Advies Commissie Bestuurlijke Hervorming en Reglementsherziening

Beste leden,

Op 14 februari zal de Raad stemmen over de nieuwe reglementen. Alle stukken zijn door een speciale Raadscommissie bekeken en gecontroleerd en ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. Alle stukken staan op het speciale ledengedeelte van de NIHS website. Goedkeuring van de Raad is de laatste stap naar de nieuwe NIHS structuur. Het was een lange weg, maar het volledig opnieuw schrijven van reglementen, rekening houdend met zo veel mogelijk stakeholders in onze pluriforme gemeenten, is nu eenmaal een grote klus. Na goedkeuring is er nog een weg te gaan totdat alles operationeel is doorgevoerd. We zullen u, na 14 februari, op de hoogte stellen van het proces en wat dit voor u als lid betekent.

Mocht u naar aanleiding van de stukken nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Sjabbath Shalom

Jaron Weijel

Comments are closed.