VANAVOND SJIOER RABBIJN TABORY
Vanavond geeft Rabbijn Tabory een (Engelstalige) sjioer. Het onderwerp: ‘Coffee, Halacha and Shavuot’. De sjioer begint om 20:30 uur en duurt tot 21:30 uur. U bent van harte welkom! Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

WOENSDAG SOCIAL ZOOM OVER JOODSE COMPONISTEN IN NEDERLAND
Overmorgen, woensdag 27 mei, verzorgt pianist Marcel Worms van 19:30 tot 20:30 uur een SOCIAL ZOOM-bijeenkomst met als thema: Joodse componisten in Nederland. Marcel Worms (1951) studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Ook volgde hij lessen bij de Russische pianist Youri Egorov en bij Alicia de Larrocha. Na zijn eindexamen in 1987 specialiseerde hij zich in kamermuziek en in 20ste-eeuwse pianomuziek. Marcel Worms is actief als kamermuziekspeler en als solist.Sinds 1993 heeft Marcel Worms 18 solo cd’s gemaakt. Met fluitiste Eleonore Pameijer legde hij muziek vast van vervolgde Joodse, Nederlandse componisten. U kunt deze SOCIAL ZOOM bijwonen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

EROEV TAWSJILIEN
Aangezien de tweede dag Sjawoe’ot op sjabbat valt, is het nodig om op donderdagmiddag 5 siewan (28 mei) eroev tawsjilien te maken (zie voor in het NIK-machzor of zie de ‘Dikke Dasberg’, pagina 258).

TER NAGEDACHTENIS AAN GERSHON EISENMANN Z.L.
Uitgaande sjabbat Rosj chodesj siewan, bereikte ons vanuit Israël het treurige bericht dat onze langjarige jeugdvriend overleden is.
Het bericht kwam niet onverwacht, maar zoals als dit gaat bij diepe emoties waren wij toch in shock.
Onze innige vriendschap gaat terug vanaf na de oorlog, waarbij vele grote families, waaronder de familie Eisenmann, jaarlijks naar Zandvoort gingen. Het was nog vóór 1948, waarna het toerisme naar Israël zich begon te ontwikkelen.
Mijn sympathie voor Gershon Eisenmann z.l. was gebaseerd op de bijzondere karaktereigenschappen die hij uitstraalde! In de eerste plaats was er zijn diepe vroomheid, die hij tot het laatste moment, tot het einde van zijn ziekte behield. Hij woonde al enige jaren in Israël en ook daar waren de synagogen gesloten. Iets wat hij moeilijk kon bevatten. Men heeft mij verteld dat hij bij herhaling zei op de Hollandse Joodse wijze: “Ik heb nog niet geoumerd.”

De verschillende mitswes die hij uitoefende waren voorbeeldig. Hij was immers een EISENMANN!
Hij was opgevoed om een steunpilaar te zijn van de Kehal Aschkenazim Amsterdam. Wie herinnert zich niet zijn vader z.l., die jarenlang de kerkvoogd was van de RAS. Het is moeilijk de grote verdienste van mijn vriend op te sommen zonder bepaalde functies over te slaan: Raad van de NIHS, bestuurslid NIK, bestuurslid NIISA, curatorium NIS, voorzitter van het doodgraverscollege, voorzitter van de Friedmann Stichting en ga maar zo door! Hij oefende al deze functies uit met grote liefde en nauwkeurigheid. En dat alles naast zijn directeurschap van een familiebedrijf in im- en export van hout, destijds opgericht in Duitsland door Gershons grootvader z.l.

Gershon was een van de eerste jongens die naar de jesjiewe in Luzern ging. Met grote eerbied sprak hij over de Rosj Jesjiewe, Rabbi Moshe Soloweiczik; pas later werd het bon ton voor jongens uit orthodoxe kring naar een jesjiewe te gaan.

Gershon was een overtuigd mizrachist en zijn liefde voor het heilige land Israël was kritiekloos en oprecht. Jarenlang wilde hij op aliya gaan en met G-ds hulp heeft hij deze wens kunnen vervullen.

Zijn grote steun in het dagelijks leven lag in handen van zijn lieve en toegewijde vrouw Soscha Davidson. Zijn kenden elkaar van Bne Akiwa. Onze vriendschap was in feite een dubbele vriendschap, ook van mijn vrouw Borie, afkomstig uit Rotterdam, waar ook Soscha een tijd gewoond heeft.

Mijn gedachten gaan op dit moment terug naar ons beider grote vriend Bram Hertzberger z.l., misschien staat men mij toe ook zijn naam op dit moment te noemen. Wij waren een driemanschap, waar ook de vrouwen een innige vriendschap met elkaar hadden. Toen Borie en ik gingen verhuizen vanuit Amsterdam-Zuid, moest het Buitenveldert worden, in dezelfde straat als Gershon en Soscha.

Het heeft mij goed gedaan, zoals mij na afloop van de lewaja vanuit Israël werd verteld, hoe enorm flink Soscha haar taak op onvoorstelbare wijze heeft vervuld, al die jaren van zijn ziekbed. Het was een taak die uit diepe liefde werd uitgeoefend en tot voorbeeld kan dienen van een ideaal huwelijk.
Ongelukkigerwijze was het niet mogelijk voor de twee zoons, Ronnie en Jair, aanwezig te zijn bij de lewaja om hun vader de laatste eer te bewijzen. De woorden uit de liturgie: al eileh we al eileh “ani bochia” begeleiden mijn treur. Een innige vriendschap van drie jeugdvrienden is ten einde gekomen! Ik mag de gelegenheid aangrijpen in mijn tefillot te vragen aan de Algoede mijn vriend Gershon de beloning te schenken voor al het goede wat hij op deze wereld heeft gedaan.

Hamakom jenachem etchem betoch awele Tsion Wiroesjalajiem.

Eddie M. Maarsen

OVERZICHT VAN ALLE ONLINE ACTIVITEITEN NIHS TOT SJAWOE’OT
We geven hier een overzicht per dag en per tijdstip van de online activiteiten. Meedoen kan via ZOOM. Ook ZOOM-bijeenkomsten van de Portugees-Israëlietische Gemeente geven we weer in dit overzicht, voor zover relevant voor de NIHS-doelgroep en niet overlappend met onze eigen ZOOM-bijeenkomsten.

Vanavond, maandag 25 mei
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer Rabbijn Tabory (Engelstalig) – ‘Coffee, Halacha and Shavuot’
Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Morgen, dinsdag 26 mei
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
20:00 – 21:30 uur – Mini-seminar Go Jewish @home (Engelstalig) – klik hier voor de poster met alle informatie
Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Woensdag 27 mei
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 19:30 – 21:30 uur – Social ZOOM Marcel Worms – Joodse componisten in Nederland (zie boven voor meer informatie)
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer Mrs. Raizi Chechik (Engelstalig) – ‘The Book of Ruth; a legacy of Kindness?’
Inloggen voor deze ZOOM-activiteiten via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345
Logt u alleen in voor de sjioer? Houd er dan rekening mee dat u in ‘het staartje’ van de Social ZOOM belandt.

Donderdag 28 mei (erev Sjawoe’ot)
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 18:00 uur – PIG – Sjioer Sasja Martel – over het Joodse Hospice Immanuel en het Joodse concept Chesed.
Meedoen kan via Zoom Meeting ID: 889 8653 3377 | Password: 5598
19:00 – 20:00 uur – Sjioer Rabbijn Menachem Sebbag – Sjawoe’ot
Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345
o 19:30 – 21:25 uur – Leeravond CIZ-sjoel / Sjoelgemeenschap Amstelland – voor programma zie bericht hieronder.
Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 348 637 5920 Password: 57809549

De meeste eerder gehouden ZOOM-bijeenkomsten staan op ons YouTube kanaal en kunt u hier terugkijken.

LEERAVOND EREV SJAWOE’OT
Het is een oud gebruik om in de nacht van Sjawoe’ot te leren. Tegenwoordig is dit om praktische redenen vaak (deels) al op erev Sjawoe’ot. Ook veel van onze sjoelgemeenschappen geven uitvoering aan dit gebruik. Nu samenkomsten niet mogelijk zijn, hebben verschillende sjoelgemeenschappen vóór nacht een online leeravond georganiseerd waaraan u via ZOOM kunt meedoen.

De CIZ-sjoel / Sjoelgemeenschap Amstelland start om 19:30 uur. Het eerste half uur overlapt mogelijk met de Sjawoe’ot sjioer van Rabbijn Menachem Sebbag (zie verderop in het overzicht van alle online activiteiten NIHS tot Sjawoe’ot.

Het programma van de leeravond van CIZ-sjoel / Sjoelgemeenschap Amstelland:
19:35 uur – Josefa Meijer: ‘Waarom lezen we Kohelet met Soekot’
19:55 uur – Sef van Ments: ‘Onze muziek in sjoel. Wat horen we eigenlijk als de chazan voorgaat en de ba'al kore leest?’
20:15 uur – Michael Hochheimer: ‘Mogen meisjes Aniem Zemirot zingen?’
20:35 uur – Rogier Blocq: Update over de situatie van Ziekenhuis Amstelland en de CIZ-sjoeldiensten in het ziekenhuis
20:45 uur – Rabbijn Eliezer Wolff: ‘Sjawoe'ot, begin of einde?’
21:05 uur – Yuli Malka: ‘An interesting story about the grave Tomb of King David on Mount Zion in Jerusalem. David ha-melech is believed to be born and passed away on Shavu'ot’
21:25 uur – Afsluiting leeravond
21:30 uur – Begin Sjawoe'ot

Meedoen aan de leeravond van CIZ-sjoel / Sjoelgemeenschap Amstelland kan via ZOOM Meeting ID: 348 637 5920 Password: 57809549

VANAF VOLGENDE WEEK MINDER NIEUWSFLITSEN
Sinds het begin van de corona-crisis, al weer twee en een halve maand geleden, heeft u (behalve op sjabbat en jomtov) vrijwel dagelijks een Nieuwsflits ontvangen. Zeker in de aanloop naar Pesach was er dagelijks veel te melden en de sluiting van de sjoels leidde tot een scala aan (online) activiteiten waar steeds nieuwe bijkwamen. Inmiddels is de rust een beetje teruggekeerd en is er een min of meer vast stramien ontstaan. Vandaar dat we vanaf Sjawoe’ot het aantal Nieuwsflits terugbrengen. U ontvangt deze alleen nog op maandag, woensdag en vrijdag; als er een ontwikkeling is waarvan we u direct op de hoogte willen stellen, sturen we een extra Nieuwsflits.

AANPASSING PROGRAMMA SJIOERIEM EN SOCIAL ZOOM
Vanaf volgende week is de sjioer alleen nog op maandag en woensdag. Op dinsdag en donderdag is er social zoom. Beide zijn (tenzij anders aangegeven) om 20:30 uur. De kabbalat sjabbat op vrijdag om 18:00 uur en daf yomi op alle dagen behalve sjabbat om 8:35 uur blijven onveranderd. Het overzicht van de activiteiten, compleet met link naar de ZOOM, wordt in elke Nieuwsflits gepubliceerd.

UW VERHAAL IN DE NIEUWSFLITS
Ditmaal een bijdrage van Naomi Waas. Het is geen verhaal van nu – zoals ze het zelf noemt – maar wij vinden het toch meer dan het publiceren waard.

De sjoel in oost
Hij ‘was’ de sjoel in oost, pa. Hij ging alleen niet als hij in het buitenland was of als een van z'n ‘jongens’ in een andere synagoge bar mitswa werd. Zelfs ziekte weerhield hem er niet van om van de Uiterwaardenstraat naar de Linnaeusstraat te lopen, tot in zijn 83ste jaar. Alleen z'n laatste maanden is hem dat niet meer gelukt, hoe koppig hij ook was.

In deze sjoel had hij een bijzondere positie; hij liep er rond, terwijl hij daar waar hij het nodig vond, de mensen beduidde dat ze zwijgen moesten – zelf praatte hij veel en maakte tegen iedereen grapjes.

De keren dat ik er was, wachtte ik altijd met spanning op mijn ‘taakje’. Als de Tora werd voorgelezen – iedere week een stukje verder – dan mocht ik de ongeveer 15 cm brede, zeer lange band oprollen, die om de Tora gewonden had gezeten; als ik die dan keurig teruggaf, hoorde ik daarbij te bedanken omdat ik die eer had gekregen.

Voor pa was de sjoel in oost van belang vanwege de diensten die daar waren en vanwege de mensen die hij zo goed kende; over het betrekken van het nieuwe en het afbreken van het oude gebouw heb ik hem nooit gehoord.

Als ik eraan terugdenk, zie ik altijd de oude sjoel voor me; zoals ik het me herinner was het een bijzonder bouwwerk, uit het begin van de 20ste eeuw. De dienst werd gehouden in een klein zijzaaltje, groot genoeg voor die paar Joden die er nog over waren, zeker in ‘oost’.

Een keer hebben ze me meegenomen naar de oorspronkelijke sjoelruimte, waar tot in de oorlog de diensten gehouden werden. Het was minstens een jaar of tien na de oorlog en al die tijd was het zo gebleven. Een ravage! Vaag staat me bij dat de banken e.d. er nog gewoon waren, maar verder lag alles vol: de grond was bedekt met kapotte, open boeken en paperassen. Het gevoel, dat ik toen had, krijg ik zo terug als ik er aan denk: een heftig, ongrijpbaar verdriet.

Wat een gevoel van onmacht moeten die paar mensen gehad hebben toen ze dat zagen; ze hebben gewoon de deur gesloten.

Naomi Waas

Ook uw verhaal in de Nieuwsflits?
In onze nieuwsflitsen vindt u behalve informatie over online bijeenkomsten en alle mogelijke praktische (religieuze) kwesties ook verhalen van onze rabbijnen en soms van het NIHS-bestuur. Wij willen daarnaast graag ruimte bieden aan onze lezers. Heeft u een verhaal te vertellen, bijvoorbeeld over hoe u deze bijzondere tijd ervaart of wilt u uw bespiegelingen delen? Stuur dan uw bijdrage naar Judith Nelemans via j.nelemans@nihs.nl

BEREIKBAARHEID De NIHS blijft
(behalve op jom tov en sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen. Alle eerdere nieuwsflitsen rond corona kunt u HIER terugvinden.  

Deze pagina delen