Nieuw NIHS bestuur benoemd

De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering donderdag 13 juni een nieuw bestuur benoemd. De leden zijn: David Brilleslijper, Jair Eisenmann, Ruben Troostwijk, Klaus Vink en Eron Wolf.

De laatste werd tot voorzitter benoemd en is de enige, die ook onderdeel uitmaakte van het vorige bestuur.

David Brilleslijper is de vicevoorzitter, Klaus Vink de penningmeester en Jair Eisenmann gaat de portefeuille Rabbinale zaken doen.

Met de benoeming wordt voorzien in de benodigde expertise, competenties en ervaring, zoals omschreven in de advertentie “NIHS zoekt nieuwe bestuursleden voor de periode 2013-2015”. De nieuwe bestuursleden hebben de daarin vermelde bestuursfilosofie onderschreven.

Streven naar uitbreiding

Gestreefd wordt op korte termijn nog twee bestuursleden te benoemen. Het is nadrukkelijk de bedoeling te blijven zoeken naar een vrouwelijk bestuurslid.

 

Portefeuilleverdeling

Het nieuwe bestuur zal als eerste de portefeuilleverdeling afronden en deze uiteraard in overleg met de nog te benoemen bestuursleden nader bezien.

Einddatum nieuwe bestuur: 1 mei 2015

Dit eerste bestuur na de structuurwijziging van 1 mei jl. is benoemd voor 2 jaar. Het bestuur daarna wordt voor de gebruikelijke 4 jaar benoemd. Dit is om te voorkomen dat er in de toekomst tegelijk een wisseling  is van bestuur en Raad van Toezicht.

In de Hakehilla Nieuwsbrief van volgende week leest u meer over het nieuwe bestuur.

Comments are closed.