Poeriem beknopt!

Poeriem is één van de meest vreugdevolle dagen in ons jaar. Wij staan dan stil bij de overwinning op Haman en zijn leger die met goedkeuring van de toenmalige wereldheerser Koning Achasjwerosj voornemens was om heel het Joodse volk uit te roeien. Dit jaar begint woensdagavond 20 maart en gaat door tot donderdagavond 21 maart.

Poeriem is een oud Perzisch woord en betekent “loten”. Deze feestdag wordt zo genoemd omdat de wrede Haman loten had geworpen om vast te stellen op welke dag en in welke maand hij zijn plannen wilde uitvoeren. Vele Sefardim noemen het PoeRIEM, Asjkenazim POEriem en in chassidischer groeperingen wordt het ook wel PIEriem genoemd.

Mordechai was de leider van de Joodse bevolking van het toenmalige Perzië. Zijn Esther (zijn nicht) moest koningin worden en met gevaar voor haar eigen leven heeft zij het Joodse volk van de vernietiging gered.

Esther heeft verzocht dat deze geschiedenis hoe ze in de megillat Esther beschreven zijn, jaarlijks op Poeriem wordt gelezen. Deze megilla is als één van de laatste boeken aan de Tenach toegevoegd.

Op Poeriem zijn wij verplicht om vier mitswot te vervullen:

-Het lezen van de megilla, zowel ’s avonds, als overdag.

-Aan twee arme mensen geld geven.

-Aan één persoon twee soorten eten/drinken geven, dat zo opgegeten/opgedronken kan worden.

-Een feestelijke maaltijd, vaak met wijn etc.

Ra’asjanim of Graggers worden rondgedraaid wanneer tijdens het lezen van de megilla de naam Haman woord uitgesproken en zo zijn aandenken uit te wissen. Velen maken op een andere manier geluid, bijvoorbeeld stampen met de voeten of rinkelen met de sleutels.

Op Poeriem verkleden velen zich met maskers of iets anders. Je verbergt je als het ware, net zoals Hasjem zich indertijd heeft verborgen, maar achter de schermen weldegelijk de redding heeft gebracht. Poeriem Sjoesjan. Nadat de vijand in het land was verslagen waren er in de hoofdstad Sjoesjan nog velen in leven en nam het nog een dag om deze te verslaan. Ter herinnering hieraan worden net zoals de stad Sjoesjan die toen door een muur omringd was, ook in andere steden die toen omringd waren Poeriem een dag later gevierd. Deze dag heet Poeriem Sjoesjan.

Poeriem wordt altijd een maand en een dag vóór Pesach gevierd, ook in een Joods schrikkeljaar wanneer wij tweemaal een maand adar hebben. Dit is om de wonderbaarlijke redding te vieren zo dicht mogelijk op de wonderbaarlijke bevrijding uit Egypte.

Ons allen een super feestelijke Poeriem toegewenst,

Rabbijn Zwi Spiero, feest met u mee:😊!

Deze pagina delen