven. We sturen dan een cadeautje. Contact en kopij naar Judith Nelemans via j.nelemans@nihs.nl

 

OPENINGSTIJDEN JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM
Bereikbaarheid NIHS
Telefonisch: maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 13:00 uur.

Let op!
Vanaf heden worden bezoekers alleen nog toegelaten op afspraak (!).
Kelim-mikwe: alleen toegankelijk op afspraak en onder openingstijden.
Telefoon: 020 - 646 00 46
E-mail: receptie@nihs.nl -oa. voor bezoek kelim mikwe-.
info@nihs.nl
rabbinaat@nihs.nl

De kantoren zijn gesloten op jomtov en officiële Nederlandse feestdagen.

BIJ OVERLIJDEN
Neem bij een overlijden contact op met het Joodse Begrafeniswezen. Het JBW is telefonisch bereikbaar op 020 - 646 25 45.

Deze pagina delen