Tikwatenoe zoekt voor Rabbijn Vorst

Het is een bijzonder Jubileumjaar voor Tikwatenoe. Maar liefst 50 jaar verrijkt Rabbijn Vorst het machanee met zijn oneindig waardevolle inzet.  Maar Rabbijn Vorst zoekt.

Hij zoekt naar al die kinderen die hij in die 50 jaar voorbij heeft zien komen. Hebt u mooie herinneringen aan Tikwatenoe? Is u iets bijgebleven van Rabbijn Vorst? Heeft hij uw leven beïnvloedt? Schrijf dan een kort stukje voor Rabbijn Vorst en mail dit naar ons ( tikwatenoe1@gmail.com ). Wij zullen alle stukjes bundelen en overhandigen aan Rabbijn Vorst. Kent u iemand die wellicht nog mooie herinneringen heeft en bij zou kunnen dragen aan dit project? Stel deze dan op de hoogte. Wij hopen op vele mooie en hartverwarmende herinneringen.  Natuurlijk zijn stukjes van huidige chanichiem of oud Tikwatenoe gangers die nog niet zo lang weg zijn ook van harte welkom

Comments are closed.