Decentralisatie

In het kader van de decentralisatie, die met het aannemen van de nieuwe reglementen door de Raad afgelopen week een feit is geworden, zal ook het NIHS kantoor zich binnenkort decentraal gaan vestigen. Daarmee hopen wij de enorme lasten, die het JCC gebouw jaarlijks met zich meebrengt,  uit te sparen. De relatief lage huur van de nieuwe locatie en de rente uit de verkoop opbrengst van het JCC,  geeft ons de gelegenheid een verdere verlaging van de Kerkelijke Bijdrage de komende jaren door te voeren, waarbij dan het eigen vermogen minder aangesproken zal hoeven te worden.  Het JCC zal nog vóór Rosj HaSjana overgaan op een nieuwe eigenaar, waarvan wij de naam in een later stadium bekend zullen maken. Het is nog niet duidelijk of het NIK in het JCC zal blijven huren, hetgeen afhangt van de nog in gang zijnde gesprekken hierover met de koper. Met de nieuwe eigenaar is reeds overeengekomen, dat Sjoel Buitenveldert zich in ieder geval voor een periode van tien jaar in het JCC mag blijven huisvesten.

Het kantoor van de NIHS zal naar een reeds jarenlang leegstaand kantorenpand worden verplaatst in Amsterdam Zuid-Oost, op een veel kleiner oppervlak dan het huidige, reeds met het oog op de toekomst van een ingekrompen centrale organisatie.  Receptie, Afdeling Financiën en (directie)secretariaat zullen in één kamer worden ondergebracht. Het Rabbinaat en de Sociaal Pastorale afdeling zullen eveneens één ruimte gaan delen. Een derde kamer zal als spreekkamer dienen. Bestuursvergaderingen en vergaderingen van de Raad van Toezicht zullen voortaan in Sjoel Amstelveen worden gehouden. Voor zaalverhuur-horeca zal de NIHS een overeenkomt sluiten met de binnenkort zelfstandige Sjoel Amstelveen. Ook de Tikwatenoe activiteiten en het zondagochtend onderwijs zullen naar laatst genoemde locatie worden verplaatst. Met de bestaande vaste huurders van zaalruimte in het JCC, zullen op korte termijn nieuwe afspraken worden gemaakt. In Sjoel Amstelveen zal naast het reguliere Mikwe ook een Keliem Mikwe worden gebouwd, zodra het JCC verlaten zal worden. Exacte adresgegevens, bereikbaarheid met openbaar vervoer etc. van de nieuwe locatie, zult u binnenkort op onze website kunnen lezen. De telefoonnummers van de Joodse Gemeente blijven, zoals het er nu uitziet, ongewijzigd.

In de hoop u voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben, wenst de directie u, op weg naar een nieuwe toekomst, Poeriem Sameach!!

Comments are closed.