Wekenfeest - wat vieren wij?

Sjawoe'ot vieren we het ontvangen van de Tora van G'd via Mosjé op de berg Sinai.  Ik vertel u niets nieuws. Alleen de relatie tussen deze gebeurtenis en het feest van dit weekend is niet zo duidelijk.
In de Tora staan heel andere redenen voor Sjawoe'ot: Het is het einde van 'omer periode, het is het begin voor de bikoeriem, de offers uit dankbaarheid voor het nieuwe fruit. Geen woord over het geven van de Tora.

Rabbijn J. Sacks, emeritus opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk, geeft een interessant voorstel hoe we dit kunnen begrijpen.

Sjawoe'ot was het feest waarop het joodse volk viert en dankt voor het joodse land, Erets Jisrael . Vandaar dat alle uitleg van de Tora daarmee te maken heeft. 'omer en bikoeriem zijn geboden die met de opbrengst van het land te maken . hebben. Sjawoe'ot is het slotfeest van Pesach, De op Pesach begonnen tocht had uiteindelijk maar één doel:  het land Israel bewonen. Op Sjawoe'ot wil de Tora dat we vieren dat Hasjem ons Erets Jisrael heeft beloofd en gegeven.

Maar nadat we ons land verloren hadden door de Babyloniers en ook toen men terugkeerde dat niet was met het hele volk maar slechts met een deel daarvan, besloten de chachamiem een stap terug te doen.

Want de liefde voor het land, juist dat land, erets jisrael heeft een bron. Het komt ergens vandaan: vanuit de Tora. Wij houden van Israel omdat G'd in de Tora schrijft voor dit land te kiezen en het aan Awraham, belooft en aan zijn 
kinderen.

Nu dat het ons niet gegund is om met de tempel en alle andere geboden die wij alleen in Israel kunnen doen, Sjawoe'ot te vieren, laten we dan - 'tenminste' - onze vreugde voor de moeder van al deze geboden en gevoelens vieren: de gift van de tora op de berg Sinai.

Chag Sameách

Deze pagina delen