de PARSCHE-PORSCHE van DE WEEK www.chabad.nl/rabbijnvorst

*Bikoeriem-Eerstelingen. De eerste vruchten van het jaar worden naar het Beeth Hamikdasj, de Tempel, gebracht. Een gewijde, maar tegelijkertijd vrolijke procedure met heel positieve gevolgen; zo legt Rambam-Maimonides uit.

*Zo’n lelijk portret heb ik nog nooit gezien!’ laat een vrouw bij een bezoek in een museum aan haar man weten.

En zo komt rabbijn Vorst over een aantal buitengewone G.dsWonderen te spreken, die zo gewoon zijn dat wij er meestal niet bij stilstaan.

En dat alles in het kader van onze voorbereidingen in de maand Elloel met het oog op het komende nieuwe jaar.

*U wordt de derde parasja van de sidra van deze Sjabbat in vertaling voorgelezen. Wow!

Gevolgd door inspirerende gedachten in de tekst van mizmor-psalm 27, die door velen toepasselijk in de maanden Elloel en Tisjri wordt uitgesproken.

Een oproep: Laat de Sjofar-tonen tot u spreken!

Een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst.

En een K E T I E W A W A C H A T I E M A T O W A L E’S J A NA T O W A O E M E T O E K A.

Een G O E D en Z O E T J A A R ! ! !

Nog meer G.dsWonderen? Click naar RABBIJN I. VORST EVOLUTIE VAN DE EIFFELTOREN

Deze pagina delen