Leren en onderwijs hebben in het Jodendom altijd een belangrijke plaats ingenomen en hebben een belangrijke rol gehad in de continuïteit van het Jodendom en het Joodse volk. Het is dan ook logisch, dat de Joodse gemeenschappen het onderwijs altijd tot hun primaire taken hebben gerekend. De NIHS vormt daar geen uitzondering op en geeft dan ook al veel jaren Joods onderwijs.

De Joodse Gemeente ziet als haar verantwoordelijkheid, dat ieder joods kind in Amsterdam de gelegenheid krijgt om basiskennis van het Jodendom te verkrijgen. Daarmee wordt primair als doelgroep gekozen voor kinderen, die niet op het JBO of Cheider zitten, waar immers al meer dan de basiskennis wordt gegeven, en evenmin voor kinderen die hun basiskennis van huis uit hebben meegekregen.

Verder:
Een belangrijke factor in het Joodse leven is de sjoel. Het leren kennen van de sjoel, zich daar thuis gaan voelen en er wegwijs worden is dan ook belangrijke elementen van de leerdoelstellingen 

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen