VANAVOND SJIOER RABBIJN ALAN KIMCHE VANUIT ISRAEL
Vanavond om 20:30 uur verzorgt Rabbijn Alan Kimche vanuit Israël een (Engelstalige) sjioer. Onderwerp: The Five Lights of Judaism - the inner strength of the Jewish People. Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

KINDEREN SUPER BLIJ (EN WIJ DUS OOK)


Wat hebben we veel enthousiaste reacties ontvangen van kinderen die super blij zijn met het knutselpakket dat ze met de post van ons hebben ontvangen. Elk kind kreeg een eigen pakket met kleurpotloden, stiften, kaarten, stickervel en antwoordenveloppe. De kinderen werd gevraagd mooie tekeningen op de kaarten te maken, ze te versieren met stickers en de kaarten dan naar ons terug te sturen. Wij sturen ze dan door naar ouderen die alleen thuis zitten en door de corona-crisis geen bezoek krijgen. Ook maken we foto’s van alle kaarten die bij ons binnenkomen en daar gaan we nog iets leuks mee doen. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Jeffrey Wins van Wins Holland.

Jammer genoeg hebben niet alle kinderen van onze leden zo’n knutselpakket ontvangen. Wat bleek is dat niet alle kinderen van onze leden bij de NIHS zijn aangemeld. Is dat bij u het geval? Meld dan uw snel kind(eren) aan bij heffing@nihs.nl; dan komt het pakket/de pakketten alsnog naar hem/haar/hen toe.

VERLENGDE TERMIJN VROEG-BETAALKORTING KERKELIJKE BIJDRAGE
NIHS-leden kunnen gebruik maken van de vroeg-betaalkorting van € 120,00 als zij vóór 31 mei 2020 hun contributie volledig hebben betaald. In verband met de corona-crisis is besloten de termijn voor 2020 te verlengen tot 1 september 2020. Voor leden die betalen via een automatische betaling, incasso-machtiging of schenkingsakte is de korting al in mindering gebracht op de factuur kerkelijke bijdrage 2020. Heeft u vragen over uw heffing of de betaling ervan, neem dan contact op met heffing@nihs.nl

CIDI-LEZING EINAT WILF OVER DE PALESTIJNSE ‘WAR OF RETURN’
Morgen, dinsdag 12 mei, om 19:30 uur organiseert het CIDI een online lezing over wellicht een van de meest controversiële kwesties in de vredesonderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen: het zogenaamde ‘recht op terugkeer’. Einat Wilf, voormalig Knessetlid en gespecialiseerd in het Palestijnse vluchtelingenprobleem, spreekt via ZOOM over dit schijnbaar onoplosbare probleem. U bent van harte uitgenodigd om deze CIDI-lezing bij te wonen vanuit het comfort van uw eigen woonkamer. Via deze Zoomlink kunt u de bijeenkomst volgen. Ook is het mogelijk om vragen te stellen aan Einat Wilf. Meer informatie vindt u op www.cidi.nl

ONLINE ACTIVITEITEN NIHS
We geven hier een overzicht per dag en per tijdstip van de online activiteiten. Meedoen kan via ZOOM.

Vandaag, maandag 11 mei
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer vanuit Israel door Rabbijn Alan Kimche (Engelstalig) –The Five Lights of Judaism - the inner strength of the Jewish People
Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Morgen, dinsdag 12 mei Lag Ba’Omer
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 20:30 – 21:30 uur – speciaal Lag Ba'Omer programma in samenwerking met sjoelgemeenschap AMOS
Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Woensdag 13 mei
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer Ruben Vis – Ga ik Kiddoesj Hasjem plegen of niet?
Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Donderdag 14 mei
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer Rabbijn Simcho Stanton (Engelstalig) – Shemita: A Jewish Perspective on Materialism
Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Vrijdag 15 mei
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 18:00 uur – Kabbalat sjabbat, verzorgd door de sjoelgemeenschap Gerard Dou
Meedoen aan elke kabbalat sjabbat kan via ZOOM Meeting ID: 980 8113 1522 – Password: 390276.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6520 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6520.

De meeste eerder gehouden ZOOM-bijeenkomsten staan op ons YouTube kanaal en kunt u hier terugkijken.

WELKOM BIJ ZOOM-BIJEENKOMSTEN VAN DE PIG
De Portugees-Israëlietische Gemeente heeft in de komende weken op woensdagavond een aantal interessante presentaties op het programma, die via ZOOM kunnen worden gevolgd. U bent van harte welkom deze bij te wonen. Deze bijeenkomsten beginnen steeds om 19:30 uur en duren een uur, zodat u desgewenst daarna ook onze sjioer kunt volgen.

De eerste presentatie is overmorgen, woensdag 13 mei: Rudie Cortissos over Portugese genealogie
Rudie Cortissos (1939) deed onderzoek naar achttien generaties die teruggaan tot diep in de vijftiende eeuw en verspreid leefden over de hele wereld. Hij vertelt u graag over zijn onderzoekservaringen. Welke bronnen zijn beschikbaar, wat zijn de valkuilen en welke familiewapens komen ter sprake? Rudie Cortissos, die zich zijn hele leven al inzet voor de Portugees-Israëlietische Gemeente, onder meer als voorzitter van het College van Parnassim, zal het allemaal uitleggen. Meedoen kan via Zoom | Meeting ID: 861 7598 5896 | Password: 5369

Een week later, op woensdag 20 mei, verzorgt Ronit Palache een presentatie. Meer informatie volgt. Meedoen kan via Zoom | Meeting ID: 859 6259 9590 | Password: 9979

Op woensdag 27 mei staat Benjamin Behar op het programma. Meer informatie volgt. Meedoen kan via Zoom | Meeting ID: 816 3915 6942 | Password: 8237

HEEFT U WENSEN OF IDEEEN VOOR ACTIVITEITEN?
Wij doen ons best u in deze tijd van corona-maatregelen de beperkingen en het isolement voor onze leden ietwat te compenseren. Dat doen we vooral met online bijeenkomsten. Heeft u bepaalde wensen of ideeën voor activiteiten die we via ZOOM of op een andere manier kunnen aanbieden? Dan horen wij dat natuurlijk graag! Stuur een e-mail naar info@nihs.nl , dan gaan wij proberen dat te verwezenlijken.

VAN ONZE RABBIJNEN: RAV VORST
Tzwi Greenwald. Ik heb hem gekend. In Israël ontmoet. Jeroesjalmie. Fors gebouwd. Inspirerende leraar Joodse vakken. Innemend. Een man met een geweldige uitstraling. Hij vertelde de volgende geschiedenis:

Tijdens het Britse mandaat, dus nog vóór de stichting van de staat Israël, was ik lid van een van de verboden Joodse gevechtsgroepjes. Als er weer een schip met vluchtelingen uit Europa ergens aan de kust illegaal 'aanmeerde', zochten wij onder de opvarenden naar mannen die geschikt waren voor onze gevechtsgroep. Zo kwamen wij in contact met Chaim.
Chaim had de Sjoa overleefd. In het Joodse land aangekomen, hoopte hij een nieuw leven te kunnen beginnen. Een vrouw te vinden, te trouwen, een gezin te stichten. Na alles wat hij had meegemaakt.
Chaim sloot zich bij ons aan. Maar helaas, al bij de eerste gevechtshandeling werd hij door een kogel geraakt. In zijn ruggengraat. Volledig verlamd. Hij werd in Jeroesjalajiem in een ziekenhuis opgenomen. Tot niets meer in staat. Ik, Tzwi Greenwald, bleef hem regelmatig bezoeken. Moed inspreken. Maar de gedroomde toekomst kon ik Chaim niet bieden.

Dan is het een paar dagen vóór Lag Ba'omer. Ik ben weer op bezoek bij Chaim. Hij zegt me: ‘Tzwi, zelfs toen ik nog in Europa was, droomde ik ervan naar Meron te kunnen gaan. Naar het graf van Rabbi Sjim'on bar Jochaj, de Rasjbie, zeeger tsaddiek livracha. Tzwi, doe er alles, alles aan om mij met jullie mee naar Meron te nemen!'
En dat gebeurt. Met G-ds hulp weet ik het te organiseren. Liggend op een matras, achterin een vrachtwagen met ruw houten banken voor de andere Lechie-strijders, rijdend over de up-down en kronkelwegen van de Galiel, bereiken wij 's avonds Meron. Op diens uitdrukkelijke verzoek wordt Chaim, liggend op de matras, zo dicht mogelijk bij de tombe van Rabbi Sjim'on neergelegd. Wij vertrekken, onze gevechtsgroep kan die nacht niet blijven. Er is een oproep binnengekomen. Chaim blijft achter, dicht tegen de tombe van Rabbi Sjim’on.

Het is de volgende ochtend. De dag van Lag Ba'omer. Ik haast mij terug. Dring mij tussen de duizenden andere bezoekers naar de tombe van rabbi Sjim'on. Maar wat een schrik: Chaim ligt daar niet meer op zijn matras! Wat is er gebeurd? Bezweken? Overleden? En dan, daar stáát Chaim, naast mij...
'Vannacht, toen jullie waren vertrokken en ik hier lag, zo dicht bij Rabbi Sjim'on, ben ik in huilen uitgebarsten. En richtte mij snikkend tot Rabbi Sjim'on: "Rabbi, ik heb de oorlog overleefd. Ben naar Erets Jisraeel gekomen. Om een nieuw leven te beginnen. Ik wilde trouwen; een gezin stichten. De generaties van mijn vermoorde voorvaders voortzetten. Rabbi, U, legendarische, wonderbaarlijke Rabbi Sjim'on bar Jochaj, smeek, smeek G-d mij weer gezond te maken!" Zo heb ik gesmeekt. Zo heb ik gebeden. En plotseling voelde ik een trilling in mijn vingers. En in mijn handen. In mijn armen. Ik kon weer bewegen. Ik ben opgestaan. Kon weer lopen!'

Tot zover de wonderlijke geschiedenis die Tzwi Greenwald vertelde. Inspirerend. Om nooit de moed op te geven. Om – het mag ook in tranen – G-d te vragen, te smeken, een eind te maken aan negatieve aspecten van de corona-crisis.

Rabbijn I. Vorst

UW VERHAAL IN DE NIEUWSFLITS
In onze nieuwsflitsen vindt u behalve informatie over online bijeenkomsten en alle mogelijke praktische (religieuze) kwesties ook verhalen van onze rabbijnen en soms van het NIHS-bestuur. Wij willen daarnaast graag ruimte bieden aan onze lezers. Heeft u een verhaal te vertellen, bijvoorbeeld over hoe u deze bijzondere tijd ervaart of wilt u uw bespiegelingen delen? Stuur dan uw bijdrage naar Judith Nelemans via j.nelemans@nihs.nl

BEREIKBAARHEID
De NIHS blijft (behalve op jom tov en sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.

Alle eerdere nieuwsflitsen rond corona kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen