PESACH

BELANGRIJKE TIJDEN (EREV) PESACH
o Sjabbat begint morgen, 26 maart / 14 niesan, (in de regio Amsterdam) om 18:45 uur.
o 27 maart / 14 niesan: Het verbod op eten van chameets begint om 10:04 uur; de tijd waarop men geen chameets meer in bezit mag hebben is 11:25 uur.
o 27 maart / 15 niesan Het begin van jom tov (en de seder): niet vóór 19:47 uur; eten afikoman vóór 00:46 uur.
o 28 maart / 16 niesan: Begin tweede dag Pesach en begin tweede seder: niet vóór 20:49 uur; eten afikoman vóór 01:45 uur.
o 29 maart / 17 niesan: Einde jom tov om 20:52 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Pesach: Mededelingen Rabbinaat – Verslag Kinderseder – Online kook tutorials
· Social Zoom over Harry Elte
· Oproep: coördinator Social Zoom
· High tea met cabaret Kwatsch
· Jom Hasjoa-herdenking
· De pen van rabbijn Katz
· Mazal tov
· Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – ons YouTube kanaal – Volgende nieuwsbrief

MEDEDELINGEN RABBINAAT
De avondklok
is opnieuw verlengd, t/m 30 maart gaat de avondklok om 21:00 uur in, vanaf 31 maart om 22:00 uur. In verband met de avondklok deelt het Rabbinaat het volgende mee:
o Ma’ariew – Het Rabbinaat staat toe om in sjoel op de eerste en tweede dag Pesach Ma’ariew direct na de sjekie’a (zonsondergang op 29 maart om 20:09 uur; op 30 maart om 20.11 uur) te dawwenen. Sjema en Sefierat ha’Omer mogen pas na nacht worden gezegd.
o Mikwe voor dames – Dames die op een van deze avonden gebruik willen maken van het mikwe, wordt verzocht zich tijdig te wenden tot het Rabbinaat via rabbinaat@nihs.nl of contact op te nemen met mw. Shalva Sigal. De mikwedame is telefonisch bereikbaar via 06 1412 7911 (let op! dit nummer is gewijzigd).

VERSLAG VAN DE KINDERSEDER
Afgelopen zondag was er een speciale online seder voor kinderen, georganiseerd door de afdelingen Onderwijs en SOPA en geleid door rabbijn Shmuel Katz. Iris, moeder van de tweeling Shaya en Noya (6), brengt verslag uit.

 

Zondagochtend volgen mijn kinderen altijd de Joodse lessen van de NIHS. Dit keer was het extra bijzonder, nu ze voor de kinderseder een tasje met inhoud bezorgd kregen. Je kunt je voorstellen hoe nieuwsgierig ze waren naar wat er allemaal in zat. Samen hebben we de charoset gemaakt en een kom met zout water geregeld. Net op tijd, want de les ging beginnen.

Daar zitten ze dan bij de laptop, alle spullen netjes uitgestald op tafel: een sederschotel, drie mini matzes, een flesje kiddoesj druivensap, een kiddoesjbekertje en een reep chocolade.

 

Rabbijn Katz verschijnt in beeld en de les over Pesach en alles wat bij de sedertafel hoort gaat van start.

De kinderen luisteren aandachtig. Af en toe durven ze iets uit zichzelf te vertellen of geven ze antwoord op een vraag van de rabbijn. Soms vragen ze fluisterend aan mij of ik het juiste antwoord heb op een van zijn vragen, maar ik betrap mezelf er weer eens op dat ik ook niet alles weet. Dus ik fluister terug: “Vraag maar aan de rabbijn!” De kids (en hun mama) vonden het een leuke, interactieve en leerzame les!

Volgt uw kind nog geen zondagonderwijs bij de NIHS en heeft u interesse? Neem dan contact op met onze onderwijscoördinator Yael Ball via y.ball@nihs.nl.

ONLINE KOOK TUTORIALS VOOR PESACH
Pesach is als het om eten gaat méér dan matzes, maror en wijn. Pesach begint al eerder, met de geur van de kippensoep die op het vuur borrelt en het gekletter van de gremsjliesj in een pan met olie. Chabad on Campus heeft een aantal online kook tutorials gemaakt, om studenten en young professionals in de gelegenheid te stellen goed voorbereid het unieke Pesachgevoel te kunnen ervaren. Ze zijn natuurlijk ook voor u beschikbaar. Klik op de naam van het gerecht en u komt direct in de tutorial terecht. Betee Avon!Kippensoep met matzeballen
Viskoekjes
Pavlova
Gremsjeliesj
Charoset
Matze-Crack

DIVERSEN

SOCIAL ZOOM

Aanstaande dinsdag 30 maart om 20:30 uur is er weer een Social Zoom. Joël Cahen vertelt dan over Harry (Hartog) Elte, meester-architect van de Amsterdamse School.
De NIHS is begonnen met het herstellen en restaureren van een deel van haar erfgoed, met speciale aandacht voor de ontwerpen van Harry (Hartog) Elte. Recent is de restauratie van het metaheerhuis op onze begraafplaats Diemen voltooid, binnenkort start de renovatie van de RAS en die van de gebouwen op de begraafplaats Muiderberg. In dit kader hebben we Joél Cahen gevraagd een Social Zoom te verzorgen over het werk van deze befaamde Joodse meester-architect van de Amsterdamse school.
Bouwmeester en kunstenaar Harry Elte was een architect van formaat, die op vele plekken in Amsterdam en Nederland actief en gevierd is geweest. Elte werd in 1880 in Amsterdam geboren en stierf in 1944 van uitputting in Theresienstadt, als slachtoffer van de moordmachine van de nazi’s.

 

 

Harry (Hartog) Elte was voor de oorlog architect voor de Joodse gemeenschap in Amsterdam, fungeerde zowel voor de Nederlandse Israëlitische Gemeente als de Portugees Israëlitische Gemeente als bouwmeester en voerde voor deze kerkgenootschappen opdrachten uit. Een groot aantal van zijn bouwwerken staat nog altijd.

Elte was assistent van H.P. Berlage, bouwde het eerste Stadion van Amsterdam, de sjoel aan de Haagse Nieuwe Molstraat, het eerste gebouw van de Joodse Invalide en nog veel meer. In onze gemeenschap is de Raw Aron Schuster sjoel aan het Jacob Obrechtplein het meest bekend. Het is een bouwwerk met combinaties van bijzondere materialen, versieringen en kleuren, zoals in de prachtige glas-in-loodramen. Elte was als architect op zich al beoefenaar van een ‘kunst’, maar hij was daarnaast ook beeldend kunstenaar, wat bijvoorbeeld duidelijk wordt als je kijkt naar de ramen die hij ontwierp voor de sjoel in Amersfoort of naar de lamp uit de voormalige sjoel aan de Kanaalweg in Den Helder.

 

Joël J. Cahen is historicus. Van 1990 tot 2001 was hij hoofdconservator van Beth Hatefutsot (tegenwoordig Museum Anu). Van 2002 tot 2016 was Cahen directeur van het Joods Historisch Museum, het Joods Cultureel Kwartier. Hij neemt ons tijdens deze Social Zoom mee langs het werk en zo langs een deel van het leven van Elte. U bent van harte welkom. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.

 

OPROEP: COORDINATOR SOCIAL ZOOM
In het afgelopen jaar heeft de NIHS een groot aantal zogenoemde Social Zooms georganiseerd, waarvan vele door Hans Vuijsje en Flora Vuijsje-Polak werden gecoördineerd en gepresenteerd. We hebben veel buitengewoon positieve reacties ontvangen op deze laagdrempelige online activiteit. Daarom willen we er graag mee doorgaan. Daarom zoeken we een vrijwilliger met een breed netwerk die het stokje van het echtpaar Vuijsje wil overnemen, in elk geval wat de coördinatie (onderwerpen en sprekers zoeken en organiseren) betreft; de presentatie (interviewen etc.) kan eventueel door een derde worden verzorgd. Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail aan m.bloemendal@nihs.nl.

HIGH TEA MET CABARET KWATSCH
Welkom bij de online High tea met cabaret Kwatsch, aanstaande woensdag, 31 maart om 14:30 uur. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.JOM HASJOA-HERDENKING DIT JAAR ONLINE
De Jom Hasjoa-herdenking, dit jaar op 8 april om 19:00 uur, vindt online plaats. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, houdt een toespraak, waarna leerlingen van Rosj Pina 6 fakkels zullen ontsteken, symbool voor de 6 miljoen Joodse vrouwen, mannen en kinderen die tijdens de Sjoa zijn vermoord.
Ook de ambassadeur van Israël, Naor Gilon, voert het woord. Verder spreken Samu de Leeuw namens de oorlogsgeneratie en Ronit Palache namens de naoorlogse generatie. Rabbijn Awraham Rosenberg reciteert het Jizkor en Kaddisjgebed.

U kunt de herdenking volgen via deze link (www.jck.nl/jomhasjoa).

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

Cadeautjes
Deze week gaf ik via ZOOM een (pre-)seder in het kader van het zondagochtendonderwijs van de NIHS. Ik ging uitgebreid in op het afikoman en het bijbehorende cadeautje. Dat viel wel in de smaak. Vervolgens behandelde ik het bensjen, gevolgd door het openen van de deur – vergezeld van de eeuwenoude zinnen van sjefoch chamatecha – in de hoop de profeet Elija te mogen begroeten. Om te checken of de kinderen goed hadden opgelet, vroeg ik: “Wat gaan we na het bensjen openen?” De reactie kwam snel en als uit één mond over de ZOOM: “De cadeautjes!”

Het Pesachverhaal laat ons zien dat we dankbaar moeten zijn voor cadeautjes. In de haggada lezen we over de tien plagen die G-d over Egypte bracht. De eerste plaag was dat de rivier in bloed veranderde. De derde plaag was dat het stof in luizen veranderde. Het was Hasjem die deze plagen bracht, maar Hij wilde dat de uitvoering hier op aarde in gang werd gezet. Dat zou gebeuren met de staf van Mosje. Mosje was de leider en de eigenaar van de staf en daarmee de aangewezen persoon voor deze taak: het opheffen van de staf boven de rivier (bij de eerste plaag) en met dezelfde staf op de aarde slaan (bij de derde plaag). Toch mocht Mosje deze twee handelingen niet verrichten.

Waarom? Deze twee plagen gaan over water en over stof. En Mosje was in het verleden zowel door water als door stof beschermd. Als baby had hij in een rieten mandje in de rivier gedobberd en het water had hem gered. Ook had de aarde (het stof) de Egyptenaar ‘opgenomen’ die door Mosje was gedood (Sjemot 2). Hasjem leert hiermee aan Mosje dat hij dankbaar moet zijn voor wat het water en het stof hem hebben geschonken en dat hem niet past om zich nu tegen water en stof te keren. Als deze erkentelijkheid al geldt voor dode materie, hoeveel te meer moeten we dan dankbaar zijn voor wat andere mensen ons geven.

Ik gun u dat u aan een sedertafel zit waar kinderen cadeautjes krijgen. Maar ook als dat niet het geval is, wens ik u een mooie seder. En hopelijk denkt u ook nog even na over deze woorden. U krijgt ze van mij cadeau.

Chag sameach en een kosjere Pesach

Rabbijn Shmuel Katz

MAZAL TOV

Geboorte en brit mila
Grootouders Michael & Sarita Mandelbaum een grote mazal tov met de geboorte en brit mila van jullie kleinzoon Yitschak Zev Mandelbaum. Mazal tov ouders Reuben & Nechama Mandelbaum met deze bijzondere simcha, moge hij opgroeien tot een warme bron van nachas, Omeen!

Overgrootouders Sal & Janny Roos van harte mazal tov met de geboorte en brit mila van jullie achterkleinzoon Aharon Dov Ber Loquet, kleinzoon van Judith & Micha Roos, zoontje van Avidan & Klara Chaya Loquet. Heel veel nachat in goede gezondheid, Ameen!

Bar mitswa
Daniel & Mirjam van Praag een heel bijzondere mazal tov met de bar mitswa van jullie zoon Josef Jitschak van Praag. Heel veel warme nachas van hem toegewenst. Moge hij opgroeien tot een ware Chayal, Omeen!

Met een vriendelijke en warme sjabbat sjalom en kosjere Pesach groet,

Rabbijn Zwi Spiero, Staat voor u klaar!
06-52328065

MEDEDELINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
· Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.
· Volgende nieuwsbrief Tijdens Chol Hamo’eed (de tussendagen van Pesach) wordt geen reguliere Nieuwsbrief verzonden. Dinsdag aanstaande, 30 maart, ontvangt u een Nieuwsflits met actuele mededelingen. Vanzelfsprekend sturen we bij relevante ontwikkelingen een extra nieuwsflits. De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op donderdag 8 april. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden.

 

 

Deze pagina delen