RAAD NEEMT REGLEMENT NIEUWE STRUCTUUR AAN

Vanavond is tijdens de raadsvergadering het reglement voor de nieuwe structuur van de NIHS met   20 voor en 4 onthoudingen aangenomen.

Hierdoor is een belangrijke fase van NIHS 2.0 afgerond en een nieuwe fase van start gegaan. De komende maanden zullen in het teken staan van verder overleg met de sjoels over de invoering.  Op dit moment wordt overlegd met de 5 NIHS sjoels die aangesloten zijn en maar liefst 6 particuliere sjoels, die serieus overwegen zich bij de nieuwe structuur van de NIHS aan te sluiten. Daarin krijgen sjoels meer zeggenschap bij de invulling van hun orthodoxe signatuur dan in de oude structuur.

U krijgt de gelegenheid via de voor u meest geschikte sjoel lid te zijn van de NIHS. En als u geen aansluiting bij een sjoelgemeenschap wilt, kunt u ook rechtstreeks lid blijven van de NIHS en verandert er verder niets voor nu. Naar verwachting zult u na Pesach kunnen kiezen via welke sjoel u bij de NIHS aangesloten wilt zijn.

De afgelopen anderhalf jaar hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de op handen zijnde verandering. Nu de definitieve vorm door het raadsbesluit is bepaald, kunnen we u nader gaan informeren. Volgende week geven we u per brief meer uitleg over de nieuwe structuur en wat dit voor u als lid betekent.

Verandering kan lastig zijn. Het bestuur is daarom niet over één nacht ijs gegaan: vele besprekingen met de sjoels, de Raad, het Rabbinaat en ook veel contact met leden. Alle input werd verzameld en doorgesproken met deskundige professionals en zo veel als mogelijk verwerkt.
Nu ligt er een structuur, door het Rabbinaat goedgekeurd, die beoogt voor iedereen werkbaar te zijn. Voor de één gaat de verandering niet ver genoeg, terwijl deze voor de ander juist te ver gaat. Dat is nu eenmaal de consequentie van onze pluriforme Joodse Gemeente, waarin iedereen zijn/haar eigen mening heeft en kan uiten.

Pas in de praktijk zal echt blijken hoe de nieuwe structuur werkt. En als er verbetering aangebracht moet worden, dan is daar natuurlijk ruimte voor.

Dit alles gericht op een goede toekomst voor uw Joodse Gemeente op weg naar haar 400 jarig bestaan.

Chanan Hertzberger, voorzitter van de raad
Ronnie Eisenmann, voorzitter dagelijks bestuur

Comments are closed.