Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Katz

Parsjat Wajigasj

Stel je gaat op vakantie naar een ver land en wilt daar iets geregeld hebben. De eerste die daar voor in aanmerking komt is dan een hooggeplaatste vriend met goede connecties. Het is dan onlogisch iemand te sturen die daar heg nog steg kent.

Dat is wel wat we deze week zien gebeuren in de parsja. De Tora vertelt dat Jacov zijn zoon Jehoeda vooruit stuurt. Rasji legt uit dat was om daar om een Bet Hamedrasj op te zetten.  Waarom al die moeite? Zou Josef dat niet zelf willen doen voor zijn oude vader die hij 22 jaar niet had gezien. Ah… misschien was dat niet meer belangrijk voor hem? Nee, Josef wist immers nog steeds hoe belangrijk lernen was. Immers hij stuurt zijn vader, als zijn broers teruggaan om Jacov zijn vader op te halen, een geweldige boodschap. Lieve pa, kijk ditt is wat ik leerde met je toen ik 22 jaar geleden mijn ouderlijk huis verliet.

De midrasj voegt hier echter iets moois aan toe. De midrasj zegt: Kijk gisteren vlogen ze (josef en jehoeda) elkaar in de haren en nu zijn ze vredig samen als  een wolf en een lam die samen grazen of als een leeuw die vredig samen met de runderen bij het stro is.

De reis naar Egypte die Jacov en zijn familie maakten was niet zomaar een reis. Van af dat moment begon het galut, de ballingschap. Vanaf dat moment loopt een lijn door de geschiedenis tot nu toe plm. 3500 jaar later. Jacov wilde dat in dit proces, in deze lijn de spirituele essentie van het joodse volk ingekapseld zou worden. En die kan alleen blijven bestaan als de Bnee Jisraeel goed met elkaar zijn. Daar in  Egypte worden op die manier de wortels gelegd van wat millennia later (bimhera bejameenoe) gaat leiden tot de uiteindelijke verlossing.

Daarom moest Jehoeda juist gaan. Hij had een hobbel te nemen, als dat zou lukken dan was de toekomst van het joodse volk veilig gesteld. Zijn gang naar wat nog zo kort daarvoor het hol vande leeuw was symboliseert achdoet en ahawa, eenheid en liefde.

In feite passen deze woorden helemaal bij de activiteiten van de 28e Jarchei Kallo. Die dit weekend begint. Inderdaad shmuel katz is daar een beetje synoniem mee. Heel mooi dat zo veel sjoels bijdragen en meedoen aan de sjabbat programma’s. Hiermee benadrukken ook wij dat we in de joodse toekomst geloven. Ook wij hier in Amsterdam hebben de taak met alle verschillen die er zijn samen te gaan en samen te werken. Op sjabbat in de verschillende sjoels, vanaf zondagochtend in sjoel Amstelveen. Als wij willen dat die visioenen van de masjiach in vervulling gaan dan moeten we over  de barrières en geschilpunten kunnen lopen. Op die manier is het verhaal waarover ik hier schreef geen historie maar realiteit.

Meer over het programma vindt via de website van de Jarchei Kallo. www.Jarcheikallo.nl.

Tot ziens

Lehitraot

Shmuel  Katz

Comments are closed.