de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK www.chabad.nl/rabbijnvorst

*Aartsmoeder Sara overlijdt 127 jaar oud. Aartsvader Avraham begraaft haar in de door hem duur betaalde Spelonk Machpéla.

Al 3694, bijna 3700 jaar, onvervreemdbaar JOODS erfgoed!

*Een vrouw wordt voor zoon Jitschak gevonden, beter gezegd ‘van Boven af be’sjtierd’. En wat voor een vrouw! Heel bijzonder; wijs, verstandig, hartelijk en diep gelovig.

Dat blijkt overduidelijk wanneer Jitschak zijn bruid haar tent laat binnengaan. Rabbijn Vorst vertelt u over de dan drie teruggekeerde wonderen.

Daarbij citeert hij teksten over het aansteken van de Sjabbat-kaarsen. Door de vrouw en veelal ook door de dochters. Het zijn teksten uit het helaas niet meer verkrijgbare boek BADÈRÈCH – Op weg naar praktisch Joods leven.

Veel vrouwen spreken na het aansteken van de Sjabbat-kaarsen een gebed uit. Spontaan; vanuit het vrouwenhart. Er bestaan ook vaste teksten. Opnieuw citeert rabbijn Vorst.

En laat het nu maar Sjabbat worden…

S J A B B A T S J A L O M gewenst en een

C H O D E S J T O V O E M E W O R A C H, een voorspoedige, lichtgevende maand KIS’LEEV graag tot volgende week op www.chabad.nl/rabbijnvorst

Deze pagina delen