Pesachbrief van rabbijn Wolff 

Als Joden geloven wij dat Hasjem, G-d, zich bezighoudt met de wereld; de wereld die Hij geschapen heeft, een wereld van orde en natuurwetten. Maar soms verandert Hij die regelmaat, laat Hij de wereld anders functioneren en laat daarmee zien: "Ik heb een heel ander plan hoe de wereld moet functioneren".

Onze geleerden leggen ons in de Talmoed (Berachot 60a) uit waarom het toegestaan is voor een arts om zieken te genezen. Het handelen van de arts kan immers worden als het tegenwerken van G-ds plan en de stap van de patiënt naar de arts als een vlucht van wat G-d met hem voor heeft. G-d  is toch verantwoordelijk voor leven en dood, Hij maakt ziek en Hij geneest. En als Hij het leven van de mens deels heeft weggenomen door hem ziek te laten worden, hoe kan iemand dan naar de arts gaan om hem te genezen, zijn leven weer helemaal terug te krijgen? Zou hij zijn lot niet moeten accepteren?

‘Nee’, zegt de Talmoed. De Tora staat de arts toe om mensen te genezen en in leven te houden, maar alleen onder voorwaarde dat hij beseft dat de genezing niet dankzij hem komt, maar dat hij alleen een werktuig is en de genezing alleen dankzij Hasjem geschiedt.

Wij leven tegenwoordig in een wereld van oplossingen. Voor elk dilemma, probleem, ziekte en alle soorten moeilijkheden denken we oplossingen te vinden. We denken dat er geen enkel probleem bestaat waar geen oplossing voor mogelijk is. Het meest gezochte beroep tegenwoordig is dat van adviseur. We hebben financiële adviseurs, onderwijsadviseurs, organisatieadviseurs, enz. De hele moderne wereld denkt zo en is er constant mee bezig; het vinden van betere, snellere, goedkopere en simpelere oplossingen. Maar denkt iemand er nog aan dat er boven ons een Schepper is die verantwoordelijk is voor alles?        

In ons volk is behalve de cohen gadol (de hoge priester) op Jom Kippoer en de metsorah (de melaatse) die alleen moeten blijven, iedereen samen. Op Sjawoe’ot, als wij de Tora ontvangen, hebben wij de opdracht om allen als één zijn, "ke’iesj echad belew echad". Er voor elkaar zijn is een voorwaarde om de Tora te krijgen. In andere jaren kunnen wij gedurende de 49 dagen tussen Pesach en Sjawoe’ot samen werken om dit toppunt van "keish echad belev echad" te bereiken.

Helaas moeten wij het dit jaar alleen doen, ieder in zijn huis. Wat Hasjem van ons wil, weten wij niet en de manier waaropHasjem de wereld regeert zullen wij nooit kunnen begrijpen.Zelfs toen onze grote leider, Mosjé rabenoe het begrijpen wilde, kreeg hij geen antwoord. Maar misschien is het juist nu makkelijker om de heerschappij van Hasjem over onze wereld te begrijpen. Ja, een arts mag wel genezen en adviseren is heel goed, als wij maar niet vergeten dat het allemaal op één doel gericht moet zijn, het doel van de gehele schepping, het heersen van Hasjem over de hele wereld.

Laten wij hopen dat wij met Hasjems hulp snel uit deze situatie komen en mogen wij, net als onze voorouders die vanuit Egypte naar het heilige land kwamen, snel onze terugkeer naar Jeroesjalaiem vieren.

Eliëzer Wolff, Rav & Av Beth Din

Deze pagina delen