BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 8 januari, (in de regio Amsterdam) om 16:25 uur en eindigt op 9 januari om 17:37 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Social zoom: Ken Gould over Kunst & Israël
· Mededelingen Rabbinaat: vaccinatie tegen corona – aandoen talliet en tefillien
· Sjioeriem online: Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL – Samen leren met CIZ – Daf Yomi
· Corona maatregelen (helaas nog ongewijzigd): JCC – Mikwe – Lewajot
· Herdenkingsbijeenkomst Erwin Brugmans z”l.
· Onderwijs voorlopig online
· De pen van Katz: Over familie en meer
· Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – ons Youtube kanaal – Volgende nieuwsbrief

MAANDAG AANSTAANDE SOCIAL ZOOM: KEN GOULD OVER KUNST EN ISRAEL

Maandagavond 11 januari 2020 om 20:30 uur in de social zoom interviewt Flora Vuijsje-Polak Ken Gould over Kunst & Israël: een caleidoscoop van creativiteit.

 

Ken Gould heeft na de studies wiskunde en muziek een gevarieerde professionele achtergrond in marketing, onderwijs en cultuur opgebouwd. Hij was directeur van het Amsterdamse Internationaal Joods Muziekfestival en sinds 2011 geeft hij leiding aan de organisatie
KUNSTENISRAEL. Ken Gould is sinds 1997 chazzan bij LJG Den Haag en was onlangs te horen in het B’nai B’rith Chanukahconcert. Met behulp van diverse (video)beelden zal Ken ons een indruk geven van de kwaliteit en diversiteit van Israëlische kunstuitingen, met een focus op dans, muziek en beeldende kunsten. Zo krijgen we inzicht in de drijfveren van bijzondere kunstenaars en een mogelijk antwoord op de vraag: Waarom is Israël bij uitstek een land dat zoveel creativiteit voortbrengt?

 

Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.

MEDEDELINGEN RABBINAAT
· Vaccinatie tegen corona: Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is het rabbinaat na zorgvuldige afweging en contact met rabbinaten elders (zie bijvoorbeeld Guidance Regarding COVID-19 (ou.org)) tot de conclusie gekomen dat de vaccins dermate uitgebreid zijn getest dat het een halachische verplichting is zich te laten vaccineren, nadat eerst advies is ingewonnen bij de eigen dokter t.a.v. de persoonlijke specifieke gezondheidssituatie. Meer details vindt u hier
· Talliet en tefilien mogen morgen, vrijdag 8 januari /24 tewet in de regio Amsterdam niet voor 07:32 uur worden aangedaan. Volgende week vrijdag is dat niet voor 07:28 uur. Voor de overige dagen zie de Loeach NIK, pagina 26, kolom 2. Mocht dit voor u door omstandigheden een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met rabbinaat@nihs.nl. U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw sjoelrabbijn.

SJIOERIEM VIA ZOOM

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL:De Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

· Georganiseerd door de CIZ
De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke uitgaande sjabbat om 18:00 uur, een ZOOM-bijeenkomst waarop er samen wordt geleerd. U bent daarbij van harte welkom. Zaterdag aanstaande, 9 januari verzorgt rabbijn Abraham Rosenberg de leerbijeenkomst, met als onderwerp: ‘400 jaar Joods leren in Nederland’. Meedoen kan via deze Zoom-link. Meeting ID: 869 6265 4511 Passcode: samenleren

· Daf Yomi
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag- t/m vrijdagochtend – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur. ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

OP DE KOFFIE MET DE CIZ
Woensdag 13 januari, om 10:30 uur, is de tweewekelijkse ‘Op de koffie’ Zoom-bijeenkomst, waarbij ieder vanuit de eigen gemakkelijke stoel met een kopje koffie of thee en misschien ook nog een koekje erbij, elkaar kan spreken. Meedoen kan via deze Zoom-link. Meeting ID: 835 4896 4388 Passcode: opdekoffie

CORONA-MAATREGELEN – helaas nog ongewijzigd
· Het JCC – Het JCC is tot zeker 19 januari gesloten voor activiteiten, behalve voor sjoeldiensten. Verwacht wordt dat de overheid besluit de lockdown met twee weken te verlengen; in dat geval blijft de situatie ook in het JCC tot zeker 2 februari ongewijzigd. Het kelim-mikwe is gesloten, touwelen is voorlopig dus niet mogelijk in het JCC. Ook kan geen sjeimes worden gebracht.
· Dames- en herenmikwe – Zowel het mikwe voor dames als voor heren in Amstelveen blijft in gebruik. Wel verzoeken wij u zeer dringend u aan alle veiligheidsvoorschriften te houden.
· Lewajot (begrafenissen) – Rabbinaat en bestuur hebben bepaald dat een lewaja in de huidige situatie helaas slechts door maximaal 30 personen kan worden bijgewoond.

ONLINE HERDENKINGSBIJEENKOMST ERWIN BRUGMANS
Sjoel West en Bendigamos nodigen u uit voor een online herdenkingsbijeenkomst, zondag aanstaande om 20:00 uur, ter nagedachtenis van Erwin Brugmans z”l.


Erwin presenteert het door hem geïnitieerde Marokkaans-Joodse "MaJo" voetbaltoernooi in Amsterdam-West in 2005

Erwin was een echte mensch, door ons allen geliefd. Velen van ons willen hem graag nog een laatste eer bewijzen en het grote verlies van zijn plotselinge overlijden een plek geven. Vanwege de coronamaatregelen konden velen de begrafenis helaas niet bijwonen. Daarom organiseren Sjoel West en Bendigamos op zondagavond 10 januari om 20 uur, op de laatste dag van de Sjelosjim, een herdenkingsbijeenkomst via Zoom.

Er zullen herinneringen aan Erwin worden opgehaald en er worden beelden getoond. Na het formele programma kan iedereen die dat wil ook (kort) wat vertellen. Zo kunnen we toch nog allemaal bij elkaar komen voor een waardig afscheid.

Deze bijeenkomst vindt plaats op zondag 10 januari, 20:00 uur.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 895 8361 0438 Passcode: 732710

ZONDAGONDERWIJS NOG EVEN ONLINE
De scholen zijn dicht en blijven voorlopig gesloten. Ook het zondagonderwijs van de NIHS op locatie kan dus geen doorgang vinden. Zondag aanstaande, 10 januari, gaan we weer van start, maar dan online. Volgt uw kind al les bij ons, dan ontvangt u tijdig een inlogcode per e-mail. Ook op zondag 17 januari zal er online les worden gegeven. Voor zondag 24 januari hadden we een feestelijke Toe Bisjwat-special voorbereid, maar nu naar alle waarschijnlijkheid de lockdown met twee weken wordt verlengd, is het doorgaan daarvan zeer onzeker. We houden u op de hoogte; in de volgende Nieuwbrief ontvangt u meer informatie.

Volgt uw kind nog geen zondagonderwijs bij de NIHS en heeft u interesse? Neem dan contact op met onze onderwijscoördinator Yael Ball via y.ball@nihs.nl.

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

Over familie en meer

Deze week beginnen we uit de Tora te lezen over het verhaal van de slavernij in Egypte en de verlossing daarvan. Het is elk jaar weer een boeiend verhaal. Soms zijn er subtiele details in de Tora die ons iets moois leren. Zo ook deze week.

De Tora vertelt, aan het begin van het verhaal van die slavernij, dat de zonen van Ja’akov familiegewijs naar Egypte kwamen. Iedereen kwam met zijn familie, zegt de Tora. Je zou verwachten dat dit ook het geval zou zijn bij de uittocht. Maar daar heeft de Tora voor ons een mooie verrassing. De Tora zegt (zie Sjemot 12) dat het er niet per se om gaat dat de familie samen eet; nee, het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er per lam genoeg eters zijn om al het vlees van dat lam op te eten. Is de familie zó groot dat dit kan, dan is dat fijn. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Je hebt nu eenmaal grote en kleine families en natuurlijk ook grote en kleine lammeren.

De Tora benadrukt dat onze voorouders met hun familie naar het land van de piramiden zijn gegaan. Maar wil dat zeggen dat er ten tijde van de uittocht alleen maar families waren? Nee, het zal zijn geweest zoals onze gemeenschap nu: een bonte verzameling. Families met kinderen, echtparen en alleenstaanden. Ieder had de mitswa (het gebod) om een lammetje te hebben. Maar dat lam moest wél op. Daardoor zocht men elkaar op: gezinnen deden samen met een alleenstaande, echtparen gingen samen. Zo at men op een mooie manier gezamenlijk dat Pesach-offer.

Familie is belangrijk, maar familie betekent ook dat we ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft. Die laatste maaltijd in Egypte was een reflectie van wat we echt zijn. We zijn een gemeenschap van mensen die op elkaar passen en voor elkaar zorgen. De zorg die er toen was, wil ik verbinden met iets wat we momenteel zien. Terwijl wij hier in Nederland het nieuws volgen en wachten op het moment dat ook buiten de medische wereld het vaccin tegen COVID-19 kan worden toegediend, is Israël al volop in actie en heeft al meer dan een miljoen mensen ingeënt. Israël loopt voorop bij het beschermen van de bevolking en is daarmee een voorbeeld voor de gehele wereld.

Corona is ook in Israël natuurlijk nog geen verleden tijd. Een aantal van mijn familieleden heeft het recent gehad. Een van hen moest, mét vijf kinderen, in quarantaine in een kleine flat. Gelukkig bood een in de haast gekochte trampoline enig soelaas. Laten we hopen dat de Israëlische bevolking, mede door deze voortvarende inentingscampagne, heel snel de sprong naar het post-corona-tijdperk kan maken en dat wij hier in Nederland dan spoedig volgen. El Al, ik hoop snel weer met je te kunnen vliegen.

Rabbijn Shmuel Katz

MEDEDELINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
· Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.
· Volgende nieuwsbrief Tijdens de lockdown ontvangt u naast de Nieuwsbrief (elke donderdag in uw mailbox) op de maandagen een Nieuwsflits, zodat wij u nog beter op de hoogte kunnen houden van actuele ontwikkelingen en nieuwe activiteiten. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden

Deze pagina delen