Selichot

Het is een oeroude gewoonte om rondom de hoge feestdagen extra gebeden te zeggen: de selichot. De sefardiem beginnen hiermee al bij het begin van de maand eloel. Wij, de Hoogduitse gemeente, hebben de gewoonte om altijd op zondag met selichot te beginnen. Valt Rosj Hasjana op donderdag of sjabbat, dan de zondag ervoor, valt het op maandag of dinsdag dan de zondag een week eerder. Dat is het geval dit jaar. De selichot diensten gaan door tot de dag voor jom kipoer.

Iedere ochtend, een half uur voor het gewone ochtendgebed, komen we samen in de sjoels om G'd vergiffenis te vragen. Een serieuze zaak waar we extra moeite voor doen. Het centrale thema is het noemen van de dertien eigenschappen van G'd. Wat is dat?

Na de zonde van het gouden kalf moest Mosjé alles op alles zetten om vergiffenis voor het volk te krijgen. G'd wilde dat niet geven.  Maar toch onderwees Hij Mosjé hoe te handelen om selicha te verkrijgen. G'd trok een talliet aan, als een chazzan, en ging aan Mosjé voorbij en zei de dertien eigenschappen van G'd: (Dasberg vertaling Sjemot 34:6-7) De Eeuwige is en blijft de Eeuwige, een almachtige G'd, barmhartig, genadig, lankmoedig,vol van liefde en waarheid; die liefde blijft betonen aan duizenden geslachten, die misdaad schuld en zonden vergeeft, maar niet geheel en al ongestraft laat. Deze woorden gebruiken we gedurende de selichot periode tientallen keren. En met recht, immers G'd Zelf heeft het aan ons onderwezen.

Zo ook willen wij dan binnenkort, rondom een chazzan in een talliet deze 13 eigenschappen noemen, steeds weer dag in dag uit tot dat jom kipoer voorbij is. En dan hopen we dat onze moeite beloond wordt en G'd ons de selicha, de echte vergiffenis zal geven en ons allen zal inschrijven in het boek van het Leven tot een goed en gezond 5779

Deze pagina delen