MISJPATIEM 5778 / 2018

rij mee in de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK

www.chabad.nl/rabbijnvorst

  • Waarom wordt in de sidra van deze week het supra-rationele Melk-Vlees-verbod tussen de begrijpelijke intermenselijke gedragscode vermeld?

Goeie vraag. Nu nog een antwoord.

  • Het is deze Sjabbat de eerste van vier bijzondere Sjabbat-dagen: Sjabbat Sjekaliem. Op weg naar de Pesachmaand Niesan en het Poeriem-Lotenfeest in de eerder komende maand Adar.

Rabbijn Vorst legt het een en ander uit. Hij gaat ook in – het boek Tanya citerend – op het begrip Mesieroet Nèfèsj – de bereidheid je leven in te zetten en op te offeren voor G.ds Goede Zaak. Zoals koningin Esther in de Poeriem-geschiedenis ons toonde.

  • In het Sjachariet-Ochtendgebed citeren wij de profeet Tsefanja. Niet alleen dat G.d ons weer terug zal brengen, verklaart de profeet. Maar: ‘Ik, G.d, zal mét jullie terugkeren!’

Wat dat betekent, wordt u uitgelegd.

  • Mosje is deze week vooral G.ds wet-doorgever. Eerder nog was hij al de leider van het Joodse volk. Tachtig jaar was hij toen hij – samen met broer Aharon – voor Pharao-Far’o stond.

Met het noemen van de 80-jarige leeftijd laat rabbijn Vorst honingbijen binnenvliegen. Daarbij de Engelse Sjaak Spier citerend met zijn beroemde uitspraak ‘To be a be,’ etc.

Dit alles garandeert u de vervulling van de vorstelijke wensen voor een sfeervolle Sjabbat en een vrolijke maand Adar:

              ! ! !   S J A B B A T   S J A L O M   en   C H O D E SJ   A D A R   T O V   O E M E W O R A C H   ! ! !

Lees hoe Einstein plotseling in een 5VWO-klas verschijnt!

Te vinden op www.jodendom-online.nl en daarna nog maals Jodendom online

 

Comments are closed.