De afgelopen maanden is door een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar de behoefte aan mogelijke vernieuwing van het Joods Cultureel Centrum. Dit onderzoek onder leden, oud-leden en potentiële leden bestond uit een kwalitatief onderzoek met diepte-interviews van 10 personen en een online verspreidde enquete die uiteindelijk door 448 personen helemaal is ingevuld (329 leden, 58 oud-leden en 59 niet-leden).

Onderzoeksvraag was welke wensen en behoeften de Joodse gemeenschap heeft als het gaat om de invulling van een nieuw Joods Cultureel Centrum? Deze vraag viel uiteen in de volgende subvragen:

- Wat zijn redenen om wel of niet lid te zijn van de Joodse Gemeente Amsterdam?

- Hoe kijkt de Joodse gemeenschap aan tegen de plannen voor invulling van het nieuwe Joods Cultureel centrum?

- In welke functionaliteiten en activiteiten heeft men interesse?

Om geheel transparant naar alle leden toe te zijn over de uitkomsten vindt u de volledige verantwoording en uitkomsten in de bijlage.Uitslag onderzoek JCC

De uitkomsten staan ook op de agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht op 20 juni aanstaande om 19.30 uur in het JCC.

Deze pagina delen