Over de contributie

Beste NIHS-leden,

De meesten van u hebben in de afgelopen week een factuur voor de contributie over het jaar 2020 ontvangen. Met uw Kerkelijke Bijdrage maken we het mogelijk kosjer vlees aan te bieden, evenementen te organiseren (denk aan Eat&Meet, vrijdagavondmaaltijden/jongerendiners, Challe bake, lezingen, Family Fun Day), onderwijs te bieden, onze sjoelgebouwen en begraafplaatsen te onderhouden, het mikwe, de eroev en het rabbinaat in stand te houden en nog veel meer.

Sinds de introductie van NIHS 2.0 is de Kerkelijke Bijdrage aanzienlijk gedaald, veelal met honderden euro's, en is ook niet meer geïndexeerd/verhoogd terwijl de kosten zijn gestegen en ook blijven stijgen (o.a. cao-aanpassingen en inflatie). Wij hebben de Kerkelijke Bijdrage voor 2020 daarom gemiddeld met 2% verhoogd voor alle inkomenscategorieën. We begrijpen dat de contributie door een aantal van u nog steeds als hoog wordt ervaren en we blijven dan ook ons best doen om de Kerkelijke Bijdrage zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd hopen we dat ook u wilt blijven investeren in de Joodse gemeenschap en bijvoorbeeld zo mogelijk ook een bijdrage wilt leveren aan uw eigen sjoelgemeenschap.

We danken u alvast hartelijk voor het voldoen van de contributie en voor uw eventuele bijdrage aan een van de sjoels.

Jehoeda Schächter penningmeester NIH

Deze pagina delen