AANGEPASTE TIJDEN BEZOEK AAN FAMILIE VORST

De tijden voor bezoek aan de familie Vorst in sjoel Amstelveen zijn aangepast. De familie excuseert zich voor het mogelijk ongemak.

Maandag
11:00 – 14:00 uur
16:00 – 19:30 uur

Dinsdag
11:00 – 13:00 uur
14:00 – 16:00 uur
19:00 – 21:00 uur

Adres: Max Havelaarlaan 435 Amstelveen


BIJ HET HEENGAAN VAN RABBIJN IZAK VORST ZTS”L

Temidden van mijn tranen denk ik aan een foto, genomen in 1940 bij het veertigjarig huwelijk van de grootouders van Rav Vorst. Hij zit daar op schoot bij zijn grootvader, rabbijn I. van Gelder uit Den Haag en kijkt de wereld in met wijd open ogen. Het is alsof hij alles wat hem in de 83 jaar die daarna zouden komen al voor zich zag. Het waren jaren die zouden leiden tot dieptepunten en hoogtepunten.

In dat kader denk ik ook aan een foto van vorig jaar toen Rav en rebbetsen Vorst in de zomer Frankrijk tezamen waren met hun gehele prachtige misjpoche. Het gezin Vorst herrees uit de as van de Holocaust en heeft als geen ander een stempel gezet op het naoorlogse Nederlandse jodendom. Rav Vorst was de belichaming daarvan.

Ik denk aan een drasja die ik precies 40 dagen voor het heengaan van Rav Vorst hield in zijn sjoel, in sjoel Amstelveen. Ik gaf de sjoelbezoekers de opdracht mee een brief te bestuderen die Nachmanides schreef aan zijn zoon. In deze brief benadrukt hij hoe belangrijk het is om vooral bescheiden te zijn, rustig te spreken en iedereen met respect behandelen, Tora te leren en met aandacht je tefilla (gebed) uit te spreken. Waarom deze opdracht? Omdat – zoals ik zei – wij deze brief lezen, maar Rav Vorst, die op die sjabbat helaas ontbrak in sjoel, deze brief leeft.

Dit verhaal krijgt nog een mystiek tintje, want Rabbijn Chaim ben Attar schrijft in Dewariem 31,1 dat een tsaddiek 40 dagen voor zijn dood de plek te zien krijgt die hij boven na zijn dood zal krijgen. Als ik mij in relatie tot Rav Vorst hierbij iets kan voorstellen, dan is het wel wat diezelfde Nachmanides daar in die brief schrijft: “Door te leven zoals in deze brief staat, zul je deelgenoot worden van het hiernamaals dat bestemd is voor de tsaddikiem.”

Zijn opstelling heeft Rav Vorst tot een echte vorst gemaakt. Hierdoor kon hij zich met iedereen verbinden. Zijn drasja was bij iedere bar- of bat mitswa een schot in de roos. Hij wist als geen ander de jongen of het meisje te schetsen, zijn waardering over te brengen voor de gehele familie en vol humor iets mee te geven voor de toekomst. Dat alles in een presentatie vol liefde en betrokkenheid. Als iemand mij heeft geïnspireerd en aangereikt hoe ik mensen moet toespreken, dan is het zeker Rav Vorst geweest. Ik ben hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Rav Vorst gaf altijd aan dat je moet leven met het stukje uit de Tora dat bij een bepaalde dag hoort. Ik vroeg mij af: vind ik iets in de Tora dat inhaakt op afgelopen donderdag? Afgelopen donderdag, de dag van het heengaan en de lewaja (begrafenis) van Rav Vorst lazen wij ‘s ochtends in sjoel het begin van Dewariem hoofdstuk 32. Daar staat in zin 4: De rots wiens daden volmaakt zijn, al zijn wegen zijn met gerechtigheid. Hij is een trouwe God zonder kwaad, hij is rechtvaardig en oprecht. Zijn hele leven heeft Rav Vorst zo geleefd. Hij had een innige relatie met boven. Daardoor kon hij alles accepteren. Op beelden genomen in de laatste week van zijn leven zien we hoe hij thuis op dezelfde manier dawwent zoals eerder in de “Straat” en de Max Havelaarlaan. Misschien dacht hij wel aan deze zin uit Dewariem toen hij de laatste adem uitblies. We zullen het nooit weten.

Rav Vorst laat een grote leegte achter. Wij voelen dat, zijn familie voelt dat nog veel sterker. Onze gedachten gaan naar hen uit. Moge de familie troost vinden in al het moois wat Rav Vorst tot stand heeft gebracht. Moge de familie de kracht vinden om verder te gaan, want bij Rav Vorst ging je ook altijd verder. En moge rebbetsen Dobaשתחי' veel simches meemaken in en met haar familie.

Wij zijn innig dankbaar dat wij Rav Vorst zolang in ons midden mochten hebben. Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel van het eeuwige leven.

Rabbijn Shmuel Katz

HESPED DOOR VOORZITTER SIDNEY BIALYSTOCK

Bij de lewaja van rabbijn Vorst heeft NIHS-voorzitter Sidney Bialystock de volgende hesped uitgesproken:

Kawod Harabaniem, Geachte familie Vorst, geachte leden van de Joodse Gemeente Amsterdam en geachte overige aanwezigen.

We zijn hier bijeen om de laatste eer te bewijzen aan een groot man: a Mensch, een Tsaddiek, een geleerde. Een man die begreep hoe belangrijk de relatie met HKB is maar net zo belangrijk, zo niet belangrijker, de intermenselijke relaties. De 10 Geboden bevatten niet voor niets met 5 geboden die met de intermenselijke relaties te maken hebben. Wie is een goed mens? Wie is een goed Joods persoon?

Met een opleiding van werktuigbouwkundig ingenieur heeft u uw opleiding op geheel eigen wijze geïnterpreteerd. De meeste ingenieurs beperken zich tot het schetsen van tekeningen, het maken van berekeningen. U heeft daarnaast met eigen handen letterlijk de Joodse Gemeente Amstelveen gebouwd steen voor steen, huis voor huis, gezin voor gezin. Met warmte, liefde, geduld, doorzettingsvermogen en een moreel / halachisch kompas. Wij zijn u daarvoor eeuwig dankbaar

Hoeveel vonkjes heeft u aangestoken bij mensen die later zijn uitgegroeid tot betrokken killeleden? Een echt voorbeeld van een geestelijk leider die te werk ging vanuit de solidariteitsgedachte, de eenheidsgemeente die wij willen zijn. Altijd een balans vinden tussen verschillende belangen die u diende, met focus op de overeenkomsten en niet de verschillen. Gelukkig heeft u deze boodschap ook overgebracht op uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, zodat uw boodschap voor deze wereld niet verloren gaat! Waar een Vorst komt is warmte en smelten de muren als ijs voor de zon!

Uw werk is in de Olam Haze ten einde en gaat verder in de Olam Haba. Laat het een troost zijn voor iedereen dat de Olam Haba een Mensch met deze kwaliteiten rijker is, hetgeen mij het vertrouwen geeft dat de Masjiach snel zal komen.

Wij staan aan de vooravond van Rosj Hasjana. Laten we deze dagen gebruiken om tot reflectie te komen en te kijken wat wij als individu kunnen bijdragen om een nog mooiere kille te bouwen. Het mag ook iets kleins zijn. Dat zijn wij verplicht aan elkaar ter nagedachtenis en Le Kowed aan Rav Vorst. Ik wens u allen Sjana tova oemetoeka

Deze pagina delen