Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Groenewoudt

Eicha. Alleen al het noemen van de naam van dit gedeelte van de TeNaCh stemt droevig. Eicha. Het eerste woord van de rol, de megilla die wij aanstaande maandagavond, na nacht alshet 9 aw geworden is, op de grond zittend, met een speciale droevige melodie  voordragen. eicha. Waar gaat deze megilla over?

In de periode voor de verwoesting van de eerste tempel door de legers van Babylonie, was er een spirituele opleving in Israel. Er werd veel gedaan aan het terugdringen van wat in hun tijd een groot probleem was: afgodendienst.  Deze opleving werd o.a opgewekt door de profeten die in die dagen de mensen tot de Tora terugbrachten.. de beroemdste daaronder waren Jisjajahoe en Jirmijahoe.  Jirmijahoe was diegene die de somberste profetieën ontving en moest vertellen. Het leverde hem weinig populariteit op. Zelfs zo, dat hij een periode is gevlucht naar Egypte omdat hij zijn leven in Israël niet zeker was. Zijn boodschap was duidelijk: De verwoesting is heel dichtbij en radicale veranderingen waren nodig. Geen populair verhaal. Al deze profetieën staan in het boek Jirmijahoe.

Eicha is de verzuchting van Jirmijahoe na de verschrikkelijke oorlog die een voorlopig einde maakte aan onze aanwezigheid in Israël.  Eicha. Waar is toch die mooie stad Jeroesjaljim en het land, bewoond in alle steden? 5 Hoofdstukken lang – meestal op alef-betische volgorde, herinnert de profeet ons aan alle ellende die deze oorlog over ons heeft uitgestort. 

Door het samen treuren om die oorlog, blijven we sterk in onze hoop en vertrouwen voor en spoedige herbouw van de tempel, moge dat spoedig en in onze dagen gebeuren.

Comments are closed.