IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Nieuwsbriefpauze
· Van bestuur en Rabbinaat
· Tijden Sjabbat en Jamiem Nora’iem
· Feest met en voor de kinderen
· Herenmikwe
· Halachische voordrachten
· Berichten van de sjoelgemeenschappen
· Sjioeriem
· Sjabbat Bazaar
· Activiteitenkalender
· Mededelingen

NIHS NIEUWSBRIEFPAUZE

In verband met de Hoge Feestdagen, die dit jaar allemaal op werkdagen vallen, verschijnt de volgende nieuwsbrief pas op donderdag 20 oktober. Hou dus vooral de nieuwsbrieven van je eigen sjoelgemeenschap in de gaten. Mocht de actualiteit daar aanleiding toe geven, dan sturen we een (extra) nieuwsflits. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die eerder zijn uitgestuurd, zijn HIER terug te vinden.

GOEDE WENSEN EN INSPIRATIE VAN BESTUUR EN RABBINAAT
Ook dit jaar heeft NIHS-voorzitter Ruben Troostwijk een terugblik op het afgelopen jaar én goede wensen voor het jaar dat komt op papier gezet. De vier NIHS-rabbijnen (Eliezer Wolff, Hans Groenewoudt, Simcho Stanton en Shmuel Katz) hebben ieder een insprirerend verhaal geschreven, verhalen die – vanzelfsprekend – verband houden met Rosj Hasjana en Jom Kippoer. We hebben deze teksten gebundeld en later vandaag belandt die bundel in je mailbox.

BELANGRIJKE TIJDSTIPPEN VOOR DE JAMIEM NORA’IEM

· Sjabbat begint morgen, 23 september, om 18:45 uur en eindigt op 24 september om 20:16 uur
· Rosj Hasjana (Nieuwjaar 5783) begint zondag 25 september om 19:10 uur en eindigt dinsdag 27 september om 20:09 uur
· Vastendag van Gedalja – Het vasten op woensdag 28 september begint om 05:54 uur en eindigt om 20:06 uur
· Sjabbat Wajelech, sjabbat sjoewa, begint op 30 september om 19:00 uur en eindigt op 1 oktober om 19:59 uur
· Jom Kippoer (Grote verzoendag) begint op dinsdag 4 oktober om 18:50 uur en eindigt op woensdag 5 oktober om 19:50 uur
· Sjabbat Ha’azinoe begint op 7 oktober om 18:45 uur en eindigt op 8 oktober om 19:43 uur
· Soekot (Loofhuttenfeest) begint op zondag 9 oktober om 18:40 uur. De eerste twee dagen is het jomtov, die eindigt op dinsdag 11 oktober om 19:37 uur
· Sjabbat Chol Hamo’eed begint op 14 oktober om 18:30 uur en eindigt op 15 oktober om 19:28 uur
· Sjemini Atseret (Slotfeest) begint op zondag 16 oktober om 18:25 uur en gaat op 17 oktober om 19:24 uur over in Simchat Tora (Vreugde der Wet), dat eindigt op dinsdag 18 oktober om 19:22 uur.

Deze tijden gelden voor de regio Amsterdam

ZOEMEND FEEST MÉT EN VÓÓR DE KINDEREN!

Wat een feest om te zien! Een klas vol kinderen die zich, in de aanloop naar Rosj Hasjana, enthousiast storten op het in elkaar zetten en schilderen van hun eigen bijenhotel. Met evenveel plezier knutselden ze daarna ook nog een 3D Rosj Hasjana-kaart en een snoepbakje, het laatste ging natuurlijk goed gevuld mee naar huis.Het was afgelopen zondag natuurlijk niet alleen ‘werken’ voor de kids. Ze kregen popcorn en limonade en vervolgens kwam rabbijn Katz – zoals voor elke zondagochtendles in de maand elloel – om de sjofar te blazen. Dit keer vertelde hij zijn verhaal aan de hand van een PowerPoint-presentatie. De kinderen zaten muisstil te luisteren en kijken. Zo namen ze, behalve al hun knutselwerken, ook nog nieuwe kennis over Rosj Hasjana mee naar huis.


De afdeling Onderwijs organiseert, samen met de afdeling Activiteiten, rond alle Joodse feestdagen een leuk (en leerzaam) evenement voor álle 4- tot 12-jarigen.

HERENMIKWE OP EREV ROSJ HASJANA EN EREV JOM KIPPOER
Op Rosj Hasjana (zondag 25 september) en erev Jom Kippoer (dinsdag 4 oktober) is het herenmikwe geopend van 6:00 tot 15:00 uur. Voor degene zonder abonnement (of abonnementshouders die niet hebben betaald): Aanmelden kan door een e-mail naar info@nihs.nl, met daarin naam, mobiele telefoonnummer, de melding ‘1 x herenmikwe’ of ‘2 x herenmikwe (erev Rosj Hasjana en/of Jom Kippoer).

Aanmelden en betalen

· Erev Rosj Hasjana: aanmelden tot uiterlijk donderdag 22 september 11:00 uur. Wij sturen dan een Tikkie met een betaalverzoek (voor 7 euro). Betalen kan tot vrijdag 23 september 11:00 uur. Na betaling ontvang je de toegangscode.
· Zowel erev Rosj Hasjana als erev Jom Kippoer: aanmelden tot uiterlijk donderdag 22 september 11:00 uur. Wij sturen dan een Tikkie met een betaalverzoek (voor 14 euro). Betalen kan tot vrijdag 23 september 11:00 uur. Na betaling ontvang je de toegangscode.
· Erev Jom Kippoer: aanmelden tot uiterlijk donderdag 29 september 11:00 uur. Wij sturen dan een Tikkie met een betaalverzoek (voor 7 euro). Betalen kan tot vrijdag 30 september 11:00 uur. Na betaling ontvang je de toegangscode.

HALACHISCHE VOORDRACHTEN

Op sjabbat Wajelech (1 oktober)

· Sjoel Amstelveen

Mincha om 18:45 uur – om 19:05 uur sjioer door rabbijn Hans Groenewoudt over schoenen op 9 aw en Jom Kippoer. Deze sjioer is bedoeld voor dames en heren
· Beth Shalom
Mincha om 19:00 uur – aansluitend voordracht door rabbijn Shmuel Katz. Het onderwerp: Baroech shem kewod malchoeto leolam wa-ed (Waarom hardop op Jom Kippoer? Deze sjioer is bedoeld voor dames en heren · Kehal Chassidiem Mincha om 18:50 uur – aansluitend (Engelstalige) voordracht door rabbijn Simcho Stanton. Het onderwerp: Understanding teshuva Deze sjioer is bedoeld voor heren
· AMOS
Mincha om 18:45 uur – aansluitend sjioer door rabbijn Menachem Sebbag. Het onderwerp: Shmitat kesafim en Prozbul Deze sjioer is bedoeld voor dames en heren

BERICHTEN VAN ONZE SJOELGEMEENSCHAPPEN

· RAS
Kijken jullie, net als wij, ook al uit naar de Rosj Hasjana-diensten in onze mooie sjoel? We hopen elkaar in groten getale weer te zien om de traditionele en mooie nigoeniem, voorgedragen door onze chazzaniem Sruli en Benzi Loonstein, samen te beleven. Ook zijn wij verheugd dat het ASK de eerste dag aanwezig zal zijn. Om alvast in de stemming te komen hierbij een kort filmpje waar (vader en zoon) Benzi en Yedidya Loonstein een aantal melodieën voorzingen.

Het programma voor Rosj Hasjana in de RAS-synagoge:
Zondagavond 25 september: Aanvang Mincha en Ma’ariev dienst 18:45 uur

Maandag 26 september 08:00 uur: Aanvang Sjachariet dienst – Chazzaniem: Sruli en Benzi Loonstein, vergezeld door het ASK – Ba’al Tokeia: Danny Elburg – Spreker: Benzi Loonstein

Maandag 26 september: Aanvang Mincha en Ma’ariev dienst: 19:15 uur – tasjliech tussen Mincha en Ma’ariev – Start Ma’ariev om 20:11 uur

Dinsdag 27 september 08:00 uur: Aanvang Sjachariet dienst – Chazzaniem: Sruli en Benzi Loonstein – Ba’al Tokeia: Moshe Godschalk – Spreker: Rabbijn Shmuel Katz – Kiddoesj na afloop van de dienst

Wij hopen u allen met de komende Jamiem Noraiem weer in de RAS sjoel te mogen verwelkomen. Sjana tova oemetoeka, het RAS-bestuur

· AMOS
Doordeweeks ochtendminjan
Wil je ‘vaste deelnemer’ worden aan het ochtendminjan in de AMOS-sjoel – op werkdagen om 08:30 uur – dan zou het fijn zijn als je opgeeft op welke weekdagen je komt. Mocht je af en toe willen komen, meld je dan a.j.b. aan voor de reservelijst. Aanmelden kan via deze link. Voor meer informatie: info@amossjoel.nl

· Sjoel Amstelveen
Sjioer voor dames
Sjoel Amstelveen verzorgt op sjabbatmiddagen een sjioer voor dames. Komende sjabbat spreekt Jacques de Leeuwe. Tijd: 17:00-18:00 uur. Locatie: de rabbijnenkamer in sjoel Amstelveen. Kom op tijd, dan sta je niet voor een dichte deur. Graag aanmelden via damessjioeramstelveen@gmail.com o.v.v. Sjabbatmiddag sjioer.

OVERIGE SJIOERIEM

· Daf yomi (via Zoom)
Op 9 tammoez / 8 juli zijn we van start gegaan met Masechet Ketoebot. Dit traktaat behandelt de verschillende aspecten van de relatie tussen man en vrouw, zoals financiële verplichtingen tijdens of na beëindiging van het huwelijk (echtscheiding of overlijden). De verplichtingen zijn voornamelijk opgenomen in de ketoeba (huwelijksovereenkomst). Het traktaat Ketoebot telt 112 pagina’s, verdeeld over 13 hoofdstukken. Het leren van Ketoebot wordt afgerond op 1 chesjwan 5783 /26 oktober 2022.

Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag t/m vrijdag – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:15 uur; op zondagen starten we om 9:20 uur. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL


SJABBAT BAZAAR

Op zondag 6 november organiseren we in het JCC een Sjabbat Bazaar. We willen er graag een gezellige en kleurrijke dag van maken en verwachten een grote opkomst. Heb jij iets bijzonders dat je wilt verkopen of bied je een interessante (gezellige) workshop? Meld je dan aan bij m.gomezdemesquita@nihs.nl.

MAZAL TOV

Heb jij een simcha (geboorte, bar of bat mitswa, verloving, huwelijk, afstuderen, onderscheiding etc.)? Meld het ons via j.nelemans@nihs.nl, dan wensen we je ook in onze nieuwsbrief een welgemeend mazal tov!

 

 

www.nihs.nl

 

 

 IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Nieuwsbriefpauze
· Van bestuur en Rabbinaat
· Tijden Sjabbat en Jamiem Nora’iem
· Feest met en voor de kinderen
· Herenmikwe
· Halachische voordrachten
· Berichten van de sjoelgemeenschappen
· Sjioeriem
· Sjabbat Bazaar
· Activiteitenkalender
· Mededelingen

NIHS NIEUWSBRIEFPAUZE

In verband met de Hoge Feestdagen, die dit jaar allemaal op werkdagen vallen, verschijnt de volgende nieuwsbrief pas op donderdag 20 oktober. Hou dus vooral de nieuwsbrieven van je eigen sjoelgemeenschap in de gaten. Mocht de actualiteit daar aanleiding toe geven, dan sturen we een (extra) nieuwsflits. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die eerder zijn uitgestuurd, zijn HIER terug te vinden.

GOEDE WENSEN EN INSPIRATIE VAN BESTUUR EN RABBINAAT
Ook dit jaar heeft NIHS-voorzitter Ruben Troostwijk een terugblik op het afgelopen jaar én goede wensen voor het jaar dat komt op papier gezet. De vier NIHS-rabbijnen (Eliezer Wolff, Hans Groenewoudt, Simcho Stanton en Shmuel Katz) hebben ieder een insprirerend verhaal geschreven, verhalen die – vanzelfsprekend – verband houden met Rosj Hasjana en Jom Kippoer. We hebben deze teksten gebundeld en later vandaag belandt die bundel in je mailbox.

BELANGRIJKE TIJDSTIPPEN VOOR DE JAMIEM NORA’IEM

· Sjabbat begint morgen, 23 september, om 18:45 uur en eindigt op 24 september om 20:16 uur
· Rosj Hasjana (Nieuwjaar 5783) begint zondag 25 september om 19:10 uur en eindigt dinsdag 27 september om 20:09 uur
· Vastendag van Gedalja – Het vasten op woensdag 28 september begint om 05:54 uur en eindigt om 20:06 uur
· Sjabbat Wajelech, sjabbat sjoewa, begint op 30 september om 19:00 uur en eindigt op 1 oktober om 19:59 uur
· Jom Kippoer (Grote verzoendag) begint op dinsdag 4 oktober om 18:50 uur en eindigt op woensdag 5 oktober om 19:50 uur
· Sjabbat Ha’azinoe begint op 7 oktober om 18:45 uur en eindigt op 8 oktober om 19:43 uur
· Soekot (Loofhuttenfeest) begint op zondag 9 oktober om 18:40 uur. De eerste twee dagen is het jomtov, die eindigt op dinsdag 11 oktober om 19:37 uur
· Sjabbat Chol Hamo’eed begint op 14 oktober om 18:30 uur en eindigt op 15 oktober om 19:28 uur
· Sjemini Atseret (Slotfeest) begint op zondag 16 oktober om 18:25 uur en gaat op 17 oktober om 19:24 uur over in Simchat Tora (Vreugde der Wet), dat eindigt op dinsdag 18 oktober om 19:22 uur.

Deze tijden gelden voor de regio Amsterdam

ZOEMEND FEEST MÉT EN VÓÓR DE KINDEREN!

Wat een feest om te zien! Een klas vol kinderen die zich, in de aanloop naar Rosj Hasjana, enthousiast storten op het in elkaar zetten en schilderen van hun eigen bijenhotel. Met evenveel plezier knutselden ze daarna ook nog een 3D Rosj Hasjana-kaart en een snoepbakje, het laatste ging natuurlijk goed gevuld mee naar huis.Het was afgelopen zondag natuurlijk niet alleen ‘werken’ voor de kids. Ze kregen popcorn en limonade en vervolgens kwam rabbijn Katz – zoals voor elke zondagochtendles in de maand elloel – om de sjofar te blazen. Dit keer vertelde hij zijn verhaal aan de hand van een PowerPoint-presentatie. De kinderen zaten muisstil te luisteren en kijken. Zo namen ze, behalve al hun knutselwerken, ook nog nieuwe kennis over Rosj Hasjana mee naar huis.


De afdeling Onderwijs organiseert, samen met de afdeling Activiteiten, rond alle Joodse feestdagen een leuk (en leerzaam) evenement voor álle 4- tot 12-jarigen.

HERENMIKWE OP EREV ROSJ HASJANA EN EREV JOM KIPPOER
Op Rosj Hasjana (zondag 25 september) en erev Jom Kippoer (dinsdag 4 oktober) is het herenmikwe geopend van 6:00 tot 15:00 uur. Voor degene zonder abonnement (of abonnementshouders die niet hebben betaald): Aanmelden kan door een e-mail naar info@nihs.nl, met daarin naam, mobiele telefoonnummer, de melding ‘1 x herenmikwe’ of ‘2 x herenmikwe (erev Rosj Hasjana en/of Jom Kippoer).

Aanmelden en betalen

· Erev Rosj Hasjana: aanmelden tot uiterlijk donderdag 22 september 11:00 uur. Wij sturen dan een Tikkie met een betaalverzoek (voor 7 euro). Betalen kan tot vrijdag 23 september 11:00 uur. Na betaling ontvang je de toegangscode.
· Zowel erev Rosj Hasjana als erev Jom Kippoer: aanmelden tot uiterlijk donderdag 22 september 11:00 uur. Wij sturen dan een Tikkie met een betaalverzoek (voor 14 euro). Betalen kan tot vrijdag 23 september 11:00 uur. Na betaling ontvang je de toegangscode.
· Erev Jom Kippoer: aanmelden tot uiterlijk donderdag 29 september 11:00 uur. Wij sturen dan een Tikkie met een betaalverzoek (voor 7 euro). Betalen kan tot vrijdag 30 september 11:00 uur. Na betaling ontvang je de toegangscode.

HALACHISCHE VOORDRACHTEN

Op sjabbat Wajelech (1 oktober)

· Sjoel Amstelveen

Mincha om 18:45 uur – om 19:05 uur sjioer door rabbijn Hans Groenewoudt over schoenen op 9 aw en Jom Kippoer. Deze sjioer is bedoeld voor dames en heren
· Beth Shalom
Mincha om 19:00 uur – aansluitend voordracht door rabbijn Shmuel Katz. Het onderwerp: Baroech shem kewod malchoeto leolam wa-ed (Waarom hardop op Jom Kippoer? Deze sjioer is bedoeld voor dames en heren · Kehal Chassidiem Mincha om 18:50 uur – aansluitend (Engelstalige) voordracht door rabbijn Simcho Stanton. Het onderwerp: Understanding teshuva Deze sjioer is bedoeld voor heren
· AMOS
Mincha om 18:45 uur – aansluitend sjioer door rabbijn Menachem Sebbag. Het onderwerp: Shmitat kesafim en Prozbul Deze sjioer is bedoeld voor dames en heren

BERICHTEN VAN ONZE SJOELGEMEENSCHAPPEN

· RAS
Kijken jullie, net als wij, ook al uit naar de Rosj Hasjana-diensten in onze mooie sjoel? We hopen elkaar in groten getale weer te zien om de traditionele en mooie nigoeniem, voorgedragen door onze chazzaniem Sruli en Benzi Loonstein, samen te beleven. Ook zijn wij verheugd dat het ASK de eerste dag aanwezig zal zijn. Om alvast in de stemming te komen hierbij een kort filmpje waar (vader en zoon) Benzi en Yedidya Loonstein een aantal melodieën voorzingen.

Het programma voor Rosj Hasjana in de RAS-synagoge:
Zondagavond 25 september: Aanvang Mincha en Ma’ariev dienst 18:45 uur

Maandag 26 september 08:00 uur: Aanvang Sjachariet dienst – Chazzaniem: Sruli en Benzi Loonstein, vergezeld door het ASK – Ba’al Tokeia: Danny Elburg – Spreker: Benzi Loonstein

Maandag 26 september: Aanvang Mincha en Ma’ariev dienst: 19:15 uur – tasjliech tussen Mincha en Ma’ariev – Start Ma’ariev om 20:11 uur

Dinsdag 27 september 08:00 uur: Aanvang Sjachariet dienst – Chazzaniem: Sruli en Benzi Loonstein – Ba’al Tokeia: Moshe Godschalk – Spreker: Rabbijn Shmuel Katz – Kiddoesj na afloop van de dienst

Wij hopen u allen met de komende Jamiem Noraiem weer in de RAS sjoel te mogen verwelkomen. Sjana tova oemetoeka, het RAS-bestuur

· AMOS
Doordeweeks ochtendminjan
Wil je ‘vaste deelnemer’ worden aan het ochtendminjan in de AMOS-sjoel – op werkdagen om 08:30 uur – dan zou het fijn zijn als je opgeeft op welke weekdagen je komt. Mocht je af en toe willen komen, meld je dan a.j.b. aan voor de reservelijst. Aanmelden kan via deze link. Voor meer informatie: info@amossjoel.nl

· Sjoel Amstelveen
Sjioer voor dames
Sjoel Amstelveen verzorgt op sjabbatmiddagen een sjioer voor dames. Komende sjabbat spreekt Jacques de Leeuwe. Tijd: 17:00-18:00 uur. Locatie: de rabbijnenkamer in sjoel Amstelveen. Kom op tijd, dan sta je niet voor een dichte deur. Graag aanmelden via damessjioeramstelveen@gmail.com o.v.v. Sjabbatmiddag sjioer.

OVERIGE SJIOERIEM

· Daf yomi (via Zoom)
Op 9 tammoez / 8 juli zijn we van start gegaan met Masechet Ketoebot. Dit traktaat behandelt de verschillende aspecten van de relatie tussen man en vrouw, zoals financiële verplichtingen tijdens of na beëindiging van het huwelijk (echtscheiding of overlijden). De verplichtingen zijn voornamelijk opgenomen in de ketoeba (huwelijksovereenkomst). Het traktaat Ketoebot telt 112 pagina’s, verdeeld over 13 hoofdstukken. Het leren van Ketoebot wordt afgerond op 1 chesjwan 5783 /26 oktober 2022.

Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag t/m vrijdag – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:15 uur; op zondagen starten we om 9:20 uur. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL


SJABBAT BAZAAR

Op zondag 6 november organiseren we in het JCC een Sjabbat Bazaar. We willen er graag een gezellige en kleurrijke dag van maken en verwachten een grote opkomst. Heb jij iets bijzonders dat je wilt verkopen of bied je een interessante (gezellige) workshop? Meld je dan aan bij m.gomezdemesquita@nihs.nl.

MAZAL TOV

Heb jij een simcha (geboorte, bar of bat mitswa, verloving, huwelijk, afstuderen, onderscheiding etc.)? Meld het ons via j.nelemans@nihs.nl, dan wensen we je ook in onze nieuwsbrief een welgemeend mazal tov!

MEDEDELINGEN NIHS
· Openingstijden en telefonische bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op jomtov en officiële Nederlandse feestdagen) geopend van ma t/m do van 9:00 tot 17:00 uur. In de ochtend (tot 13:00 uur) is de receptioniste aanwezig; dan kan ook gebruik worden gemaakt van het kelim- mikwe. Bezoek in de middag alleen op afspraak. Telefonisch zijn we bereikbaar van ma t/m do van 9:00 tot 17:00. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen. Telefoon: (020) 646 00 46, e-mail: info@nihs.nl.
· Overlijden
In geval van overlijden: neem contact op met het Joodse Begrafeniswezen (020) 646 25 45.
· Instagram, Facebook en YouTube
Volg ons via Instagram, Facebook en YouTube.

Deze pagina delen