de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

*Hoe is aartsvader Ja’akov erin geslaagd al zijn twaalf zoons in het dienen van Hasjem bijeen te houden?!

U hoort enkele antwoorden op deze vraag.

Aansluitend: wat leren wij, jonge ouders en grootouders, daaruit om onze kinderen enkleinkinderen bij het Jodendom van Tora en Traditie te houden? Om onze volgende generaties voor de Joodse gemeenschap te behouden?

Ook de redactieleden van de 33 afleveringen van Badèrech – later door het NIK in boekvorm uitgegeven - stelden indertijd deze Joods-levensbelangrijke vragen. Rabbijn Vorst citeert uitvoerig en indringend.

*Deze Sjabbat is het 9 Kisleev. Het is de geboortedatum – 5534/1773 - en de overlijdensdatum - 5588/1827 - van de Mitteler Rebbe, Rabbi Dovber z.ts.l. Hij was de oudste zoon van de eerste Chabad Rebbe, Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi z.ts.l., de schrijver van o.a. de Chassidische ‘bestseller’ Tanya.

Rabbijn Vorst vertelt een wonderbaarlijke geschiedenis die zich bij het graf van deze tsaddiek in Niezhin, provintie Chernigov, afspeelde. Inspirerend voor een

!!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!! graag tot volgende week 

Deze pagina delen