EEN BRIOLOGISCHE KIJK OP HET WK VOETBAL

Met het woord brioloog ondertekende ik mijn bijdrage aan de Nieuwsbrief van vijf weken geleden. Als reactie daarop kreeg ik de volgende vraag gemaild: ‘De betekenis van brioloog heb ik niet kunnen vinden in het Nederlands. Of was dit een grappige woordspeling?’

Mijn antwoord: ‘brioloog is geen bestaand Nederlands woord. Ten minste tot nog toe. Van nu af aan dus wel…’

Brioloog is mijn combinatie van enerzijds het woord Berie’o / Berie’a, dat Schepping betekent en anderzijds het woord bioloog. Samen dus Brioloog.

Want door biologie - onbevooroordeeld – te bestuderen, kom je tot de m.i. wetenschappelijk acceptabele conclusie van Briologie, het wetenschappelijk inzicht dat de wereld / het leven door Schepping=Berie’a tot stand is gekomen. Door een Boree-Schepper.

Zoals ik dit onderwerp ook benader in mijn reeks artikelen ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’, te vinden op de site www.jodendom-online.nl

Schepper, Schepping. Niet een eenmalig gebeuren, maar een voortdurende G.ddelijke ‘activiteit’. Op grond van dat inzicht heeft o.a. de Ba’al Sjem Tov ons geleerd dat wij uit alles iets kunnen leren. Zelfs uit iets zo aards en stoffelijks als het momentele WK toernooi.

Ik denk aan die speler die de penalty miste. Uitgeschakeld zijn land. Wat gaat er door deze speler heen? ‘Had ik maar; had ik maar!’ denkt hij. ‘Hoe kan ik mijn teamgenoten, mijn vrouw, kinderen, supporters, landgenoten thuis onder ogen komen? Waarom schoot ik niet iets meer naar rechts of naar links, wat lager of juist in de rechterbovenhoek?’

Een herkansing is er niet bij. Voorgoed verloren!

Maar bij het leven is het niet zo. Dat is het pas aan het eind van ons aards bestaan. Wanneer wij rekening en verantwoording moeten afleggen hoe wij hebben geleefd. Voor het Hemelse Gerecht. Maar nu hebben wij die mogelijkheid van herkansing wel. Dat is wat ik mij bewust ben, dat is wat ik intens besef wanneer ik emotioneel meeleef met die herkansloos missende voetballer.

De goede wensen voor de komende Sjabbat en voor de komende maand Av wil ik in toepasselijk in voetbaltermen formuleren:

* houd altijd het doel voor ogen

* zorg er voor niet buiten spel te staan

* speel niet egoistisch; samen spelen

En wanneer dan straks miljarden aardbewoners voor de buis zitten om naar de finale van het WK te gaan kijken. Wat zal het niet schitterend zijn wanneer dan daar plotseling ten overstaande van de hele wereldbevolking de Masjieach de grasmat komt oplopen…

‘!!!!!GO-Al!!!!!’ zal het binnen en buiten het stadion klinken. ‘Baroech atta Hasjeem GO-AL Jisraeel, geprezen U, G.d, Verlosser van Israel! Geprezen U, G.d, voor de GE’OELA=Verlossing van het Joodse volk en daarmee de hele wereldbevolking! GO-AL!

Rabbijn ing. I. Vorst, brioloog

Deze pagina delen