overige vastendagen

Vastendag van Gedalja

4 tisjri / zondag 8 september 2013

Vastendag Tien Tewet

zondag 23 december 2013

Vastendag van Esther

dit jaar ivm sjabbat niet op 13 maar op 11 Adar / donderdag 21 februari 2013

Wij vasten vóór Poeriem o.a. als herinnering aan het vasten en de gebeden van de Perzische joden tijdens de zelfverdedigingsstrijd tegen de Perzische antisemieten. Omdat Poeriem dit jaar op zondag valt, wordt de vastendag vervroegd naar donderdag 11 Adar / 17 maart.

Sjiv’a Asar be’Tammoez (vastendag 17 tammoez)

dinsdag 25 juni 2013

17 Tammoez is het begin van een drieweekse periode van joods nationale rouw.

Herinnerend aan rampen die ons gedurende ons volksbestaan in deze tijd van het jaar hebben getroffen. Hiertoe behoort ook het doorbreken van de muren van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 68, en aan momenten dat afgodsbeelden in onze Tempel werden neergezet en Torarollen werden verbrand. Nog eerder in de geschiedenis van ons volk was dit de dag waarop Mozes van de berg Sinai naar beneden kwam en de twee Stenen Tafelen brak toen hij zag dat een deel van het volk het Gouden Kalf aanbad.

De treurperiode begint met deze vastendag en eindigt drie weken later meteen vastendag van 25 uur op Tisj’a Be’av. In deze periode worden geen huwelijken gesloten of feesten gehouden.

 

Comments are closed.