Terugblik op vier jaar besturen

Vandaag kiest de Raad van Toezicht een nieuw bestuur. Daarmee komt onze termijn na iets meer dan vier jaar ten einde. We hebben als bestuur het voorrecht gehad te mogen bouwen aan onze kehilla om haar een gezonde en positieve toekomst te geven. Op een aantal punten hebben we succes geboekt, andere waren lastiger te realiseren en er waren natuurlijk ook een paar hoofdpijndossiers. Bij ons afscheid willen we u graag meenemen in wat we als bestuur in de afgelopen vier jaar hebben gedaan.

Corona
Het was een intensieve periode, in het bijzonder door de corona-pandemie. De mogelijkheden tot samenkomen waren ernstig beperkt, zelfs sjoelbezoek was aan strikte regels gebonden. Om het leed te verzachten, hebben we tijdens de eerste lange lockdown alle mogelijkheden benut om het contact met onze leden vast te houden. Zo was er een dagelijkse nieuwsbrief en waren er vrijwel dagelijks Social Zoom bijeenkomsten (sjioeriem, lezingen, muziekoptredens, kookworkshops en noem maar op), die nog steeds kunnen worden teruggekeken op ons YouTube-kanaal. Een van de hoogtepunten was waarschijnlijk de Seder-actie, waarbij iedereen die dat wilde kosteloos een sederschotel plus maaltijd thuisbezorgd kreeg. Die actie is in een mum van tijd op poten gezet, alle betrokkenen zetten in nauwe samenwerking de schouders eronder. Zo konden ook degenen die normaal gesproken als gast aanschuiven of naar de Gemeente-seder komen, toch sederen.

Community building
Community building was voor dit bestuur een belangrijk speerpunt. Er waren dan ook veel activiteiten voor veel verschillende doelgroepen. Waar het maar kon, organiseerden we die samen met onze sjoelgemeenschappen.

Extra rabbijn en tiende sjoelgemeenschap
Het Rabbinaat is versterkt met een jongere rabbijn, Rabbijn Simcho Stanton, tevens sjoelrabbijn van Kehal Chassisdiem, dat we hebben mogen verwelkomen als onze tiende sjoelgemeenschap.

Onderwijs
Ook zijn we weer met Joods onderwijs voor onze jeugd gestart, dat nu vier jaar succesvol loopt. Vanuit dit zondagonderwijs zijn er ook tal van activiteiten voor álle kinderen uit onze kehilla georganiseerd zoals appels plukken en een bezoek aan de imker voor Rosj Hasjana en – in coronatijd – met Poeriem een drive-in megilat Esther.

Gebouwen
Verder is flink geïnvesteerd in onze gebouwen. Recent is de heropening gevierd van de RAS, een sluitstuk van een ingrijpende, broodnodige renovatie. Ook de gebouwen op Muiderberg en Diemen zijn grondig gerenoveerd, waarbij op Muiderberg bovendien de inrichting van de ontvangstruimte is aangepast. Daarbij was een ledenpanel nauw betrokken. In de voormalige dienstwoning van de RAS zijn vijf studentenwoningen gekomen, zodat Joodse jongeren in de stad kunnen wonen en hopelijk ook bijdragen aan het sjoelbezoek.

Al jaren wordt gekeken naar een oplossing voor het huidige JCC en eventueel een nieuw JCC. Ook in de afgelopen bestuursperiode is daar veel aandacht aan besteed. Het meest concrete plan was een nieuw JCC aan de Van Boshuizenstraat, dat helaas door veranderde marktomstandigheden niet is doorgegaan.

Kosjer vlees
Een ander lastig dossier is de kosjere vleesvoorziening, al jaren een verlieslatende activiteit van de NIHS. Ook in deze bestuursperiode hebben we daar slechts beperkt verbetering in kunnen aanbrengen. De balans tussen betaalbaar vlees, de relatie tussen alle stakeholders en de vraag of we hier überhaupt geld op willen toeleggen; het is een complex probleem.

Stichtingen
Bij aanvang van onze bestuursperiode is de NIISA hervormd en zijn haar reglementen aangepast, zodat deze nu ook onder de governance van de Raad van Toezicht valt. Ook andere gelieerde steunstichtingen, voor met name jongeren, zijn geherstructureerd en bij de NIISA ondergebracht. Hierdoor ontstaat ook meer synergie in de steun aan gebruikers van deze stichtingen.

NIK
Binnen het NIK hebben we ons als NIHS hardgemaakt voor een vereenvoudiging van de bestuursstructuur. Dit heeft geleid tot verkleining van de CC en PC en tot een andere samenstelling daarvan. Binnen de reglementen van de NIHS hebben we ervoor gezorgd dat namens de Joodse Gemeente Amsterdam bestuursleden in de CC zitting hebben.

Tot slot
Het is maar een greep uit de onderwerpen waar we ons als bestuur mee hebben beziggehouden. We hopen hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan de toekomst van onze kehilla. Uitdagingen zijn er en blijven er; met name de balans tussen een financieel gezonde exploitatie en een voor onze leden actieve kehilla blijft een uitdaging.

We danken u als lid voor het vertrouwen in ons, in het Rabbinaat en in alle andere medewerkers. Ook danken we iedereen voor de fijne en positieve samenwerking.

En vanzelfsprekend wensen we het nieuwe bestuur veel succes.

Namens het NIHS-bestuur 2019-2023

Ruben Troostwijk,
voorzitter


Vanavond, donderdag 20 juli 2023 heeft de Raad van Toezicht een nieuw NIHS-bestuur gekozen.

Binnenkort hoort u meer van dit nieuwe bestuur. Voor nu willen wij hen langs deze weg feliciteren en heel veel succes, wijsheid en vooral ook plezier wensen met deze belangrijke en eervolle bestuursfunctie voor onze mooie Kehilla.

Onze nieuwe bestuurders zijn:

Sidney Bialystock, voorzitter
Jehoeda Schächter
Naomi Elzas
Micha Moses
Jigal Markuszower

Deze pagina delen