Van onze rabbijnen, deze week Rabbijn Vorst

Rabbijn VorstVERTELLEN! MAAR HOE?

Pesach komt er aan. Seideravond. “Je zult je kind vertellen. ”Vier soorten kinderen”  vertelt de Hagada ons. Kinderen aan wie, ieder op eigen niveau, moet worden verteld.

Vertellen, door ouders, door leraren. Vertellen over de slavernij in en de uittocht uit Egypte. En op zo’n manier dat ieder kind geïnspireerd wordt, ieder op zijn niveau.

Ik probeer daar behulpzaam bij te zijn. Hoe? U hebt al eerder met haar kennis kunnen maken: het PoeriemVrouwtje. Via de nieuwsbrief. Op internet. Googlet u maar naar PoeriemVrouwtje. Of op www.chabad.nl , kids, PoeriemVrouwtje. Steeds een aflevering – soms in delen – gewijd aan het feest dat in aantocht is. Met artikeltjes, lieve brieven van het PoeriemVrouwtje en kinderliedjes à la “Ik zag twee beren broodjes smeren”.

Enkele voorbeelden laat ik hier volgen. Met verzoek en advies aan ouders en leraren: lees en zing het met de kinderen. Laat hen op hun niveau verder kennis maken met ons prachtige Jodendom.

Hier de voorbeelden:

Ik zag twee beren

matses smeren

o, het was een wonder!

Dat wij uit Egypte konden

dat wij bij de Sinai stonden

voor Tora en Mitswa

ik stond er bij en keek er naar…

Ik zag twee meeuwen

zitten geeuwen

o, het was een wonder!

Ook twee apen zag ik gapen

toch geen tijd nog te gaan slapen

uit Egypte-land gered

daarom lekker laat naar bed!

Het hele land is getroffen door de plaag. Overal is bloed. De rivier is in bloed veranderd.

De mensen kunnen het niet drinken. Zij lijden dorst…

De dieren lijden pijn. Het vee kreunt. Het dwaalt rond en wordt niet bijeengedreven…

De bomen zijn gebroken. De vruchten en gewassen zijn verloren. Het graan is overal verloren gegaan…

Het land is in diepe duisternis gehuld….

In heel het land klinkt gekreun, vermengd met gejammer. Kinderen van prinsen zijn omgekomen. Ook gevangenen in de kerkers sterven. Overal zijn mensen die een van hun familieleden begraven…

Comments are closed.