BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 25 december, (in de regio Amsterdam) om 16:15 uur en eindigt op 26 december om 17:23 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Social zoom met Christiaan Ruppert: Joodse tegoeden, tussen Overheid en de Joodse gemeenschap
· Jarchei Kallo 24 t/m 27 december
· Standpunt rabbinaat over vaccinatie tegen corona
· Overige mededelingen Rabbinaat: Ta’aniet Asara Betewet – aandoen talliet en tefillien
· Sjioeriem online: Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL – Samen leren met CIZ – Parasjat hasjawoe’a AMOS door rav Menachem (NIEUW) – Daf Yomi
· Corona maatregelen: JCC – Mikwes – Lewayot
· Onderwijs
· De pen van Katz: een heel bijzondere sjoeldienst
· Mazal Tov
· Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – ons Youtube kanaal – Volgende nieuwsbrief

MAANDAG AANSTAANDE SOCIAL ZOOM MET CHRISTIAAN RUPPERT


Maandagavond 28 januari 2020 om 20:30 uur is er een social zoom met Christiaan Ruppert over ‘Joodse tegoeden, tussen Overheid en de Joodse gemeenschap’.Op 7 december nam Christiaan Ruppert afscheid na een lange carrière in overheidsdienst. Tijdens het traject ‘Joodse tegoeden’ dat rond het jaar 2000 afspeelde, was Ruppert de naaste medewerker van minister Gerrit Zalm. Hij was de spin-in-het-web tussen het ministerie van Financiën, de onderzoekscommissies en het Centraal Joods Overleg (CJO).

Ruppert is altijd gefascineerd gebleven met wat er met Joodse bezittingen is gebeurd tijdens en na de Shoa. Na meer dan 20 jaar heeft hij nog steeds veel contacten binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en in Israël. Hij is gepromoveerd op het onderwerp, volgt alles nauwkeurig wat er op dit gebied gebeurt en doet nog steeds onderzoek. Ruppert is bestuurslid bij de Stichting Elah Nederland.

Wat beweegt hem en hoe heeft hij de periode van de Joodse tegoeden beleefd? Hoe komt het dat hij na meer dan 20 jaar nog steeds zo betrokken is bij de Joodse gemeenschap? Hans Vuijsje interviewt hem.

Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.

VANAVOND START DE JARCHEI KALLO
Vanavond start de 31e Jarchei Kallo, die tot en met zondag aanstaande, 27 december, duurt. Het evenement vindt dit jaar volledig digitaal plaats. Het programma belooft vele interessante sprekers en lern-bijeenkomsten. In deze PDF vindt u het volledige programma, met bij elk programma-onderdeel de ZOOM-link die nodig is om te kunnen meedoen. Meer informatie vindt u op de website van Jarchei Kallo.Wijzigingen ten opzichte van eerder gepubliceerd programma
Vanwege de belangstelling hebben de sessies van donderdagavond 24 december en zondagavond tussen 17 en 22 uur andere zoomcodes gekregen. U vindt die terug in het programma. De sessie met Rav M. Stiefel op donderdagavond 24 december is komen te vervallen.

STANDPUNT RABBINAAT OVER VACCINATIE TEGEN CORONA
De coronavaccins zijn ook in Nederland bijna beschikbaar. Velen vragen zich af of zij zich (nu al) zullen laten vaccineren. De verplichting om zich al dan niet te laten vaccineren valt halachisch onder het gebod wenisjmartem me-od lenafsjotechem (jullie zullen zeer goed op jullie zelf passen, Dewariem 4:15) ). In dit geval is er echter een dilemma.

Aan de ene kant kan vaccinatie het krijgen van corona met alle gevolgen van dien voorkomen. Hierbij speelt niet alleen een rol of iemand zelf het risico op corona wil nemen, maar ook dat hij/zij – zelfs als hij zelf geen klachten heeft – anderen kan besmetten. Anderzijds zouden er bij vaccinatie gezondheidsrisico’s kunnen zijn doordat de effecten van het vaccin op langere termijn nog niet afdoende bekend zouden zijn.

Het rabbinaat is na zorgvuldige afweging en contact met rabbinaten elders (zie bij voorbeeld Guidance Regarding COVID-19 (ou.org)) tot de conclusie gekomen, dat de vaccins dermate uitgebreid zijn getest dat het een halachische verplichting is zich te laten vaccineren, nadat eerst advies is ingewonnen bij de eigen dokter t.a.v. de persoonlijke specifieke gezondheidssituatie. Een bijkomend voordeel is dat dan op korte(re) termijn het joodse leven weer genormaliseerd kan worden.

OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET RABBINAAT
· Morgen, vrijdag 25 december, is een vastendag, ta’aniet Asara Betewet. De vastendag begint om 06:55 uur. Sjabbat begint om 16:15 uur, maar het einde van de vastendag is echter pas met nacht, om 17:22 uur. U kunt pas vanaf dat laatste tijdstip kiddoesj maken en de maaltijd beginnen.
· Wij maken u ook attent op de vroegste tijd voor talliet en tefillien. Morgen, vrijdag 25 december/10 tewet, is dat voor de regio Amsterdam 07:32 uur. Voor de overige dagen zie de Loeach NIK, pagina 26, kolom 2. Mocht dit voor u door omstandigheden een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met rabbinaat@nihs.nl. U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw sjoelrabbijn.

SJIOERIEM VIA ZOOM
· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL:
De Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

· Samen leren met de CIZ
De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke uitgaande sjabbat, om 18:00 uur, een ZOOM-bijeenkomst waarop er samen wordt geleerd. U bent daarbij van harte welkom.
Deze week wordt dit verzorgd door Michael Swartz over het onderwerp:
"Welke economische lessen kunnen we leren van Josef's aanpak van de voedselcrisis?".

Meedoen kan via
https://us02web.zoom.us/j/86962654511?pwd=OW9BNEVyWUt2UFByeUlLRDZ1Y05sdz09

Meeting ID: 865 7550 3829
Passcode: chanoeka

· Wekelijkse sjioer Parajat hasjawoe’a AMOS Rav Menachem, AMOS
Vanaf aankomende zondag, 27 december, zal er bij AMOS wekelijks om 20:00 uur een Parshat Hasjawoe'a sjioer zijn van Rav Menachem.

Inloggegevens:
ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/83476489499?pwd=eldaSnExNFpuWlQ3VzVGYWQ4QkdtQT09

Meeting ID: 834 7648 9499
Passcode: AMOS2020

· Daf Yomi
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag- t/m vrijdagochtend – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur. ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

CORONA-MAATREGELEN
· Het JCC – Nu de overheid heeft besloten tot een strenge lockdown, is het JCC tot zeker 19 januari gesloten voor activiteiten, behalve voor de sjoeldiensten. Het kelim-mikwe is gesloten, touwelen is voorlopig dus niet mogelijk in het JCC. Ook kan geen sjeimes worden gebracht.
· Dames- en herenmikwe – Zowel het mikwe voor dames als voor heren in Amstelveen blijft in gebruik. Wel verzoeken wij u zeer dringend u aan alle veiligheidsvoorschriften te houden.
· Lewajot (begrafenissen) – Rabbinaat en bestuur hebben bepaald dat een lewaja in de huidige situatie helaas slechts door maximaal 30 personen kan worden bijgewoond.

EVEN GEEN ZONDAGONDERWIJS!
De scholen zijn dicht en blijven voorlopig gesloten. Ook het zondagonderwijs van de NIHS op locatie kan dus geen doorgang vinden. Dit betekent dat de vakantie is vervroegd. Op zondag 10 januari gaan we weer van start, maar dan online. Volgt uw kind al les bij ons, dan ontvangt u tijdig een inlogcode per e-mail. Volgt uw kind nog geen zondagonderwijs bij de NIHS en heeft u interesse? Neem dan contact op met onze onderwijscoördinator Yael Ball via y.ball@nihs.nl.

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

Een heel bijzondere sjoeldienst.
Afgelopen zondag vond in de Gerard Dousjoel een sjoeldienst plaats die niemand eigenlijk ooit wil meemaken. Dat maakt deze dienst echter niet minder bijzonder. Dat zal ik u uitleggen.

Sjabbat Wajesjew, dit jaar ook sjabbat Chanoeka, nu twee weken geleden, viel een sefer tora vanuit de aron hakodesj op de grond. Dat heeft alle aanwezigen enorm doen schrikken. Het was sjabbat Chanoeka maar de sfeer werd meer als die van Tisja Be av. Wat nu?

In overleg met de rabbijn van de stad, Rav E. Wolff,werd besloten tot een drieluik van Tesjoewa, Tefilla en Tsedaka (spijt, gebed en liefdadigheid), de drie concepten die we uit de Rosj Hasjanadienst (oenetane tokef) kennen. Dat vond deze week zondag plaats. Er is die dag namelijk gevast door betrokkenen (een teken van spijt). Daarnaast was er een speciale middagdienst en is er ook tsedaka gegeven ten bate van de sjoel. U zult zeggen die sjoel in de Gerard Doustraat is een beetje a far from my bed show, daar ver weg in het centrum van Amsterdam. Maar dat is niet zo. Als de Rav Aaron Schuster Sjoel de keizerin van de Amsterdamse sjoels is dan is de Gerard Dousjoel de nestor van de NIHS sjoels. Een nestor heeft als taak als oudste een boodschap door te geven aan iedereen die jonger is dan hij zelf.

Wat is die boodschap? Ik was bij deze dienst aanwezig. Het was heel bijzonder. De dienst gaf aan wat de Tora voor ons allen betekent. Zou iemand vasten, omdat een brief op de grond valt of een roman? Nee, want dat gaat niet tot op onze ziel. Maar de Tora is het woord van Hashem (G’d) zelf. Het woord van Hashem dat ons beroert tot in het diepst van onze ziel. Dat is wat deze dienst meegaf, niet alleen aan de aanwezigen, maar aan iedereen in deze stad en daarbuiten.

Om te dansen met de Tora op Simchat Tora moet je blij kunnen zijn voor en met de Tora. Omdat de Tora een allesomvattende rol vervult in je leven. Zo moet de Tora diezelfde rol vervullen als je bereid bent om voor diezelfde Tora een dag te vasten. Dat is ergens veel moeilijker dan zeven rondjes dansen om de Bima, maar misschien is het wel vele malen meer betekenisvol.

Inderdaad het was liever niet gebeurd. Maar nu het wel is gebeurd gaat hier een geweldige boodschap vanuit, voor u, voor mij, voor ons allemaal.

En in de toekomst als de masjiach komt en wij allemaal naar Israël gaan, zullen wij dit sefer tora meenemen en koesteren omdat dit sefer tora uitstraalt waar het allemaal om gaat … liefde en respect voor de tora.

Rabbijn Shmuel Katz

MAZAL TOV

Dierbare allen,

Choepa
Nafti & Nili Elburg een bijzondere mazal tov met de choepa van jullie oudste zoon Uriel Elburg met Riki Cymerman (Londen). Grootouders Joseph & Malka Elburg en Itzchak & Rachel Indig jullie ook een warme mazal tov met deze simche. Moge dit jonge stel een heel mooi joods huis opbouwen en een bron van simches zijn. Omeen!

Chower-titel
Een bijzondere mazal tov aan Nafti Elburg dat het Amsterdamse Rabbinaat jou de bijzondere chower titel heeft verleend, na je jarenlange inzet voor de kehille samen met het geven van je bijzonder inspirerende sjie’oerim. Welverdiend en kol hakawod!

Choepa
Aviva Pels een hele bijzondere mazal tov met de choepa van je dochter Batsheva Pels met Yaacov Wolf (Londen). Moge dit jonge stel een heel mooi joods huis opbouwen en een bron van simches zijn. Omeen!

Met een vriendelijke en warme sjabbat sjalom groet,

Rabbijn Zwi Spiero, Staat voor u klaar!
06-52328065

MEDEDLINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
· Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.
· Volgende nieuwsbrief
Tijdens de lockdown ontvangt u naast de Nieuwsbrief (elke donderdag in uw mailbox) op de maandagen een Nieuwsflits, zodat wij u nog beter op de hoogte kunnen houden van actuele ontwikkelingen en nieuwe activiteiten. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden

Deze pagina delen