In deze Nieuwsbrief:

Maaltijd-actie – Maandag Social Zoom Maestro Jules van Hessen – Uitspraak Europees Hof over sjechieta – Begintijd sjabbat – Overzicht sjioeriem en daf yomi – Mededelingen Rabbinaat – Corona-maatregelen – Onderwijs – Jarchei Kallo – IM Erwin Brugmans

WEER EEN KOSJERE MAALTIJD-ACTIE VAN UW JOODSE GEMEENTE

Sinds het begin van de corona-pandemie hebben wij u een aantal malen proberen tegemoet te komen in de kosten van uw (kosjere) maaltijden. Ditmaal doen we dat door een aanzienlijke korting voor onze leden op een kosjere Chinese maaltijd van H.Baron.MAANDAG AANSTAANDE SOCIAL ZOOM MET MAESTRO JULES VAN HESSEN
Het Chanoeka-concert onder leiding van Maestro Jules van Hessen van afgelopen zondag was een groot succes. Het concert, dat vanuit de Uilenburgersjoel werd uitgezonden, is inmiddels door bijna 15-duizend(!) mensen bekeken. Alle reden om Jules van Hessen te vragen te komen vertellen over de totstandkoming van dit bijzondere concert in deze bijzondere tijd en een toelichting te geven op de muziek die ten gehore is gebracht.

Deze Social Zoom vindt plaats op maandag 21 december, om 20:30 uur. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816. U kunt ook het concert zelf nog terugkijken via deze link.TELEURSTELLENDE UITSPRAAK OVER SJECHIETA IN BELGIË

Mededeling van het NIK
“Het verbod in Vlaanderen en Wallonië op slachten volgens religieuze riten kan in stand blijven. In een uitspraak van vanochtend, donderdag 17 december 2020, heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat het besluit van de Belgische gewesten Vlaanderen en Wallonië in stand kan blijven. Deze uitspraak is zeer teleurstellend en zet religieuze minderheden onder druk. NIK gaat de uitspraak nader bestuderen.

De uitspraak betreft alleen de situatie in België. In Nederland heeft het NIK met de Nederlandse overheid heldere convenantafspraken gemaakt over slachten volgens religieuze riten die ook het dierenwelzijn beschermen. Het is belangrijk dat deze worden voortgezet. Nederland is een tolerant land waar de vrijheid van religie een groot goed is. Het NIK blijft zich hiervoor hard maken.”

Het NIK is in de discussie rond het rituele slachten en de totstandkoming van het convenant steeds bijgestaan door de Joodse Gemeente Amsterdam als uitvoerder van de sjechieta in Nederland. Het convenant is halachisch geborgd door de betrokkenheid van ons Rabbinaat. Uiteraard zullen wij ons voor de volle 100% samen met het NIK blijven inzetten voor het behoud van onze grondrechten.

BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 18 december, (in de regio Amsterdam) om 16:10 uur en eindigt op 19 december om 17:19 uur.

SJIOERIEM VIA ZOOM
Tijdens de eerste lockdown in maart, toen ook de sjoels werden gesloten, zijn we gestart met sjioeriem via ZOOM. Inmiddels zijn zoveel goede initiatieven ontplooid, dat we daar graag bij aansluiten en niet opnieuw het wiel gaan uitvinden. Zo zijn er komende week de volgende sjioeriem van Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL:De Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

DAF YOMI
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag- t/m vrijdagochtend – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur. ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

SAMEN LEREN MET DE CIZ
De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke uitgaande sjabbat, om 18:00 uur, een ZOOM-bijeenkomst waarop er samen wordt geleerd. U bent daarbij van harte welkom. Komende motsae sjabbat wordt het samen leren georganiseerd door het NISeminarium, waarbij er misjna voorgeleerd wordt door Moshe Godschalk. Meedoen kan via deze ZOOM-link.

MEDEDELINGEN VAN HET RABBINAAT
· Wij maken u attent op de vroegste tijd voor talliet en tefillien. Morgen, vrijdag 18 december/3 tewet, is dat voor de regio Amsterdam 07:31 uur. Voor de overige dagen zie de Loeach NIK, pagina 26, kolom 2. Mocht dit voor u door omstandigheden een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met rabbinaat@nihs.nl. U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw sjoelrabbijn.
· Volgende week vrijdag, 25 december, is een vastendag, ta’aniet Asara Betewet. De vastendag begint om 06:55 uur. Sjabbat begint die dag om 16:15 uur. Het einde van de vastendag is echter pas met nacht, om 17:22 uur. U kunt dan pas kiddoesj maken en de maaltijd beginnen.

CORONA-MAATREGELEN
· Het JCC – Nu de overheid heeft besloten tot een strenge lockdown, is het JCC tot zeker 19 januari gesloten voor activiteiten, behalve voor de sjoeldiensten. Het kelim-mikwe is gesloten, touwelen is voorlopig dus niet mogelijk in het JCC. Ook kan geen sjeimes worden gebracht.
· Naar sjoel? – Wilt u naar sjoel? Check dan even vooraf of de sjoel van uw keuze wel of niet diensten laat doorgaan. Aanmelden is hoe dan ook vereist, zoals het ook nodig is dat iedereen zich aan de anderhalve meter afstand houdt, een mondkapje draagt, bij binnenkomst de handen ontsmet, etc.
· Geen halachische verplichting tefilla betsiboer – Voor degenen die zich zorgen maken over het mogelijke gezondheidsrisico van sjoelbezoek, heeft het Rabbinaat eerder al verklaard dat in de huidige situatie geen halachische verplichting bestaat van tefilla betsiboer (gebed met minjan).
· Dames- en herenmikwe – Zowel het mikwe voor dames als voor heren in Amstelveen blijft in gebruik. Wel verzoeken wij u zeer dringend u aan alle veiligheidsvoorschriften te houden.
· Lewajot (begrafenissen) – Rabbinaat en bestuur hebben bepaald dat een lewaja in de huidige situatie helaas slechts door maximaal 30 personen kan worden bijgewoond.

EVEN GEEN ZONDAGONDERWIJS, MAAR CHANOEKAFEEST KON NOG WEL!
De scholen zijn dicht en blijven voorlopig gesloten. Ook het zondagonderwijs van de NIHS op locatie kan dus geen doorgang vinden. Dit betekent dat de vakantie is vervroegd. Op zondag 10 januari gaan we weer van start, maar dan online. Volgt uw kind al les bij ons, dan ontvangt u tijdig een inlogcode per e-mail. Volgt uw kind nog geen zondagonderwijs bij de NIHS en heeft u interesse? Neem dan contact op met onze onderwijscoördinator Yael Ball via y.ball@nihs.nl.

Gelukkig kon de Chanoeka-activiteit afgelopen zondag nog wél doorgaan. Het werd een megaleuk evenement. Deze activiteit was niet alleen voor kinderen die elke zondagochtend les bij ons volgen, ook andere kinderen uit de kehila hebben hier met veel plezier aan meegedaan.

De aula was versierd en er was Chanoeka-muziek. De kinderen werden verrast met een Chanoeka speurtocht in en rond de school. Overal in het gebouw en de speeltuin waren mysterieuze Chanoeka-enveloppen verstopt. In elke envelop stond een raadseltje en de oplossing leidde de kinderen naar de volgende locatie waar ze een envelop konden vinden. Ook zat er in elke envelop een letter; alle letters moesten worden verzameld. Na een lange en spannende ‘reis’ door de school, kregen de kinderen bij het eindpunt een vel papier waarop ze de letters (in de goede volgorde) konden plakken. De letters vormde de woorden: חנוכה שמח! (vrolijk Chanoeka!) Als beloning voor hun ‘harde werken’ kregen alle kinderen een glow in the dark dreidel.

Na de speurtocht kreeg ieder kind een chanoekia die met mozaïeksteentjes mocht worden versierd. Wat een prachtige en creatieve chanoekiot hebben wij gezien! De chanoekia mocht uiteraard mee naar huis. We hopen dat de kinderen die nog vele jaren gebruiken.

Als afsluiter was er voor iedereen natuurlijk iets lekkers: een heerlijke chocolade soefgania en een beker warme chocolademelk.

JARCHEI KALLO
Van donderdag 24 december t/m zondag 27 december vindt de 31e Jarchei Kallo plaats. Dit jaar weliswaar volledig digitaal, maar evenzeer de moeite waard. Het programma belooft vele interessante sprekers en lern-bijeenkomsten. In deze PDF vindt u het volledige programma, met bij elk programma-onderdeel de ZOOM-link die nodig is om te kunnen meedoen. Meer informatie vindt u op de website van Jarchei KalloI.M. ERWIN BRUGMANS, VOORZITTER SJOEL WEST

Erwin Brugmans wilde vooral een thuisgevoel creëren

Een week geleden sprak Erwin Brugmans (1950), voorzitter van Sjoel West, nog voor een schoolklas. De volgende ochtend werd er tevergeefs op hem gewacht om een volgende schoolklas te vertellen over Joden, Marokkanen, samen leven, samen bouwen, elkaar respecteren. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren er twee veranderingen: Marokko en Israel hadden bekendgemaakt hun betrekkingen te normaliseren. Daarmee is het narratief over Joods-Marokkaanse relaties voorgoed veranderd. Die nacht was Erwin Brugmans in zijn slaap overleden.

“Erwin Brugmans, een mooi mens is van ons heengegaan”, twitterde de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-West. “Een betrokken man met een groot hart.”

Erwin Brugmans z.l. was met hart en nesjomme aan zijn Sjoel West verbonden. Als voorzitter van onze sjoel was hij boegbeeld, inspirator en initiator van het Joodse leven in Amsterdam-West. Daarmee trad hij in de voetsporen van dokter Sander Israëls, de oprichter van de sjoel, en van Hans en Bloeme Evers, die Erwin 34 jaar geleden hadden verwelkomd in Sjoel West. Benjamin en Dani, twee van hun zoons, zeggen gedurende het owel-jaar dagelijks kaddiesj voor Erwin in Israël. Sjoel West is aan Erwin Brugmans veel verschuldigd.

Een fragment uit het boek ‘Niet gemakkelijk iets te bereiken in Amsterdam-West’, dat ik schrijf over de geschiedenis van het Joodse leven in dit deel van Amsterdam:

Sinds Erwin in 1986 in de Paramaribostraat was komen wonen, was hij bezoeker van Sjoel West. Zijn vader Jaap was opgegroeid in de AJC en lid van de SDAP geweest. Erwins moeder had Auschwitz overleefd. Dat gaf voor Erwin raakvlakken met Bloeme, ook afkomstig uit een sociaaldemocratisch milieu, ook Auschwitz overleefd. Voor zijn gevoel vertaalde Bloeme het Jodendom op een manier die overeenkwam met wat hij had meegekregen vanuit het socialisme. Zo kon Erwin het Jodendom goed een plaats geven. Erwin Brugmans nam kort voor haar overlijden de taak om de sjoel te leiden van Bloeme over. ‘Erwin, de sjoel is jou eigen geworden. Kan ik jou vragen de zorg voor ons huis van me over te nemen, Erwin? Ik weet dat die bij jou in goede handen is’. Na haar overlijden was de gedachte alom dat Sjoel West nu wel zou sluiten. Maar Sjoel West ging verder. Erwin bleef op het huis passen.

Erwin Brugmans had het idee dat sjoel West een toevluchtsoord is voor de boze buitenwereld. Een combinatie van oorlogsverleden, antisemitische en anti-Israël uitingen, of, en dat etaleerde Erwin zelf als je hem hoorde spreken in de sjoel: ongegeneerd Jiddisje woorden kunnen gebruiken. Erwin Brugmans: “Sjoel West geeft je een thuisgevoel”. Veertig jaar geleden schreef Hans Evers een In Memoriam over dokter Israëls. Het geldt 1 op 1 voor Erwin Brugmans: “Het zal zeker in zijn geest zijn als wij, helaas zonder hem, doorgaan met de activiteiten van het zo vertrouwde minjan, zo besteed aan degenen die er komen, maar die ziel is er nu niet … .”

Als ik aankwam bij Sjoel West en de trekbel liet klingelen, hoorde ik Erwin door de gang naar de voordeur komen, zingend op de wijs van Adon Olam: “Ik kom eraan, ik laat je binnen, nog één moment, we gaan beginnen.”
Zijn aanstekelijke stem is verstomd. Met hem is het Jiddisje idioom uit sjoel verdwenen. Sjoel West wil doorgaan. In de voetsporen die Erwin Brugmans heeft achtergelaten in de gang van Sjoel West.

Jehi Zichro Baroech – moge zijn aandenken tot zegen zijn.

Ruben Vis

BEREIKBAARHEID NIHS
De NIHS is (behalve op sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.

ABONNEER U OP ONS YOUTUBE-KANAAL
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard..

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
Dinsdag a.s. 22 december / 7 tewet ontvangt u een Nieuwsflits met (aanvullende) informatie rond COVID-19; de volgende reguliere Nieuwsbrief verschijnt volgende week donderdag, 24 december 2020 / 9 tewet 5781. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen