JOM HA’ATSMAOETDIENST VIA ZOOM
Ook Jom Ha’atsmaoet is dit jaar anders dan anders. Geen feestelijke bijeenkomsten en geen sjoeldiensten dit keer. Maar ook nu hebben we de krachten gebundeld om toch gezamenlijk de onafhankelijkheid van de Staat Israël te kunnen vieren. De NIHS, AMOS en Bne Akiwa hebben een ZOOM-dienst georganiseerd op dinsdag 28 april, om 20:00 uur. Het programma is als volgt:

- Ma’ariv – Pdaya Halperin
- Drasja – rabbijn Menachem Sebbag
- Hallel – Pdaya Halperin
- Toespraak –Naor Gilon, ambassadeur van Israel
- Tefilot voor de staat Israel – Pdaya Halperin

Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

SJOELGEMEENSCHAP VERZORGT KABBALAT SJABBAT
De huidige coronamaatregelen blijven nog zeker tot 20 mei min of meer van kracht. Dat betekent dat de sjoels nog een tijd dicht zullen blijven. Als NIHS zullen we dan ook nog wel een tijdje doorgaan met onze centrale Zoom-bijeenkomsten. Hoewel de sjoelgemeenschappen zelf al veel activiteiten ondernemen, gaan ze ook zo nu en dan een viering voor de hele kehilla voor hun rekening nemen. Dat begint met de kabbalat sjabbat van morgen. Die wordt verzorgd door sjoelgemeenschap JCC, met Herman Loonstein (drasja) en de Elburg boys (muziek). En ook CIZ/Amstelland is al bezig een kabbalat sjabbat te organiseren.

BEGINTIJD SJABBAT
Het Rabbinaat heeft bepaald dat, omdat in de sjoels niet op een bepaalde tijd gedawwend wordt, niet iedereen tegelijk met sjabbat hoeft te beginnen. Sjabbat kan morgen (24 april) worden gestart tussen 19:23 uur en 20:36 uur.

ONLINE ACTIVITEITEN
We geven hier een overzicht per dag en per tijdstip van de online activiteiten. Meedoen kan via ZOOM. De bijeenkomsten van 19:30 uur en van 20:30 uur zijn via dezelfde ZOOM-link toegankelijk. Dus als u om 19:30 uur meedoet, hoeft u niet opnieuw in te loggen voor de bijeenkomst van 20:30 uur.

Vandaag, donderdag 23 april
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer Moshe Godschalk – De Joodse kalender
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Morgen, vrijdag 24 april
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 18:00 uur – Kabbalat sjabbat – Dit keer verzorgd door sjoelgemeenschap JCC. Herman Loonstein houdt de drasja en de Elburg Boys verzorgen de muziek. Let op: in verband met de latere aanvang van sjabbat begint onze kabbalat sjabbat nu een half uur later dan u gewend bent, om 18:00 uur dus!
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 980 8113 1522 – Password: 390276

Zondag 26 april
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer rabbijn Hans Groenewoudt – Ma’ariev; moet het echt zo laat?
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Maandag 27 april
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer Michaël Bloemendal – Biedt de mezoeza bescherming tegen corona?
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Dinsdag 28 april
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:00 – 21:00 uur – Jom Ha’atsmaoetdienst. Voor programma zie boven in deze Nieuwsflits.
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816
o Aansluitend Sjioer rabbijn Becher (VS, in het Engels) – Hearing the Messiahs Footsteps Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Woensdag 29 april
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer Wim van Dijk – Lotsbestemming of vrije wil?
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Donderdag 30 april
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer rabbijn Raph Evers – Halachische vragen rond de coronacrisis
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Vrijdag 1 mei
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
18:00 uur – Kabbalat sjabbat – Programma volgt
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 980 8113 1522 – Password: 390276

De meeste eerder gehouden ZOOM-bijeenkomsten staan op ons YouTube kanaal en kunt u hier terugkijken.

ONLINE JOM HASJOA-HERDENKING NIHS OP YOUTUBE
Onze Jom Hasjoa-herdenking via ZOOM van afgelopen dinsdagavond was niet alleen druk bezocht, met bijna honderdvijfig deelnemers, maar ook indrukwekkend. Sacha van Ravenswade sprak het Keel malee rachamiem (herdenkingsgebed voor de Sjoa) uit, waarna Eli Bialoglowski een aangrijpende persoonlijke toespraak hield. We sloten af met opnieuw Sacha, die Ani Ma’amien ten gehore bracht. De opname van deze herdenking staat op ons Youtube kanaal en is hier terug te zien.

VACATURE
In deze corona-tijd, maar ook daarbuiten, hebben we mensen binnen onze gemeenschap die financieel in grote problemen zitten en soms zelf niet genoeg geld hebben voor de dagelijkse boodschappen. De NIISA helpt deze mensen en draagt ook bij aan ons maaltijdenproject. Zij zoekt nu een interim office manager.

Gezocht wordt een ervaren officemanager, voor twee halve dagen in de week, die het NIISA-bestuur kan helpen met het uitvoeren van betalingen, ondersteunen van de processen en beheren van het kantoor. Het gaat in eerste instantie om een termijn van drie maanden. Op basis van jouw inzichten zal samen met het bestuur een functieprofiel worden opgesteld voor een vaste kracht.

Je voert de volgende taken uit:
· Mailverkeer/brieven
· Uitvoering bestuursbesluiten nav vergaderingen etc.
· Vergaderingen notuleren (acties & besluiten)
· Maandelijks betalingen uitvoeren
· Boekhouding: invoeren boekingen, jaarafsluiting, werkzaamheden tbv jaarrekening
· Begroting ism penningmeester
· Kwartaaluitkeringen (in de 2e maand van ieder kwartaal) direct aan NIISA-cliënten die in aanmerking komen voor NIISA-bijsteun
· Pakketten aan NIISA cliënten die daarvoor in aanmerking komen met Pesach, Sjawoe’ot, Rosj Hasjana en Chanoeka
· Kosjere voedselbank monitoren

Je krijgt de beschikking over een werkplek die 5 dagen per week is te gebruiken. Je bent op 2 vaste dagdelen op kantoor. Je bespreekt en rapporteert je voortgang aan de daarvoor toegewezen bestuurder.
Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag uiterlijk donderdag 30 april je CV en een korte motivatiebrief. Je kunt deze sturen naar niisa@nihs.nl

VAN ONZE RABBIJNEN: RABBIJN VORST

En als het voorbij is


Voorbij de maand niesan. Voorbij de acht dagen Pesach. Toch nog even een terugblik. “En als het voorbij is, verlang je er naar. En als het voorbij is verlang je ernaar. Naar de volgende keer, naar het volgende jaar.” Zo liet Clara Asscher Pinkhof ons, kinderen, vroeger zingen. Of het dit jaar opnieuw is gezongen? Goeie vraag. Misschien wel, misschien niet.
Dit jaar. Met, dat is zeker, wel een heel ander antwoord op de jaarlijkse vraag 'Ma nisjtanna halajla haze - Wat is deze avond anders dan andere sederavonden?' Ooit zo een sederavond meegemaakt?

Ik ga in gedachten terug. Sederavonden gevierd in Lunteren, in Amstelveen, in Brooklyn, in kibboets Sde Elijahoe. Nog verder in gedachten terug. Toen ik een jongetje van vijf jaar was. Lezen kon ik nog niet. Maar plaatjes kijken wel. En zo zat ik aan de sedertafel thuis bij vader en moeder. En ik bladerde gauw in de hagada naar de bladzijde met die tekening waar je het Joodse volk bij de zee ziet staan en het Egyptische leger in het water. Ik herinnerde mij die tekening van nog een jaar eerder; vier jaar toen.

Jeugdherinneringen kunnen rijke herinneringen zijn. Die neem je je hele leven mee. Niet voor niets is het in het Joodse leven zo belangrijk en dan ook gebruikelijk de kinderen bij alles wat Joods is zo jong mogelijk te betrekken. Ik werd zes jaar en daarna zeven. Wat ik mij van Pesach en de sederavonden van toen herinner? 's Avonds laat, in een hoek van onze slaapbarak in Bergen-Belsen, zag ik een groepje moeders 'sederen'. Ongelooflijk, in die vreselijke omstandigheden! En ik weet het niet zeker, maar het kan zijn dat ik toen die prachtige, hartstochtelijke melodie heb geleerd die wij ieder jaar opnieuw vol overtuiging, ondanks alles – ik moet dan altijd een paar keer slikken – op sederavond zingen: Wehie sje'ameda - in elk geslacht weer staat men tegen ons op. En toch blijven wij ervan overtuigd dat het Joodse volk zal blijven voortbestaan!

Mijn vrouw heeft ook haar eigen verhaal. Over haar vader, Reb Mosje Rubinson z.l. Gearresteerd door de NKVD – de gevreesde geheime Sovjet-politie – bevond hij zich op sederavond in een gevangenis. Andere Joodse gevangenen verzamelde hij om zich heen. Het open raampje met de tralies ervoor, de spleten en kieren bij de deur en in de muren werden met vodden dichtgestopt. Opdat de bewakers niets zouden horen. Geen wijn voor de vier bekers. Alleen wat zwarte koude thee. Geen matzes. In plaats daarvan drie suikerklontjes op elkaar. Ma Nisjtanna - wat een verschil! Awadiem Hajienoe - slaven waren wij. Eens in Egypte. En nu hier! Acht dagen leefde mijn schoonvader op suikerklontjes...

Na de maand niesan komt de maand ijar. Met Jom Hazikaron en Jom Ha'atsmaoet, Dag van Herdenking en Dag van Onafhankelijkheid. De vraag hoe deze dagen, gezien de nu nog heersende corona, herdacht en gevierd zullen worden, kan nog niet worden beantwoord. Maar laten wij hopen dat het met G-ds hulp in gezondheid en vrede zal zijn.

Ik wens u een Sjabbat Sjalom en een Chodesj Tov Oemeworach – Gezegende maand.

Uw rabbijn I. Vorst

UW VERHAAL IN DE NIEUWSFLITS
In onze nieuwsflitsen vindt u behalve informatie over online bijeenkomsten en alle mogelijke praktische (religieuze) kwesties ook verhalen van onze rabbijnen en soms van het NIHS-bestuur. Wij willen daarnaast graag ruimte bieden aan onze lezers. Heeft u een verhaal te vertellen, bijvoorbeeld over hoe u deze bijzondere tijd ervaart of wilt u uw bespiegelingen delen? Stuur dan uw bijdrage naar j.nelemans@nihs.nl

BEREIKBAARHEID
De NIHS blijft (behalve op jom tov en sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.

Alle eerdere nieuwsflitsen rond corona kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen