Leren en onderwijs hebben in het Jodendom altijd een belangrijke plaats ingenomen en hebben een belangrijke rol gehad in de continuïteit van het Jodendom en het Joodse volk. Het is dan ook logisch, dat de Joodse gemeenschappen het onderwijs altijd tot hun primaire taken hebben gerekend. De NIHS vormt daar geen uitzondering op en geeft dan ook al veel jaren Joods onderwijs.

De Joodse Gemeente ziet als haar verantwoordelijkheid, dat ieder joods kind in Amsterdam de gelegenheid krijgt om basiskennis van het Jodendom te verkrijgen. Daarmee wordt primair als doelgroep gekozen voor kinderen, die niet op het JBO of Cheider zitten, waar immers al meer dan de basiskennis wordt gegeven, en evenmin voor kinderen die hun basiskennis van huis uit hebben meegekregen.

Verder:
Een belangrijke factor in het Joodse leven is de sjoel. Het leren kennen van de sjoel, zich daar thuis gaan voelen en er wegwijs worden is dan ook belangrijke elementen van de leerdoelstellingen.

Joodse les via de NIHS (per oktober 2018)
Het lesprogramma biedt basiskennis van het Jodendom: de feesten, gewoonten, symbolen en geschiedenis. Daarbij gebruiken we de vele didactische en technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren om de kinderen makkelijker en met meer plezier te laten leren. De lessen worden op basis en gevorderd niveau gegeven.

Online
Doordat de lessen online en realtime zijn, maken de kinderen contact met hun Joodse leeftijdgenoten in Amsterdam en daar buiten. Verspreid over het schooljaar zijn er activiteiten waar de kinderen elkaar ook echt ontmoeten.

Voor kinderen
Het maakt niet uit waar je woont of waar je bent; afstand doet er niet toe. Een computer, aangesloten op internet is voldoende. NIHS Online Les richt zich op kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool, die tot de doelgroep van de NIHS behoren.

Voor kinderen uit groep 5 t/m 8
Aan NIHS Online Les kunnen kinderen meedoen, die in het schooljaar 2018-2019 op hun reguliere basisschool in groep 5, 6, 7 of 8 zitten. Het is de bedoeling NIHS Online Les in de komende jaren uit te breiden met zowel hogere als lagere groepen.

Lesrooster
De lessen worden wekelijks – met uitzondering van de schoolvakanties – gegeven op zondagochtend. Een lesjaar heeft gemiddeld 25 online lessen van 50 minuten en drie realtime activiteiten op zondag op wisselende locaties. Dit jaar geven we basiskennis Jodendom op twee niveaus: basis en gevorderd. In de komende jaren komen daar ook (keuze)vakken bij zoals Ivriet, Joodse Geschiedenis en Bar/Bat Mitswa les.

Computer en WIFI
Om de lessen van NIHS Online Les te kunnen volgen is een desktop, laptop, notebook of tablet met camera, microfoon en speaker nodig met Windows 7 of MacOS 10.6.8 – Snow Leopard (of latere versies) en een WIFI verbinding van minimaal 3G of 4G/LTE.

Ook als je geen lid bent van een Joodse Gemeente
Wie geen lid is van de NIHS kan ook meedoen met NIHS Online Les, op voorwaarde dat het kind tot de doelgroep van het NIK behoort. Kosten voor leden van de NIHS: 250 euro per kind per lesjaar. Dat is slechts 10 euro per les. Ben je (nog) geen lid, dan betaal je 500 euro per kind per lesjaar.

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar informatie. Vermeld daarin de naam van de leerling en de naam en contactgegevens van één of beide ouders. Ook voor aanvullende informatie kunt u daar terecht.

 

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen