BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 11 juni, (in de regio Amsterdam) om 20:20 uur en eindigt op 12 juni om 23:04 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Abri-campagne tegen antisemitisme
· Sjioeriem: CIZ – AMOS – Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL – Daf yomi
· High tea in Beth Shalom
· Zondagonderwijs: inschrijven voor het nieuwe schooljaar
· Oproep voor overlevenden/nazaten razzia Olympiaplein
· De NIISA zoekt vrijwilligers
· Beleggingscommissie NIK
· De pen van rabbijn Katz
· Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – ons YouTube kanaal – Volgende nieuwsbrief

STEUN DE POSTER-CAMPAGNE TEGEN ANTISEMITISME

Het antisemitisme neemt enorm toe; ook in Nederland. We zien intimidatie van Joden op straat en op en rond (basis)scholen; antisemitisme in de persoonlijke omgeving; dreigementen en antisemitische uitingen via social media en tijdens demonstraties. Het is van het grootste belang dat we, als Joodse gemeenschap, laten zien dat dit moet stoppen! Daarom hebben wij (NIHS, PIG en LJG) de handen ineengeslagen en zijn we als signaal naar de samenleving een campagne gestart tegen het antisemitisme. Met ingang van morgen, vrijdag 11 juni, worden in digitale abri’s in de regio Amsterdam posters getoond die duidelijk maken dat “wij als Joden vrij en veilig willen en moeten kunnen rondlopen in de stad die ook onze stad is”. Door het grote succes van de crowdfunding die deze week is gestart – er is al ruim € 20.000 gedoneerd – wordt de campagne landelijk uitgerold, in eerste instantie naar Haarlem, Den Haag en Rotterdam.Samen staan we sterk!
Hoe langer we deze campagne kunnen voortzetten, des te groter de impact ervan. Daarvoor hebben we uw steun hard nodig. Doneren kan via deze Tikkie-link; u kunt ook doneren via Ideal of een bedrag overmaken op NL 40 ABNA 0436 5852 00 t.n.v. NIHS Amsterdam o.v.v. Postercampagne.

SJIOERIEM VIA ZOOM

· Georganiseerd door de CIZ: Samen leren
De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke zondag om 20:00 uur een ZOOM-bijeenkomst waarbij er samen wordt geleerd. U bent daarbij van harte welkom. Komende zondag, 13 juni, leert Wim van Dijk voor. Het onderwerp: ‘Het zieleleven van een plant’.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 869 6265 4511 – Passcode: samenleren

· Wekelijkse sjioer Parasjat Hasjawoe’a Rav Menachem, AMOS
Zondag 13 juni om 20:00 uur geeft rabbijn Menachem Sebbag zijn Parasjat Hasjawoe'a sjioer.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 834 7648 9499 – Passcode: AMOS2020

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NLDe Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

· Daf Yomi
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag t/m vrijdag – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

HIGH TEA IN BETH SHALOMZONDAGONDERWIJS: INSCHRIJVEN VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR
De afdeling Onderwijs van de Joodse Gemeente Amsterdam verzorgt op zondagochtend Joodse les voor kinderen. Er wordt op speelse wijze geleerd en er zijn speciale creatieve activiteiten rond de Joodse feestdagen.Volgt uw kind nog geen zondagonderwijs bij de NIHS en heeft u interesse? Inschrijven kan via deze link. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze onderwijscoördinator Yael Ball via y.ball@nihs.nl.

OPROEP VOOR OVERLEVENDEN/NAZATEN RAZZIA OLYMPIAPLEIN
tadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam, is van plan om een gedenkteken te plaatsen op het Olympiaplein. Dit ter nagedachtenis aan een grote razzia die daar op 20 juni 1943 plaatsvond, waarbij ruim 1.100 Joodse buurtbewoners zijn weggevoerd.

Drie jongeren hebben schetsontwerpen gemaakt voor het gedenkteken. Kunstenaar Ram Katzir – onder andere bekend van het Rozenoord stoelenmonument in het Amstelpark –heeft hen hierbij begeleid. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid vindt het belangrijk om van verschillende partijen input te krijgen op de drie schetsontwerpen, ook van overlevenden of nabestaanden. Op basis van de reacties maakt het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid een keuze welk schetsontwerp verder wordt uitgewerkt. Het gedenkteken zal naar verwachting begin 2022 worden geplaatst en onthuld.

Bent u een overlevende of nabestaande van de razzia op het Olympiaplein en wilt u meedenken over het gedenkteken? Meld u dan aan via a.wichers@amsterdam.nl.

NIISA ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR EEN DAGDEEL PER WEEK
Zoals bekend, ondersteunt de NIISA minder draagkrachtige leden van de NIHS. Recent heeft de NIISA haar taak uitgebreid. De NIISA wil, waar mogelijk, de NIHS-leden ook praktisch gaan ondersteunen. Wij denken hierbij onder andere aan het helpen van mensen die moeite hebben met het ordenen en opruimen van hun woning. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hiervoor een dagdeel per week beschikbaar zijn. U gaat dan samen met een andere vrijwilliger naar het adres van iemand die onze hulp nodig heeft. Uiteraard vertrouwen wij op uw volledige discretie. Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk, conform de wettelijke regels. Is dit iets voor u, stuur dan een mail naar niisa@nihs.nl.

BELEGGINGSCOMMISSIE NIK, IETS VOOR U?
Het NIK heeft een beleggingscommissie die, samen met de penningmeester, op basis van een beleggingsstatuut het beleggingsbeleid uitzet. Het NIK is nu op zoek naar twee leden voor deze commissie. Heeft u interesse en aantoonbaar professionele affiniteit met beleggen? Neem dan contact op via info@nik.nl.

DE PEN VAN RABBIJN KATZ
Over een chacham en een sjocheet in de Oriënt Deze week neem ik u mee naar de Oriënt, naar een grote stad die eens een Ir wa-eem bejisraeel was (een stad die is als een moeder voor Israël). Ik was op bezoek bij een man, hier in Nederland, die een nazaat is van een familie die eeuwenlang in die stad woonde. Mijn gastheer liet me een foto zien van zijn overgrootvader. Op de foto stond een oriëntaalse chacham (opperrabbijn). De foto is misschien honderd jaar oud, maar de eruditie en verhevenheid van de chacham op die foto troffen mij tot in mijn hart. “Elke ochtend”, zo zei mijn gastheer, “sta ik op en geef ik een kus aan mijn overgrootvader op die foto.”

Mijn gastheer liet me ook een brief zien die zijn vader had gekregen. Het was een verklaring die hem het recht gaf om sjocheet (slachter) te zijn in die stad in de Oriënt. De rabbijnen die die verklaring hadden ondertekend, schreven: “Moge iedereen die van de sjechieta van deze man eet, geholpen worden door Hasjem, de God van Awraham en Jitschak.” Ik vroeg me af wat ze daarmee wilden zeggen. Wat hadden Awraham en Jitschak daarmee te maken? Ik bekeek de foto nog eens en vond het volgende antwoord. Die foto staat voor alles wat het Joodse volk heeft aan masoret, aan traditie. Iedere chacham, iedere rabbijn en iedere sjocheet is zich ervan bewust een rechtstreekse verbinding te hebben met Avraham en Jitschak.

We zijn vele generaties verder, maar dat doet er niet toe. Volgens de Midrasj hielden de aartsvaders zich al aan de mitswot. En als je leeft volgens de Tora en de mitswot beleeft zoals Awraham en Jitschak, dan ben je ook met hen verbonden. Die sjocheet in de Oriënt wist dat die verbondenheid niet bij hem stopte; dat het aan hem was om die lijn voort te zetten. Hij zou slachten zoals eens bij Avraham awienoe werd geslacht toen hij de engelen ontving, zoals eens voor Jitschak de geitenbokjes werden geslacht en zoals Esav het dier slachtte dat Ja’akov zijn vader zou voorzetten.

Ook de rabbijnen die de verklaring voor de sjocheet in de Oriënt hebben ondertekend, voelden die verbondenheid. Dat zij veel belang hechtten aan het voortzetten van de lijn blijkt uit een toevoeging in hun brief. Daarin staat dat, als de sjocheet iets zou moeten bijleren, de andere kosjere slachters hem dan gratis zouden onderwijzen. Het ging om avodat hakodesh, om een heilige roeping; dan mag er geen geld worden gevraagd.

Mijn gastheer vertelde dat hij, toen hij nog een kind was en in de Oriënt woonde, op sjabbat mee naar sjoel ging. “Het hoogtepunt was als wij – conform de Sefardische traditie – de hand van de chacham mochten kussen.” Het Jodendom van de Oriënt is vrijwel verdwenen. Maar niet voor mijn gastheer. Elke ochtend komt dat tot leven, weliswaar slechts even, maar het is dat ene moment dat ertoe doet. Wij, Nederlandse Joden, hebben andere gewoonten, maar we kunnen ons wel laten inspireren waar het gaat om het vasthouden van tradities en voortzetten van de lijn.

Sjabbat sjalom

Rabbijn Shmuel Katz

MEDEDELINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat en jomtov) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
· Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.
· Volgende nieuwsbrief
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 juni. Mocht de actualiteit daar aanleiding toe geven, dan ontvangt u tussendoor een (extra) nieuwsflits. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd, kunt u HIER terugvinden.

 

 

Deze pagina delen