nieuwjaar van de bomen.

In de Misjna ( Rosj Hasjana) is er een meningsverschil tussen de twee beroemde leerhuizen van Hileel en Sjammaj. De eerste zegt dat het nieuwjaarsfeest van de bomen op de 15e van de maand Sjewat valt. De tweede zegt dat dit al op de eerste dag van diezelfde maand is. Volgens Beth Sjammaj is het nieuwe jaar van de bomen dus nu al begonnen terwijl volgens Beth Hillel dat pas over een anderhalve week zal zijn. En wij willen begrijpen waarom zij andere meningen zijn toegedaan.
Het nieuwjaarsfeest  van de bomen luidt het gedeelte van het jaar in dat de lente voor de deur staat, de bomen uitlopen en knop schieten, enfin, U kent de gang van zaken. Vruchten groeien er nog lang niet. Het  nieuwe boomjaar begint onzichtbaar. Ergens diep in de boom verandert er iets waardoor de boom krachten vindt opnieuw te beginnen, te groeien, breder en hoger te worden en grotere vruchten voort te brengen. En dat wonder dat G'd in de natuur heeft geplant, wordt door ons gevierd door vruchten te eten en daar de bijpassende voor- en naberachot over te zeggen.
Hilleel en Sjammaj verschillen van mening of onze vreugde over dit proces al gevierd kan worden op het moment dat het begint terwijl wij er nog niets van kunnen zien ( Sjammai, 1 sjewat) of dat er toch al iets van bloei te zien moet zijn aan de buitenkant ( Hillel, 15 sjewat).
En de halacha is volgens Hilleel. Maar de mening van Sjammai kennen wij ook.
Ook op andere gebieden, zoals ons gezin, ons religieuze leven, onze kehilla moeten we dat verschil maken. Ja, we vertrouwen op de groei en op de bloei van alles waar we ons best voordoen. En eigenlijk zouden we de vreugde hierover al mogen voelen zonder dat we uiterlijkheden herkennen. Maar Beth Hilleel leert ons anders. Pas als er niet alleen potentieel succes is maar ook reëel , is er reden voor optimisme. Moge wij allen snel veel reëel succes van onze inspanningen zien en de groei en bloei van alles waar we moeite voordoen meemaken.

Deze pagina delen