Helaas houdt niet ieder huwelijk stand. Als u een Joods huwelijk hebt gesloten, is het van belang dat u naast de burgerlijke scheiding ook een Joods-wettelijke scheidingsprocedure volgt. Deze culmineert in een get, een echtscheidingsovereenkomst. Uw sjoelrabbijn en het rabbinaat kunnen u hiermee helpen.

Het rabbinaat zal eerst door middel van gesprekken proberen te onderzoeken of beide partners toch weer tot elkaar te brengen zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaat het rabbinaat de Joodse scheidingsprocedure in gang zetten. De rabbijn zal u informeren over wat een Joodse scheiding betekent, welke stappen er doorlopen worden en wat de rol van de beide partners hierbij is. De man verstrekt de get aan de vrouw.

Het rabbinaat heeft documenten nodig om deze scheidingsprocedure te kunnen volbrengen:

 • Fotokopie/scan van de ketoeba, het Joodse huwelijkscontract;
 • Fotokopie/scan van paspoort/identiteitskaart vrouw;
 • Fotokopie/scan van paspoort/identiteitskaart man;
 • Fotokopie/scan van het trouwboekje van het burgerlijk huwelijk;
 • Twee pasfoto’s van de vrouw;
 • Twee pasfoto’s van de man;
 • Uittreksel van de Burgerlijke Stand;
 • Fotokopie/scan van de Burgerlijke scheidingsdocumenten.
   

Kosten:

Voor leden* van de Joodse Gemeente Amsterdam of de Portugees-Israëlietische Gemeente € 250,00
Voor niet-leden € 500,00

*Slechts indien de Kerkelijke Bijdrage is voldaan.
 

De data 2019 zijn:

 • Donderdag 13 juni 2019 – 10 siewan
 • Donderdag 19 september 2019 – 19 elloel
 • Donderdag 19 december 2019 – 21 kislew

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen