de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK www.chabad.nl/rabbijnvorst

*Na 4/5 wekenlang de teksten in de Tora te hebben gelaaind-gelezen over de bouw van het Woestijn-Heiligdom, het Misjkan, komt de vraag op: ‘Wat doe je ermee? Is de boodschap van 3330 jaar geleden nog steeds relevant?

Uiteraard krijgt u antwoord op deze begrijpelijke vragen. Met behandeling van een schitterende tekst ter illustratie.

Tevens wordt u een sightseeing-tocht door het Hiernamaals geschetst. Terugreis gegarandeerd!

*Het is deze Sjabbat intussen Adar Sjenie geworden. Poeriem komt eraan. Met vier eigen mitswot-voorschriften.

Rabbijn Vorst roept u op niet te lang te wachten met de voorbereidingen. Vooral niet wat betreft de mitswa van Misj’loach Manot – ook wel Sjelachmones genoemd – Eet/Drink-Geschenken aan Vrienden.

Tip: Heb je nog iemand die nog niet tot je vriendenkring behoort, breng hem/haar dan zo’n PoeriemGeschenk en je hebt er een vriend/vriendin bij!

Méér Geschenken en dus méér vrienden/vriendinnen mag natuurlijk ook…

*Blijf luisteren, inclusief naar de traditionele wensen van

M A R B I E M B E S I M C H A - V E R M E E R D E V R E U G D E !!!

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!! graag weer tot volgende week op www.chabad.nl/rabbijnvorst

Deze pagina delen