Why Marry Jewish?

Why Not?

Dezer weken lezen wij in de Tora over de allereerste Joodse generaties die onze aartsvaders en aartsmoeders hebben opgericht. Awraham, Jitschak en Ja’akov samen met Sara, Rivka, Rachel en Lea zijn hiervoor verantwoordelijk. Door hun krachtige karakter en gevoel voor empathie wisten zij hun kinderen en kleinkinderen de waarden en normen die toen nog niet een oude traditie waren bij te brengen.

Zelf ben ik vlak vóór de zesdaagse oorlog geboren, mijn ouders en grootouders hebben getracht mij een zekere beschaving bij te brengen. Het één was gebaseerd op oude traditie en het ander op hun persoonlijke invulling. Dit samenspel biedt kinderen de mogelijkheid hun toekomst op eigen wijze in te richten. Van groot belang hierin is de balans. Vanaf het begin van de zwangerschap hebben kinderen balans nodig. Rust en onrust in het leven van de moeder en binnen het gezin en omgeving werpen hun vruchten of soms het tegengestelde af op het nog te geboren kind en zeker later gedurende de jonge kinderjaren.

Stel je voor, dat je als werknemer dagelijks op je werk geïntimideerd of geïrriteerd wordt of dat je jarenlang voor Defensie hebt gewerkt en bent bloot gesteld aan de giftige chroom-6-verf. In beide gevallen kan dit resulteren in kwalijke gevolgen en desastreuse effecten op je gezondheid.

De boodschap is helder: Eenheid en balans dienen duidelijk en glashelder binnen je directe leefomgeving te zijn en leggen de basis voor een stabiele gezonde toekomst.

In geval van een huwelijk dienen de beide echtelieden één gemeenschappelijke religie te hebben.

Een katholieke man met een katholieke vrouw of een moslim met een moslima.

Het antwoord op de vraag Why Marry Jewish? dat de joodse man met een joodse vrouw trouwt is, dat dit:

De Eenheid binnen het huwelijk bevordert.

De Eenheid ten behoeve voor opvoeding van de kinderen belangrijk is;

De Eenheid voor voortzetting joodse identiteit hierdoor meer in het vooruitzicht en voor de hand ligt.

Wanneer men buiten de eigen parochie om trouwt, dan liggen de hierboven drie genoemde aspecten veel minder voor de hand.

 

 

Deze pagina delen