FAQ

Vragen aan het Rabbinaat

Ik wil graag een keer naar sjoel, maar weet er niets van, wat nu?

In de sjoels zijn gebedenboeken (sidoeriem) en choemasjiem met Nederlandse vertaling, die u helpen om de dienst te volgen. Uw buurman of vrouw in sjoel is altijd aanspreekbaar om u te helpen bij het volgen van de dienst. Uiteraard zijn er ook een aantal boeken (ook in het Nederlands) die u hierbij op weg helpen. In o.a. “Van Jom tot JOM”, de Kitsoer Sjoelchan Aroech en het boekje Baderech  (allen uitgave van het NIK)  vindt u heel veel informatie. Voor de Hoogtijdagen zijn speciale machzoriem beschikbaar, waarin de dienst tot in de kleinste details en vertaald in het Nederlands beschreven staat.

Hoe kom ik erachter of ik daadwerkelijk Joods ben?

Het Rabbinaat kan dit mogelijk voor u uitzoeken. Dit vergt een gedegen onderzoek vooral aan de hand van archieven en ingeleverde materialen. Voor een dergelijk onderzoek wordt € 250 in rekening gebracht. Indien u joods blijkt te zijn ontvangt u hiervan een officiële joodsverklaring. Indien u besluit lid te worden van de NIHS, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op uw lidmaatschapsbijdrage. Als u buiten Amsterdam woont, kunt u zich ook wenden tot de Rabbinaten van uw ressort (Rotterdam, Den Haag of IPOR). Daarnaast is er veel informatie bekend bij de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie www.nljewgen.org. De uitkomsten hiervan hebben geen halachische status.

Hoe weet ik of ik halachisch Joods ben?

Is uw moeder halachisch Joods, dan bent u het ook. Wij vragen u ook om dit te “bewijzen”. Daarom vragen wij van elk –toekomstig- lid een uittreksel uit het geboorteregister. Hierop staat namelijk wie uw biologische moeder is. Ook een ketoeba van ouders, matseiwa op Joodse begraafplaats of bijvoorbeeld uitspraak van een Orthodoxe Rabbijn uit een andere gemeente/land kan uitsluitsel geven over uw status.

Is de NIHS alleen voor vrome mensen?

De NIHS is een open organisatie voor iedereen die Joods is, ongeacht zijn of haar afkomst en mate van beleving. De NIHS ziet het als een uitdaging om het rijk geschakeerde mozaiek dat haar ledenbestand vormt een plaats te geven binnen  deze open gemeenschap die haar inspiratie en fundamenten heeft  binnen de Tora, Traditie en Halacha.

Mijn ouder is overleden en was geen lid van de NIHS. Kan hij/zij nu wel Joods begraven worden?

Iedereen die joods is kan begraven worden bij de NIHS. Was iemand geen lid, dan zal de administratie hierover speciale afspraken met u maken.

Hoe regel ik de bat-/ bar mitswa van mijn dochter / zoon? De NIHS assisteert u met plezier bij het organiseren van de bar/batmitswa van uw zoon of dochter. Wij begrijpen dat u hierbij graag op zoek gaat naar een passende sjoel. Tevens kunnen wij u in contact brengen met iemand die uw zoon gaat leren laajnen. Ook kunnen wij u in contact brengen met een cateraar die invulling geeft aan uw wensen ten aanzien van de festiviteiten die u wilt organiseren.

Ik wil wel een keer naar het mikwe, maar weet er zo weinig van. Wat nu?

Wij willen u uiteraard helpen bekend te raken met het mikwe. Dat geldt voor zowel de gang naar het mikwe zelf als de voorbereidingen. Dit doen wij uiteraard zo discreet mogelijk. Wij verwijzen o.a. naar het lijstje van contactpersonen voor het gaan naar het mikwa die staan onder levensloop/choepa.

Heb mijn levenspartner gevonden, we willen graag onder de Choppe, hoe regelen we  dat?

U kunt het beste een afspraak maken met het Rabbinaat. Tijdens het dan te houden gesprek zullen wij u informeren omtrent de halachische, praktische en feestelijke kanten van uw choepa. Het Rabbinaat wil graag uw partner zijn bij het organiseren van uw simche.

Vragen in relatie tot lidmaatschap

Ik wil lid worden. Kan dat?

De NIHS is een orthodoxe gemeente. Indien u halachisch Joods bent, bent u van harte welkom (uitgenodigd)  lid te worden van onze gemeente. Klik hier voor een inschrijfformulier.

Hoe weet ik of ik halachisch Joods ben?

Is uw moeder halachisch Joods, dan bent u het ook. Wij vragen u ook om dit te “bewijzen”. Daarom vragen wij van elk –toekomstig- lid een uittreksel uit het geboorteregister. Hierop staat namelijk wie uw biologische moeder is. Ook een ketoeba van ouders, matseiwa op Joodse begraafplaats of bijvoorbeeld uitspraak van een Orthodoxe rabbijn uit een andere gemeente/land kan uitsluitsel geven over uw status.

Mijn moeder is uitgekomen, kan ik dan lid worden? Indien uw moeder een orthodoxe gioer heeft ondergaan dan kunt u in bijna alle gevallen lid worden van onze gemeente. Heeft de gioer plaatsgevonden in een Reform of Conservative gemeente, dan wordt deze helaas niet door ons Rabbinaat erkend. Het gaat om de status van de gemeente en de rabbijnen ten tijde van de gioer.

Wat betaal ik voor mijn lidmaatschap?

U betaalt kerkelijke bijdrage die geclassificeerd is naar inkomen. In de procedure tot lid vragen wij u om een zo recent mogelijk verzamelinkomen vermeld staat. De hoogte hiervan bepaalt de inschaling voor de jaarlijkse kerkelijke bijdrage. . U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek, waarin uw specifieke omstandigheden worden besproken en toegelicht.

Vragen vanuit de financiële afdeling

Waarom kan ik verplicht worden mijn verzamelinkomen te laten zien?

Op het moment dat iemand lid wordt tekent men dat het verzamelinkomen op verzoek getoond zal worden. Wij doen dit (nog) om een eerlijke verdeling van de kerkelijke bijdrage te krijgen op basis van inkomensgegevens

Kan ik korting krijgen op de kerkelijke bijdrage?

Leden die het moeilijk hebben of bijzondere kosten hebben kunnen een schriftelijk verzoek aan de Commissie van Financiën doen voor een tegemoetkoming. De aanvraag moet voorzien zijn van een opgave van de zwaar drukkende kosten en de inkomensgegevens moeten worden aangetoond.

Kan ik in termijnen betalen?

Wij bieden de mogelijkheid om de kerkelijke bijdrage in maandelijkse gelijke termijnen te betalen middels een incassomachtiging. Wilt u dit doen stuur een mail naar heffing@nihs.nl waarna wij een machtigingsformulier sturen.

Is kerkelijke bijdrage fiscaal aftrekbaar?

De Joodse Gemeente is een ANBI gecertificeerde organisatie (vallend onder het groepsnummer van het NIK) en de betalingen van kerkelijke bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar onder de rubriek giften.

Vragen vanuit de Sociaal Pastorale afdeling

Mijn moeder is opgenomen in een niet-Joods verpleegtehuis kan zij daar ook bezoek krijgen van de Joodse Gemeente Amsterdam?*

Ja, alle leden van de Joodse Gemeente hebben recht op bezoek van de Joodse gemeente waar iemand dan ook verblijft. Informeert u ons via sopa@nihs.nl

Ik ben gemengd gehuwd en erg ziek. Heb ik ook recht op bezoek? Kan mijn man ook wat aandacht krijgen.* Ja, natuurlijk wij proberen er voor iedereen te zijn in lief en leed. Laat het ons wel weten! Via sopa@nihs.nl

Mijn tante en oom zijn 60 jaar gehuwd, doen jullie daar wat aan?*

Ja ,als wij weten dat iemand van onze leden een speciale festiviteit heeft geven wij daar altijd aandacht aan. Wij moeten dat echter wel weten. Nogmaals: Geef een belletje aan de Joodse Gemeente als er iets te vieren valt bij een familielid of vriend dan geven wij acte de prescence. Informeer ons sopa@nihs.nl .

Ik ben niet vroom, kan ik dan ook vrijwilligers werk doen? Natuurlijk bent u welkom voor een kennismakingsgesprek waarbij wij samen met u gaan kijken of er werk te doen valt dat bij u past. U bent van harte welkom!!! sopa@nihs.nl

Zijn de High Tea-middagen in Beth Shalom  alleen voor de bewoners van Beth Shalom?

Nee, iedereen die het gezellig vindt kan komen, wij genieten van extra aandacht en extra mensen.

* Wellicht ten overvloede informeren wij uw graag dat de bezoeken aan particulieren, thuis of in instellingen etc. uitsluitend worden afgelegd binnen resort Amsterdam.

Comments are closed.