Sjabbat Pinchas begint in de regio Amsterdam op vrijdag 7 juli om 20:20 uur en eindigt op zaterdag 8 juli om 23:01 uur.


MELD JE ZOON/DOCHTER AAN VOOR JOODSE LES ! – 4 tot 12 jaar.
De NIHS biedt wekelijks Joodse les op Zondag tussen 10:00 en 12:00 uur. Gezellige lessen met humor en een serieuze ondertoon, zodat je echt Iwriet leert lezen en inhoudelijk de diepte ingaat. Je maakt er ook nieuwe vrienden, want onze leerlingen komen niet alleen van Rosj Pina maar ook van heel andere scholen en zelfs van buiten de stad.

Het onderwijs is passend bij ieders leeftijd en wordt gegeven door ervaren docenten. Joodse les saai? Echt niet!! Want we organiseren regelmatig verrassende uitjes en speciale activiteiten.

Die laatsten zijn inmiddels zo populair dat ze de afgelopen paar keren steeds helemaal volgeboekt waren -ook met “niet onderwijs-kinderen”-. Jij! Als vaste zondagochtend-leerling bent natuurlijk altijd verzekerd van een plekje hiervoor! Na de zomer zijn er in de verschillende klassen een paar nieuwe plekken beschikbaar, dus meld je zoon of dochter snel aan als je met zekerheid plek wilt!
Meer weten? Informeer bij Jaël Benjamin, onze coördinator via onderwijs@nihs.nl

Een aantal ouders heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in onderwijs tegelijkertijd met de kinderen. We zoeken hiervoor nog een paar extra kandidaten om daadwerkelijk een groepje te kunnen maken.
Lijkt je dat wat? onderwijs@nihs.nl :)

SJIOERIEM VOOR IEDEREEN

DAMES-SJIOER AMSTELVEEN
Locatie Sjoel Amstelveen
Geachte Dames,
De damessjioer in sjoel Amstelveen begint deze week om 17.00 uur.
Marc de Haas komt voor ons spreken.
Zorg dat je op tijd bent, zodat je niet voor een dichte sjoel deur staat.
Laat ons even weten of je kom, via damessjioeramstelveen@gmail.com.
Tot ziens op Sjabbat-middag.
Betty Sondervan en Jenny Brilleslijper

SJIOER VAN RABBIJN IES VORST
Elke dinsdag van 11.00 - 12.30 uur in het JCC.
Dit zijn leerzame, inspirerende en gezellige bijeenkomsten.
Deze sjioeriem worden door verschillende personen gegeven.
Kom bij ons langs, u bent allen welkom de koffie en thee staan klaar!

DAF YOMI VIA ZOOM
Voor Iedereen, elke zondag tot en met vrijdag, jomtov uitgezonderd.
Van 8:15 tot 9:15 uur, zondags vanaf 9:20 uur.
Meedoen kan via deze ZOOM-link.
Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773.
Telefonisch meedoen? Bel: 020-794.6519 of vanuit ‘t buitenland +31.20.794.6519

JESHIVAS PENSIONARIEM ‘SHOSHANAS JA’AKOV’ & RABBIJNEN NL


ACTIVITEITEN VAN ONZE SJOELGEMEENSCHAPPEN
Heeft uw sjoelgemeenschap een activiteit toegankelijk voor onze leden, stuur ons dan uw bericht. De wekelijkse deadline is woensdagmiddag 12:00 uur.
Copy en contact Judith Nelemans via e-mail j.nelemans@nihs.nl

AMOS

Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering

AMOS 2023 Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarvergadering van de Stichting AMOS én van de sjoelvereniging AMOS. Tijdstip: woensdagavond 19 juli om 20:00 uur.

Agenda Stichting AMOS:
1. Welkom door de voorzitter Doron Sanders
2. Dewar torah, sjoelrabbijn Menachem Sebbag
3. Vaststelling notulen AMOS jaarvergadering 2 oktober 2022
4. Bestuursverslag sjoelgemeenschap 2022
5. Verslag vertegenwoordiging in Raad van Toezicht NIHS, Sander Hekscher
6. Jaarrekening AMOS 2022 - Sharon Weijel
7. Decharge penningmeester
8. Rondvraag
9. Afsluiting en Ma’ariv

De Jaarrekening 2022, het bestuursverslag 2022 en de notulen van de vergadering van 2022 kunnen jullie vinden op de website van AMOS.
Wij verzoeken jullie om financiële vragen vooraf te sturen naar info@amossjoel.nl.

De jaarvergadering van de sjoelvereniging is voor iedereen die bij de NIHS voor AMOS hebben gekozen.

Agenda sjoelvereniging AMOS:
1. Opening door de voorzitter
2. Jaarverslag + jaarrekening
3. Benoeming bestuur volgens artikel
4.2 van het reglement Amos Sjoelgemeenschap
4. Benoeming lid RVT + 2 plaatsvervangers
5. Rondvraag
6. Sluiting

De kandidaten voor het bestuur van de sjoelvereniging AMOS zijn:
Doron Sanders
Elishewa Mehlman
Eldan Santcroos
Sharon Weijel
Jalon Salomon

De kandidaten voor de Raad van Toezicht NIHS:
Sander Hekscher
Doron Sanders -1e plaatsvervanger
Vacature -2e plaatsvervanger

OVERIGE INGEKOMEN BERICHTEN

DE PEN VAN RABBIJN KATZ
Lees hier de nieuwste column van Rav Katz.


“Mayn Rue Platz”, Morris Rosenfeld
Recent bezocht ik in Amsterdam Oost iemand, die een zeer ingrijpende medische ingreep heeft ondergaan. Ik kwam binnen. Ondanks de handicap van die persoon zag de kamer er pico bello uit. In de hoek stond ook een gitaar. We spraken over de ingrijpende behandeling die nu gelukkig achter de rug was. Ik was enorm onder de indruk van de enorme kracht waarmee deze persoon alles weer had weten op te pakken. Tijdens het gesprek zei die persoon: “Aan gitaar spelen ben ik nog niet toe.” In eerste instantie nam ik dat aan voor kennisgeving, maar toen dacht ik bij mezelf: Wat wordt mij hier aangereikt?

Het gesprek ging verder. “Ja,” werd mij gezegd “een van de liedjes die ik -als ik daar aan toe ben - graag speel op mijn gitaar is het liedje “Mayn Rue Platz” van Morris Rosenfeld.” Nu maakte dat liedje geen deel uit van het curriculum dat ik bestudeerde om rabbijn te worden. Maar het internet bracht uitkomst. Morris Rosenfeld kwam uit Rusland, ging naar New York en leefde daar temidden van en met al die mensen, die vol verwachting op Ellis Island waren aangekomen -maar uiteindelijk veredelde arme loonslaven waren in de vele fabrieken die Downtown Manhattan destijds rijk was-. Mensen die het dorpse van het Shtetl hadden verruild om opeengepakt te wonen in het centrum van deze wereldstad. Hij voelde hun verlangen naar rust en een beetje vrijheid die ze niet konden vinden achter de grote machines die ze bedienden en in de grauwe gebouwen waarin ze woonden.

Het laatste couplet van dat gedicht luidt:

Un libstu mikh mit varer libe, En als je me echt lief hebt,
To kum tzu mir, mayn guter shats. Kom dan naar mij toe mijn lieve schat.
Un hayter oyf mayn harts, dos tribe, En verlicht dan mijn somber hart,
Un makh mir zis mayn rue plats. En maak mijn rustplaats zoet.

“Wij zijn allemaal op zoek naar een rustplaats”, zei ik. “Om muziek te kunnen spelen moet je een rust plek hebben in je hart waar je tot jezelf kan komen. Want muziek komt uit ons hart. Je bent nog op zoek naar jezelf naar je hart. Daar ben je hard mee bezig, hopelijk kom je daar snel.”

Maar, ik wil je iets meegeven. Dat is wat we Sjabbatmiddag zingen.

Tegen het einde van de Sjabbat, als we voelen dat de Sjabbat ons gaat verlaten dan zingen we jedid nefesj. In dit prachtige lied zeggen wij:

Higalee na oefros chawiwi allaj Openbaar toch en u mijn geliefde, spreid uit over mij
Et soekat shelomeecha De bedekking die uw vrede biedt
Ta-ier erets michwodecha Verlicht de aarde met uw heerlijkheid
Wechanenoe kimei olam En begunstig ons zoals in vroegere tijden

Inderdaad de schaars verlichte werkplaatsen bij de Lower East Side waren voor velen heel ver weg van jedid nefesj. Mij en ook de persoon die ik bezocht geven die woorden echter heel veel rust en inspiratie. Moge in dat huis in Amsterdam-Oost spoedig de zoete klanken te horen zijn die bij een zoete rustplaats horen

Sjabbat Sjalom, Rabbijn Shmuel Katz

MAZAL TOV!

Voor alle leden die een simcha (geboorte, bar- of bat mitswa, verloving, huwelijk, afstuderen, onderscheiding etc.) willen delen. Wil je geen vermelding in de nieuwsbrief, vergeet dan niet om toch de geboorte van je kind door te geven, zodat we je dochter/zoon wel kunnen inschrijven. We sturen je voor haar/hem dan een mooi presentje. Contact en copy naar J.nelemans@nihs.nl

We wensen alle leden die deze week hun verjaardag of iets anders vieren van harte mazal tov en een mooi, gezond jaar vol simche!

 

OPENINGSTIJDEN JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM Openingstijden/telefonische bereikbaarheid:
In principe maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 13:00 uur, maar in de vakantie periode kan dat afwijken.
Maak daarom altijd eerst een afspraak voor een bezoek.
Gesloten op jomtov en officiële Nederlandse feestdagen.
Gedurende de openingstijden is ook het kelim-mikwe open.
Toegang in de middag kan alleen op afspraak.
Telefoon: (020) 646 00 46, e-mail: info@nihs.nl.

BIJ OVERLIJDEN
Neem bij een overlijden contact op met het Joodse Begrafeniswezen.
Het JBW is telefonisch bereikbaar op 020 - 646 25 45.

Deze pagina delen