Afgelopen week heeft de gemeente Amsterdam bevestigd dat er op 6 locaties in Amsterdam uitgeprocedeerde asielzoekers worden geplaatst. Met name over de locatie in de oude brandweerkazerne aan de Van Leijenberghlaan zijn zorgen uitgesproken over de impact op en veiligheid voor de Joodse gemeenschap in Buitenveldert.

De NIHS werkt, als het gaat om zaken die politiek en gemeente Amsterdam betreft, sinds twee jaar actiever samen met PIG en LJG. Zo hebben we afgelopen jaar kennisgemaakt met alle politieke partijen in de stad en hebben we een gesprek gehad met burgemeester Halsema. Op deze wijze proberen we voor thema’s als veiligheid, antisemitisme, infrastructuur en andere vraagstukken een aanspreekpunt te hebben bij politiek en gemeente. We hebben gemerkt dat daar van beide kanten behoefte aan bestaat.

Na de eerste aankondiging van de gemeente Amsterdam over de locatie-aanwijzing aan de Van Leijnberglaan hebben we contact gehad met de verantwoordelijk wethouder en met het stadsdeelbestuur. We hebben daarbij aangegeven dat we ons zorgen maken indien de locatie zou worden bewoond door mensen die van huis uit Jodenhaat hebben meegekregen en verder geen ervaring hebben met wonen in een buurt (stad, land) waar actief joods leven zichtbaar is.

Afgelopen week zijn we door de wethouder en stadsdeelbestuurder op de hoogte gebracht dat de keuze voor de locatie aan de Van Leijenberghlaan definitief is geworden. Vanuit de gemeente is aangegeven dat met zowel de samenstelling als het aantal bewoners rekening is gehouden met onze feedback. Zo zullen op de genoemde locatie vooral Koptische christenen uit Eritrea worden gehuisvest en zal het aantal bewoners lager zijn dan eerst aangegeven. De bewoning zal pas starten in de loop van 2020.

Wij hebben onze medewerking aangeboden om, als het zover is, de nieuwe bewoners welkom te heten in de buurt en ze ook kennis te laten maken met onze Joodse gemeenschap in Buitenveldert.

Deze pagina delen